Rada Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

Skład Rady Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej
i Mediach

Kadencja 2016-2020

1. dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr , przewodniczący

2. dr hab. Agnieszka Wandel, zastępca przewodniczącego

3. dr hab. Jacek Grębowiec, sekretarz

4. dr hab. Jerzy Biniewicz, prof. UWr

5. prof. dr hab. Marek Bratuń

6. dr hab. Anna Cisło

7. dr hab. Aneta Firlej-Buzon

8. dr hab. Urszula Glensk, prof. UWr

9. dr hab. Małgorzata Góralska

10. dr hab. Michał Grech

11. dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech

12. dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr

13. dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

14. dr hab. Maciej Matwijów, prof. UWr

15. prof. dr hab. Adam Pawłowski

16. dr hab. Natalia Paprocka

17. dr hab. Leszek Pułka, prof. UWr

18. dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr

19. dr hab. Ewa Repucho

20. dr hab. Halina Rusińska-Giertych

21. dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr

22. prof. dr hab. Izabela Surynt

23. prof. dr hab. Aleksander Woźny

Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora uczestniczący w pracach Rady z głosem doradczym

1. dr Paweł Bernacki

2. dr Katarzyna Konarska

3. dr Anna Łach

4. dr Bartłomiej Łódzki

5. dr Paweł Urbaniak

Terminarz zwyczajnych posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach w roku akademickim 2019/20

– 15 października 2019 r.

– 12 listopada 2019 r.

– 10 grudnia 2019 r.

– 14 stycznia 2020 r.

– 25 lutego 2020 r.

– 17 marca 2020 r.

– 21 kwietnia 2020 r.

– 19 maja 2020 r.

– 23 czerwca 2020 r.

Porządek obrad najbliższego zwyczajnego posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

MATERIAŁY

UCHWAŁY

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).