DOFINANSOWANIA DZIEKANA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Wydziałowa Rada Doktorantów informuje, że z końcem października rozpoczęła się kolejna tura dofinansowań dziekana Wydziału Filologicznego dla doktorantów.

Finansowanie obejmuje wyjazdy konferencyjne, kwerendy biblioteczne oraz wyjazdy studyjne. Budżet dofinansowań wynosi 20 000 złotych, kwota jednorazowego dofinansowania została zwiększona do 400 złotych.

W sprawie dofinansowań prosimy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami WRD. Uprzejmie prosimy o nieskładanie wniosków w sekretariacie Dziekana oraz Dziekanacie Studiów Doktoranckich!

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków i pomoc w dofinansowaniach:

Karolina Kazik (karolina.kazik@uwr.edu.pl), IFG

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w ostatni piątek każdego miesiąca.

Regulamin dofinansowań i wzór wniosków dostępny poniżej:

Regulamin i wzory wniosków 2020-2021

UWAGA: Wnioski należy wypełniać na komputerze. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje na temat finansowanego wydarzenia.

W sprawie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu prosimy kontaktować się z pełnomocnikiem dziekana ds. finansowych (pokój nr 10).

Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).