TERMINARZ

Terminarz zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2021/2022
(godz. 10:00)

 • 19 października 2021r.
 • 23 listopada 2021r.
 • 21 grudnia 2021r. 14 grudnia ZMIANA TERMINU
 • 25 stycznia 2022r.
 • 22 lutego 2022r.
 • 22 marca 2022r.
 • 19 kwietnia 2022r. 26 kwietnia ZMIANA TERMINU
 • 24 maja 2022r.
 • 21 czerwca 2022r.
 • 20 września 2022r.

Terminarz zwyczajnych posiedzeń Kolegium Dziekańskiego w roku akademickim 2020/2021 (godz. 10:00)

 • 12 października 2021r.
 • 16 listopada 2021r.
 • 14 grudnia 2021r.
 • 18 stycznia 2022r.
 • 15 lutego 2022r.
 • 15 marca 2022r.
 • 12 kwietnia 2022r.
 • 17 maja 2022r.
 • 14 czerwca 2022r.
 • 13 września 2022r.

Wnioski do porządku obrad Rady Wydziału należy składać (drogą służbową przez sekretariaty instytutów/katedr) w dniu poprzedzającym posiedzenie Kolegium Dziekańskiego do godz. 12:00. Wniosek powinien zawierać propozycję sformułowania punktu oraz całość dokumentacji odnoszącej się do punktu.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).