RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA – BIZNES – KARIERA

Zaliczenie pisemne z przedmiotu ogólnowydziałowego „Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera” – w formie zdalnej

Zaliczenie pisemne

Konsultacje Wydziałowego Koordynatora ds. Przedsiębiorczości mgr. Kiliama Kaimera

 
 

Informator – Rynek pracy (przedmiot obowiązkowy na studiach pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych)

RYNEK_PRACY_ST.STACJONARNE_LIC_II_ROK-2


Informator – Przedsiębiorczość: praca – biznes- kariera 

informator – studia II st.stacjonarne

informator studia II st.niestacjonarne


Students of the Faculty of Letters: English-language majors


Materiały dla studentów – Przedsiębiorczość: praca – biznes- kariera 

Prawo_pracy

Modele biznesowe online 2020

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize