Rekrutacja

DO KOLEGIUM DOKTORSKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Składanie dokumentów do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego
02.09 – 06.09. 2021 r. w godz. 10:00 -13:00
07.09 do godz. 12.00

osobiście w Sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej
pl. Bp. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

sala 108 


HARMONOGRAM REKRUTACJI do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego na rok akademicki 2021/2022:

nr-71-2021-z-dnia-25052021-harmonogram_nabor_szkola_doktorska


SEKRETARZE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Osobami do kontaktu w sprawie rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego na rok akademicki 2021/2022 są sekretarze Komisji Rekrutacyjnej. Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarzy mailowo.

dr Kaja Gostkowska

kaja.gostkowska@uwr.edu.pl

dr Marta Śleziak

marta.sleziak@uwr.edu.pl


ZASADY REKRUTACJI

uchwala-nr-16_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-02-24-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-do-szkoly-doktorskiej-uwr-w-roku-akademickim-2021-2022

uchwala-nr-162_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-12-16-w-sprawie-zasad-rekrutacji-do-szkoly-doktorskiej-uwr-w-roku-akademickim-2021-2022

WNIOSEK_PL o załączenie dokumentów w IRK

WNIOSEK_ANG

Deklaracja

Oświadczenie

Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej UWr

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/jezykoznawstwo/#zasady

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/literaturoznawstwo/#zasady

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach/#zasady


LIMIT MIEJSC

nr-72_2021-z-dnia-25052021-r-limity-szkola-doktorska

PODZIAŁ MIEJSC MIĘDZY POSZCZEGÓLNE DYSCYPLINY

DWA DODATKOWE MIEJSCA KDWF LITERATUROZNAWSTWO

nr-136-2021-z-dnia-17092021-rekrutacja_kdwf_w-ramach_opus


SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Skład Komisji Rekrutacyjnej


LISTA RANKINGOWA

Lista rankingowa z postępowania rekrutacyjnego do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego na r.a.2021-2022

Lista osób przyjętych do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego na r.a. 2021-2022 w ramach dodatkowej rekrutacji

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize