RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA – BIZNES – KARIERA

Zaliczenie z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się w formie testu online.

Poniżej znajdą Państwo link do testu zaliczeniowego z przedmiotu „Rynek pracy”.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDJdZBacAxddOkeoD40Y1U6JUMVNPNFdMVTE1Vlk1Tlo0TEZTREFCU1VLVS4u

Test będzie aktywny od 17.01.2022 od godziny 10.00 do 23.01.2022 do godziny 20.00.

Nie ma określonego czasu na wypełnianie testu, ale można do niego podejść tylko raz.

Pytania będą dotyczyły wyłącznie wykładów ogólnych (czyli od 1 do 4).

Link do materiałów: http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/

Ocena z testu będzie widoczna (na początku lutego) na Państwa indywidualnych kontach w USOSie.

Punktacja:

  • 0-5 punktów – brak zaliczenia
  • 6 punktów – dostateczny (3,0)
  • 7 punktów – dostateczny plus (3,5)
  • 8-9 punktów – dobry (4,0)
  • 10-11 punktów – dobry plus (4,5)
  • 12 punktów – bardzo dobry (5,0)

Informacja w sprawie przedmiotu „Rynek pracy”

Szanowni Państwo,

Studenci III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (reaktywowani, po urlopach, powtarzający)
W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj., dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Rynek pracy” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 r.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (przystępujący do zaliczenia przedmiotu zgodnie z programem studiów)
Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 10.01.2022 r. W przypadku braku zapisu na przedmiot „Rynek pacy” proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 r.

Informacja dotycząca przepisywania ocen

W celu przepisania oceny proszę przesłać poniższe dokumenty na adres: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl
– wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału Filologicznego http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/
– kartę przebiegu studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu rynku pracy
– sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z zakresu rynku pracy.

W razie pytań dotyczących treści wykładów lub problemów z uzyskaniem dostępu do materiałów proszę o kontakt mailowy: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

Zaliczenie z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się między 17.01-23.01.2022 r. w formie testu online, który zostanie Państwu udostępniony drogą mailową.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotu „Rynek pracy”

W celu uzyskania dostępu do materiałów należy użyć poniższy link:
https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patrycja_rozbicka_uwr_edu_pl/El9aa32XTOdFv1TRSUyI4W8BcLMSw-F0vDhIMchHHAwmtA?e=tft4qh

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).