PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Aktualne terminy zaliczeń


Studenci studiów stacjonarnych: 23 lutego o godz. 10.00 w s. nr 3 (Biblioteka Uniwersytecka ul. ul. Fryderyka Joliot-Curie 12)

Studenci studiów niestacjonarnych: 25 lutego o godz. 9.00 w s. nr 3 (Biblioteka Uniwersytecka ul. ul. Fryderyka Joliot-Curie 12)


Podstawowe informacje o przedmiocie Przedsiębiorczość: praca – biznes – kariera

podstawowe-informacje-1


STUDENTS OF THE FACULTY OF LETTERS: ENGLISH-LANGUAGE MAJORS

students-of-the-faculty-of-letters-english-language-majors


Materiały dla studentów

z1.-oferta-biura-karier

z2.-finansowanie-dzialalnosci-gospodarczej

z3-urzad-pracy

z4-cz1.-stres-i-wypalenie-zawodowe

z5.-podmioty-praw-i-obowiazkow-stosunku-pracy

z6.-motywacja-i-podstawowe-skladniki-wynagrodzen

z7.cz1.narzedzia-i-metody-doboru-kadr

z7.cz2.uzupelnienie-narzedzia-i-metody-doboru-kadr-1

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close