UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU

Procedura przepisywania ocen

 

2017

Uchwała nr 32/2017 Rady WF z dn.28 II 2017r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich na kadencję 2016-2020


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 28 II 2017 (nr 38 – 54)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 28 II 2017 (nr 27 – 37)


Uchwała nr 3/2017 Rady WF z dnia 24 I 2017r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 I 2017 (nr 22 – 26)


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 I 2017 (nr 1 – 21)

 

2016

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 13 XII 2016 (nr 281 – 292)


Uchwała RWF nr 207/2016 z dn.27 IX 2016 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017


Uchwała RWF nr 208/2016 z dn.27 IX 2016 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017


Uchwała 31 Rady WF z dn. 23 II 2016r. w spr. zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego na r.ak. 2016/2017


Uchwała 32 Rady WF z dn. 23 II 2016r. w sprawie zasad udziału uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydział Filologicznego UWr. w projektowaniu lub modyfikowaniu programu kształcenia od r.ak. 2015/2016


Uchwała nr 6/2016 Rady Wydziału Filologicznego z dn.19 I 2016r. w sprawie odstąpienia od stosowania indeksów na WF od r.ak.2016/2017

Uchwała nr 7/2015 Rady WF z dnia 19 I 2016r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia


Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 19 I 2016 (nr 1 – 25)


2012

Uchwała Rady WF z dn.18 XII 2012r  w sprawie określenia warunków ponownego wpisu na semestr (rok) oraz dopuszczalnego deficytu punktów ECTS

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close