UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU

2021

Uchwała nr 9/2021 Rady Wydziału Filologicznego z 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów pierwszego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2020/2021

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 stycznia 2021 (nr 1 – 7)

2020

Uchwała nr 126/2020 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 125/2020 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie terminów wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 37/2020 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 kwietnia 2020 zmieniająca Uchwałę nr 266/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 36_2020 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 kwietnia 2020 zmieniająca Uchwałę nr 265/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2019/2020

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 13 października 2020 (nr 165 – 173)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 września 2020 (nr 120 – 164)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 7 lipca 2020 (nr 89 – 119)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 16 czerwca 2020 (nr 53 – 88)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 26 maja 2020 (nr 39 – 52)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 kwietnia 2020 (nr 34 – 38)

Uchwały Rady Wydzialu Filologicznego z dnia 25 lutego 2020 (nr 7 – 33)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 14 stycznia 2020 (nr 1 – 6)

2019

Uchwala nr 322/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 listopada 2019 w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwala nr 321/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 listopada 2019 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwala nr 320/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 listopada 2019 w sprawie formy, trybu i organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała nr 266/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w r.ak. 2019⁄2020

Uchwała nr 265/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów na Wydziale Filologicznym w r.ak. 2019⁄2020

Uchwała nr 264/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 w sprawie zmiany w programach kształcenia na studiach I i II stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela na Wydziale Filologicznym od r.ak.2019⁄2020

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 10 grudnia 2019 (nr 328 – 334)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 listopada 2019 (nr 319 – 327)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 15 października 2019 (nr 314 – 318)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 (nr 292 – 313)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 24 września 2019 (262 – 291)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 25 czerwca 2019 (nr 254 – 261)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 25 czerwca 2019 (nr 228 – 253)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 14 maja 2019 (nr 221 – 227)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 14 maja 2019 (nr 180 – 220)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 16 kwietnia 2019 (nr 147 – 179)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 16 kwietnia 2019 (nr 139 – 146)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 19 marca 2019 (nr 117 – 138)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 19 marca 2019 (nr 107 – 116)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 26 lutego 2019 (nr 78-106)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 26 lutego 2019 (nr 22-77)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 15 stycznia 2019 (nr 9 – 21)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 15 stycznia 2019 (nr 1 – 8)

2018

Uchwała nr 228/2018 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 20 IX 2018r. w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na WF w r.ak.2018/2019

Uchwała nr 227/2018 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 20 IX 2018r. w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów na WF w r.ak.2018/2019

Uchwała nr 225/2018 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 20 IX 2018r. w sprawie zmiany w programach kształcenia na studiach (wszystkich kierunków i specjalności) I, II i III stopnia, prowadzonych w trybie stacjon. i niestacjon. na WF od r.ak.2018/2019

Uchwala nr 61/2018 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 kwietnia 2018 w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwala nr 60/2018 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 kwietnia 2018 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała nr 30/2018 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 27 lutego 2018 w sprawie zasad i szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Filologicznym


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 11 grudnia 2018 (307-315)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 11 grudnia 2018 (301 – 306)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 13 listopada 2018 (292-300)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 13 listopada 2018 (286 – 291)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 16 października 2018 (nr 280-285)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 16 października 2018 (275 – 279)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 20 września 2018 (nr 257-274)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 20 września 2018 (nr 223 – 256)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 26 czerwca 2018 (nr 202 – 222)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 26 czerwca 2018 (nr 102-201)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 maja 2018 (nr 87 – 101)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 maja 2018 (nr 79 – 86)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 kwietnia 2018 (nr 66 – 78)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 kwietnia 2018 (nr 59 – 65)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 27 marca 2018 (nr 51 – 58)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 27 marca 2018 (nr 46 – 50)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 27 lutego 2018 (nr 38 – 45)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 27 lutego 2018 (nr 18 – 37)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 23 stycznia 2018 (nr 12 – 17)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 23 stycznia 2018 (nr 1 – 11)

2017

Uchwała nr 259/2017 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie formy, trybu i organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała 205/2017 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 IX 2017 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2017/18

Uchwała 204/2017 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 IX 2017 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2017/18

Uchwała 141a/2017 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 20 VI 2017 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium na r. ak. 2018/19

Uchwała 139/2017 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 20 VI 2017 w sprawie określenia minimalnych warunków ponownego wpisu na semestr (rok) oraz dopuszczalnego deficytu punktów ECTS


Uchwała 138/2017 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 20 VI 2017 w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego opiekunom praktyk, które są przewidziane w programach kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 19 grudnia 2017 (nr 269 – 275)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 19 grudnia 2017 (nr 263 -268)


Uchwała Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 listopada 2017 (nr 262)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 listopada 2017 (nr 255 – 261)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 października 2017 (nr 243 – 254)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 października 2017 (nr 237 – 242)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 2017 (nr 221 – 236)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 2017 (nr 201 – 220)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 20 czerwca 2017 (nr 181 – 200)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 20 czerwca 2017 (nr 135 – 179)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 23 maja 2017 (nr 128 – 134)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 23 maja 2017 (nr 89 – 127)


Uchwała nr 91/2017 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 23 V 2017 w sprawie zasad zaliczania lektoratów


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 25 kwietnia 2017 (nr 82 – 88)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 25 IV 2017 (nr 76 – 81)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 28 III 2017 (nr 62 – 75)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 28 III 2017 (nr 55 – 61)


Uchwała nr 32/2017 Rady WF z dnia 28 II 2017r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich na kadencję 2016-2020


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 28 II 2017 (nr 38 – 54)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 28 II 2017 (nr 27 – 37)


Uchwała nr 3/2017 Rady WF z dnia 24 I 2017r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 I 2017 (nr 22 – 26)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 I 2017 (nr 1 – 21)

 

2016

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 13 XII 2016 (nr 281 – 292)


Uchwała RWF nr 207/2016 z dn.27 IX 2016 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017


Uchwała RWF nr 208/2016 z dn.27 IX 2016 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017


Uchwała 31 Rady WF z dn. 23 II 2016r. w spr. zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego na r.ak. 2016/2017


Uchwała 32 Rady WF z dn. 23 II 2016r. w sprawie zasad udziału uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydział Filologicznego UWr. w projektowaniu lub modyfikowaniu programu kształcenia od r.ak. 2015/2016


Uchwała nr 6/2016 Rady Wydziału Filologicznego z dn.19 I 2016r. w sprawie odstąpienia od stosowania indeksów na WF od r.ak.2016/2017

Uchwała nr 7/2015 Rady WF z dnia 19 I 2016r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 19 I 2016 (nr 1 – 25)


2014

Uchwała Rady WF z dnia 16 XII 2014 w sprawie ustalenia zadań Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym od r.ak.2014/215

2013

Uchwała Rady WF z dnia 22 I 2013 w sprawie określenia stawek za recenzje publikacji (monografii i czasopism) Wydziału Filologicznego

2012

Uchwała Rady WF z dn.18 XII 2012r  w sprawie określenia warunków ponownego wpisu na semestr (rok) oraz dopuszczalnego deficytu punktów ECTS

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize