WZORY PODAŃ / APPLICATIONS

Przed złożeniem podania – ważne informacje

Jak złożyć podanie

Kto opiniuje podanie

Uwaga: w związku z wejściem w życie Zarządzenia 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, podania proszę przesyłać pocztą elektroniczną (skan) na adres Dziekanatu.  Nie ma obowiązku składania podań w formie tradycyjnej.

1_Uznawanie_przepisywanie_ocen

2_Zmiana promotora

2_ENG_Zmiana promotora

3_IOS_forma eksternistyczna

3a_IOS_zgoda prowadzącego

3_ENG_IOS_forma eksternistyczna

4_Przedłużenie zaliczenia przedmiotu

4a_Przedłużenie zaliczenia przedmiotu_zgoda prowadzącego

5_Wpis na wyższy semestr z dopuszczalnym deficytem punktowym

5_ENG_Wpis na wyższy semestr z dopuszczalnym deficytem punktowym

6_Przedłużenie sesji egzaminacyjnej

6_ENG_Przedłużenie sesji egzaminacyjnej

7_Powtarzanie przedmiotów

7_ENG_Powtarzanie przedmiotów

8_Przeniesienie z innej uczelni

8_ENG_Przeniesienie z innej uczelni

9_Przywrócenie na listę studentów po skreśleniu

9_ENG_Przywrócenie na listę studentów po skreśleniu

10_Wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

10_ENG_Wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

11_Rozłożenie na raty opłat za powtarzanie przedmiotów

11_ENG_Rozłożenie na raty opłat za powtarzanie przedmiotów

12_Zwolnienie z opłat za powtarzanie przedmiotów

12_ENG_Zwolnienie z opłat za powtarzanie przedmiotów

13_Zwolnienie z opłat za kształcenie

13_ENG_Zwolnienie z opłat za kształcenie

14_Udzielenie urlopu dziekańskiego

14_ENG_Udzielenie urlopu dziekańskiego

15_Udzielenie wstecznego urlopu dziekańskiego

15_ENG_Udzielenie wstecznego urlopu dziekańskiego

16_Reaktywacja na studia

16_ENG_Reaktywacja na studia

17_Rezygnacja ze studiów

17_ENG_Rezygnacja ze studiów

18_Kształcenie modułowe nauczycieli

18_ENG_Kształcenie modułowe nauczycieli

19_Wzór oświadczenia o prawach autorskich

19_ENG Wzór oświadczenia o prawach autorskich

20_Dodatkowy-odpis-dyplomu

20_ENG_Dodatkowy-odpis-dyplomu

21_Złożenie-pracy-dyplomowej-o-niestandardowej-objętości

21_ENG_Złożenie-pracy-dyplomowej-o-niestandardowej-objętości

22_Erasmus_rozliczenie roczne

22_ENG_Erasmus_rozliczenie roczne

23_Erasmus tryb eksternistyczny

23_ENG Erasmus tryb eksternistyczny

25_Karta obiegowa

25_ENG_Karta obiegowa

26_Dziennik praktyk

27_Transcript of records

28_język polski_uznanie(przepisanie) oceny

29_język polski_zwolnienie z lektoratu

29a_język polski zwolnienie z lektoratu_zgoda Dyrektora SJPiK

30_Przeniesienie-nadwyżki-punktów-ECTS

Formularz rozliczenia wyjazdu, Erasmus+ Studia

Regulamin LAN

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).