RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA – BIZNES – KARIERA

Konsultacje Wydziałowego Koordynatora ds. Przedsiębiorczości mgr. Kiliama Kaimera

Szanowni Państwo 
w związku z Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020  r. informuję, że zaliczenie pisemne z przedmiotu ogólnowydziałowego „Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera”, zaplanowane wcześniej na 13 marca, odbędzie się po 14 kwietnia 2020. 
Informacja z terminem i godziną zaliczenia będzie przesłana na Państwa skrzynki pocztowe w USOS oraz znajdzie się w zaktualizowanych planach zajęć.
Z wyrazami szacunku
Kiliam Kaimer
Koordynator Wydziału Filologicznego ds. Przedsiębiorczość
 
 
 

Informator – Rynek pracy (przedmiot obowiązkowy na studiach pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych)

RYNEK_PRACY_ST.STACJONARNE_LIC_II_ROK-2


Informator – Przedsiębiorczość: praca – biznes- kariera 

informator – studia II st.stacjonarne

informator studia II st.niestacjonarne


Students of the Faculty of Letters: English-language majors


Materiały dla studentów – Przedsiębiorczość: praca – biznes- kariera 

Formy_dzial_gosp

Motywacja_w_pracy_zawodowej

NGO_1

NGO_2

Podstawowe_skladniki_wynagrodzen

Prawo_pracy

Modele biznesowe online 2020

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize