RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA – BIZNES – KARIERA

Informacja w sprawie przedmiotu ,,Rynek pracy”

Studenci III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (reaktywowani, po urlopach, powtarzający)

W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj., dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Rynek pracy” –proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2022  r.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (przystępujący do zaliczenia przedmiotu zgodnie z programem studiów)

Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 7.11.2022 r.

W przypadku braku zapisu na przedmiot „Rynek pracy” proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2022 r.

Informacja dotycząca przepisywania ocen:

w celu przepisania oceny proszę przesłać poniższe dokumenty na adres: ewa.baszak@uwr.edu.pl

-wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału Filologicznego http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/-kartę przebiegu studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu rynku pracy-sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z zakresu rynku pracy.

W razie pytań dotyczących treści wykładów lub problemów z uzyskaniem dostępu do materiałów proszę o kontakt mailowy: ewa.baszak@uwr.edu.pl

Zaliczenie  z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się między 17.01-23.01.2023 r.  w formie testu w forsmsie, który zostanie Państwu wysłany mailowo 2 dni przed zaliczeniem.

UWAGA! Link otwiera się tylko wtedy, jeśli będą zalogowani Państwo na pocztę uniwersytecką. Do testu można podejść tylko raz w powyższym terminie. Nie ma możliwości poprawy oceny.

Link z materiałami przygotowującymi do testu zostanie Państwu przesłany na uniwersyteckie skrzynki mailowe.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).