Rekrutacja

DO KOLEGIUM DOKTORSKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO


HARMONOGRAM REKRUTACJI do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego na rok akademicki 2020/2021:

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

od dnia 15 maja do dnia 04 września 2020r. do godz. 12.00

 Termin i miejsce składania dokumentów

2 – 4 września 2020r.

osobiście w Sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej, pl. Bp. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław w godz. od 10.00 do 13.00

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

15 i 16 września 2020r.

budynek Wydziału Filologicznego, pl. Bp. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Termin ogłoszenia wyników

21 września 2020r.


SEKRETARZE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Osobami do kontaktu w sprawie rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego na rok akademicki 2020/2021 są sekretarze Komisji Rekrutacyjnej. Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarzy mailowo.

dr Kaja Gostkowska

kaja.gostkowska@uwr.edu.pl

dr Marta Śleziak

marta.sleziak@uwr.edu.pl


ZASADY REKRUTACJI

Uchwała nr 8_2020 Senatu UWr w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej UWR w roku akademickim 2020-2021

Szczegółowe zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego

DEKLARACJA GOTOWOŚCI


LIMIT MIEJSC

Limit przyjęć do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego (dyscypliny: językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach) wynosi 24.

zarzadzenie 32_2020_limity Szkoła Doktorska

KDWF_DODATKOWE_MIEJSCE


SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Skład Komisji Rekrutacyjnej


OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ


LISTA RANKINGOWA

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize