UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU

Procedura przepisywania ocen

 

2017

Uchwała nr 32/2017 Rady WF z dn.28 II 2017r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich na kadencję 2016-2020

Wydziałowa Komisja ds. oceny nauczycieli (kadencja 2016-20)


Uchwała nr 3/2017 Rady WF z dnia 24 I 2017r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia

news_814_uchwala-nr-3-rwf-z-dn.24-i-2017r.-w-spr.-potwierdz.-efektow


 

2016

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 13 XII 2016 (nr 281 – 292)

Uchwały RWF 13 XII 2016 (nr 281 – 292)

Uchwała 275 Rady WF z dn. 22 XI 2016r. w sprawie warunków ukończenia studiów.
2016-11-24 09:59

news_780_uchwala-275-rady-wf-z-dn.-22-xi-2016r.-w-spr.-war.-uk.-studiow-

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 25 X 2016 (nr 256 – 274)

2017-01-18 11:17

news_808_uchwaly-rwf-22-xi-2016-nr-274-a-280-

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 27 IX 2016r. (nr 203 – 255)
2017-01-11 14:38 

news_805_uchwaly-rwf-25-x-2016-nr-256-274-

Uchwała RWF nr 207/2016 z dn.27 IX 2016
2016-09-29 14:07 

Uchwała RWF nr 207/2016 z dn.27 IX 2016 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017


 Uchwała RWF nr 208/2016 z dn.27 IX 2016
2016-09-29 14:09 

Uchwała RWF nr 208/2016 z dn.27 IX 2016 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017


Uchwały RWF 27 IX 2016r. (nr 203 – 255)
2017-01-11 14:36 

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 27 IX 2016r. (nr 203 – 255)

news_804_uchwaly-rwf-27-ix-2016r.-nr-203-255-

Uchwały RWF (nr 140 – 169) czerwiec 2016r. z dn.7 VI 2016
2016-10-21 12:27 

Uchwały RWF (nr 140 – 169) czerwiec 2016r. z dn.7 VI 2016

news_757_uchwaly-rwf-nr-140-169-czerwiec-2016r.-z-dn.7-vi-2016-1

Uchwały RWF (nr 170 – 202) czerwiec 2016r. z dn.30 VI 2016
2016-10-21 14:54 

Uchwały RWF (nr 170 – 202) czerwiec 2016r. z dn.30 VI 2016

news_760_uchwaly-rwf-nr-170-202-czerwiec-2016r.-z-dn.30-vi-2016

Uchwały RWF (nr 93 – 139) maj 2016r. z dn.17 V 2016
2016-10-21 12:26 

Uchwały RWF (nr 93 – 139) maj 2016r. z dn.17 V 2016

news_756_uchwaly-rwf-nr-93-139-maj-2016r.-z-dn.17-v-2016

Uchwały RWF (nr 75 – 92) kwiecień 2016r. z dn.19 IV 2016
2016-10-21 12:23 

Uchwały RWF (nr 75 – 92)  kwiecień 2016r. z dn.19 IV 2016

news_755_uchwaly-rwf-nr-75-92-kwiecien-2016r.-z-dn.19-iv-2016

Uchwały RWF (nr 48 – 74) marzec 2016r. z dn.22 III 2016
2016-05-07 09:56 
news_672_uchwaly-rwf-nr-48-74-marzec-2016r.-z-dn.22-iii-2016

Uchwała 31 Rady WF z dn. 23 II 2016r.
2015-05-05 14:27 

Uchwała 31 Rady WF z dn. 23 II 2016r. w spr. zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego na r.ak. 2016/2017

news_610_uchwala-31-rady-wf-z-dn.-23-ii-2016r.-w-spr.-zasad-rekrutacji-n

Uchwała 32 Rady WF z dn. 23 II 2016r.

2015-05-05 14:27 

Uchwała 32 Rady WF z dn. 23 II 2016r. w sprawie zasad udziału uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydział Filologicznego UWr. w projektowaniu lub modyfikowaniu programu kształcenia od r.ak. 2015/2016

news_610_uchwala-32-rady-wf-z-dn.-23-ii-2016r.-w-spr.-zasad-udzialu-ucze

 Uchwały RWF (nr 26 – 47) luty 2016r. z dn.23 II 2016
2016-04-28 10:47 
news_666_uchwaly-rwf-nr-26-47-luty-2016r.-z-dn.23-ii-2016

Uchwały RWF (nr 1 – 25) styczeń 2016r. z dn.19 I 2016
2016-03-11 09:13 
news_618_uchwaly-rwf-nr-1-25-styczen-2016r.-z-dn.19-i-2016

Uchwała nr 6/2016 Rady Wydziału Filologicznego z dn.19 I 2016r. w sprawie odstąpienia od stosowania indeksów na WF od r.ak.2016/2017
2016-01-22 10:27 
news_584_uchwala-nr-6-rady-wf-z-dnia-19-i-2016r.-w-spr.-odstapienia-od-s

Uchwała nr 7/2015 Rady WF z dnia 19 I 2016r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia
2016-02-01 14:15 
news_592_uchwala-7-rady-wf-z-dn.-19-i-2016r.-w-spr.-powolania-wydz.-komi
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close