RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA – BIZNES – KARIERA

Konsultacje Wydziałowego Koordynatora ds. Przedsiębiorczości mgr. Kiliama Kaimera


Informator – Rynek pracy (przedmiot obowiązkowy na studiach pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych)

RYNEK_PRACY_ST.STACJONARNE_LIC_II_ROK-2

 


Informator –  Przedsiębiorczość: praca – biznes – kariera (przedmiot obowiązkowy na studiach drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych)

 


Students of the Faculty of Letters: English-language majors

 


Materiały dla studentów – Rynek pracy

Formy_dzialalnosci_gospodarczej

Motywacja_w_pracy_zawodowej

NGO_1

NGO_2

Podstawowe_skladniki_wynagrodzen

Prawo_pracy

.

.

.

.

Materiały dla studentów – Przedsiębiorczość: praca – biznes – kariera

 

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize