Regulamin Szkoły Doktorskiej

Obwieszczenie z dnia 26.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 134-2019 w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego


Regulamin wejdzie w życie z dniem 01.10.2022 r.

obwieszczenie-z-dnia-29042022-r-tj-u-134_2019-w-sprawie-regulaminu-szkoly-doktorskiej-uwr

ANNOUNCEMENT of the Rector of the University of Wrocław of 29 April 2022


ZARZĄDZENIE Nr 186/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obowiązku afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, określenia jej zasad oraz określenia nazwy Uniwersytetu występującej w afiliacjach.

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31790/nr-186_2021-z-dnia-18112021-r-obowiazek-afiliacji_zasady.pdf

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).