RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA – BIZNES – KARIERA

Konsultacje Wydziałowego Koordynatora ds. Przedsiębiorczości mgr. Kiliama Kaimera

TERMINY_KONSULTACJI

TERMINY ZALICZEŃ PISEMNYCH – aktualizacja!

terminy zaliczeń pisemnych- aktualizacja

 


Informatory – Rynek pracy (przedmiot obowiązkowy na studiach pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych)

RYNEK_PRACY_ST.STACJONARNE_LIC_II_ROK

RYNEK_PRACY_ST.STACJONARNE_LIC_III_ROK

RYNEK_PRACY_ST.NIESTACJONARNE_LIC_II i III ROK


Informatory –  Przedsiębiorczość: praca – biznes – kariera (przedmiot obowiązkowy na studiach drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych)

info_studia_stacjonarne

info_studia_niestacjonarne


Students of the Faculty of Letters: English-language majors

 


Materiały dla studentów – Rynek pracy

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko

Biuro Karier – twój partner w wejściu na rynek pracy

Nowoczesne formy rozwoju pracowników w organizacjach różnego typu

Prawna ochrona pracy.Praktyka zawodowa i staże zawodowe.Podstawowe warunki zatrudnienia.

Motywacja w pracy zawodowej. Zasady i narzędzia motywowania

Testy psychologiczne w procesie doboru i selekcji zawodowej

Materiały dla studentów – Przedsiębiorczość: praca – biznes – kariera

przedsiębiorczość cz1.

przedsiębiorczość cz2.

przedsiębiorczość cz3.

przedsiębiorczość cz.4

przedsiębiorczość cz.5

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize