Rekrutacja

DO KOLEGIUM DOKTORSKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Składanie dokumentów do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego
osobiście w Sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej
pl. Bp. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

HARMONOGRAM REKRUTACJI do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego na rok akademicki 2022/2023:

nr-110-2022-harmonogram_nabor_szkola_doktorska_2022_2023

ZARZĄDZENIE nr-171_2022-z-dnia-15072022-r-zmiana-110-2022


SEKRETARZE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Osobami do kontaktu w sprawie rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego na rok akademicki 2022/2023 są sekretarze Komisji Rekrutacyjnej. Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarzy mailowo.

dr hab. Adam Szynol, adam.szynol@uwr.edu.pl

dr Marta Śleziak, marta.sleziak@uwr.edu.pl


ZASADY REKRUTACJI

uchwala-nr-140_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-12-22-w-sprawie-zasad-rekrutacji-do-szkoly-doktorskiej-uwr-w-roku-akademickim-2022-2023


LIMIT MIEJSC

nr-82-2022-limity-do-szd-2022-2023


SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Skład Komisji Rekrutacyjnej do KDWF na r.a. 2022-2023


LISTA RANKINGOWA

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).