Rekrutacja

DO KOLEGIUM DOKTORSKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO


HARMONOGRAM REKRUTACJI do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego na rok akademicki 2021/2022:

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

1 czerwca 2021 – 7 września 2021, godz. 12.00

 Termin i miejsce składania dokumentów

2 – 7 września 2021r.

osobiście w Sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej, pl. Bp. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław w godz. od 10.00 do 13.00

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

15 i 16 września 2021r.

budynek Wydziału Filologicznego, pl. Bp. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Termin ogłoszenia wyników

20 września 2021r.


SEKRETARZE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Osobami do kontaktu w sprawie rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego na rok akademicki 2021/2022 są sekretarze Komisji Rekrutacyjnej. Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarzy mailowo.

dr Kaja Gostkowska

kaja.gostkowska@uwr.edu.pl

dr Marta Śleziak

marta.sleziak@uwr.edu.pl


ZASADY REKRUTACJI

uchwala-nr-16_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-02-24-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-do-szkoly-doktorskiej-uwr-w-roku-akademickim-2021-2022

uchwala-nr-162_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-12-16-w-sprawie-zasad-rekrutacji-do-szkoly-doktorskiej-uwr-w-roku-akademickim-2021-2022

Deklaracja

Oświadczenie

Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej UWr


LIMIT MIEJSC


SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Skład Komisji RekrutacyjnejLISTA RANKINGOWA

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize