ZESPÓŁ DORADCZO-PUBLIKACYJNY

Pod patronatem Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznastwo został powołany zespół doradczo-publikacyjny. Poniżej podajemy skład zespołu wraz z kontaktowymi adresami mejlowymi:

Prof. dr hab. Beata Baczyńska IFR

beata.baczynska@uwr.edu.pl

Dr hab. Urszula Bonter Prof. UWr IFG

urszula.bonter@uwr.edu.pl

Dr hab. Agnieszka Matusiak Prof. UWr IFS

agnieszka.matusiak@uwr.edu.pl

Dr hab. Justyna Ziarkowska Prof. UWr IFR

justyna.ziarkowska@uwr.edu.pl

Wyżej wskazane osoby będą służyć radą w zakresie strategii wyboru miejsca i sposobu publikacji afiliowanych w Uniwersytecie Wrocławskim.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy doradczej członków zespołu proszone są o umawianie się na indywidualne konsultacje drogą mejlową.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).