TERMINARZ

Terminarz zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2020/2021
(godz. 10:00)

 • 13 października 2020r.
 • 10 listopada 2020r.
 • 8 grudnia 2020r.
 • 12 stycznia 2021r.
 • 9 lutego 2021r.
 • 9 marca 2021r.
 • 13 kwietnia 2021r.
 • 18 maja 2021r.
 • 22 czerwca 2021r.
 • 21 września 2021r.

Terminarz zwyczajnych posiedzeń Kolegium Dziekańskiego w roku akademickim 2020/2021 (godz. 10:00)

 • 6 października 2020r.
 • 3 listopada 2020r.
 • 1 grudnia 2020r.
 • 5 stycznia 2021r.
 • 2 lutego 2021r.
 • 2 marca 2021r.
 • 6 kwietnia 2021r.
 • 11 maja 2021r.
 • 15 czerwca 2021r.
 • 14 września 2021r.

Wnioski do porządku obrad Rady Wydziału należy składać (drogą służbową przez sekretariaty instytutów/katedr) w dniu poprzedzającym posiedzenie Kolegium Dziekańskiego do godz. 12:00. Wniosek powinien zawierać propozycję sformułowania punktu oraz całość dokumentacji odnoszącej się do punktu.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize