RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA – BIZNES – KARIERA

Konsultacje Wydziałowego Koordynatora ds. Przedsiębiorczości mgr. Kiliama Kaimera

konsultacje akt.

 

Rynek pracy – II termin zaliczeń


Informator – Rynek pracy (przedmiot obowiązkowy na studiach pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych)

RYNEK-PRACY-ST.STACJONARNE-LIC-II-ROK

 


Informator –  Przedsiębiorczość: praca – biznes – kariera (przedmiot obowiązkowy na studiach drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych)

 


Students of the Faculty of Letters: English-language majors

 


Materiały dla studentów – Rynek pracy

studia stacjonarne

1. Prawna ochrona pracy

2. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko

3. Motywacja w pracy zawodowej. Narzędzia motywowania

4. Podstawowe składniki wynagrodzeń

5.1. Zarządzanie projektami

studia niestacjonarne

1. Prawna ochrona pracy

2 .Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko

3. Motywacja w pracy zawodowej. Narzędzia motywowania

4. Podstawowe składniki wynagrodzeń

5. Zarządzanie projektami

Materiały dla studentów – Przedsiębiorczość: praca – biznes – kariera

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize