PRODZIEKANI

Prodziekan ds. dydaktyki 

dr hab. Bogumiła Staniów, prof. nadzw. UWr  (email)

dyżury: pokój 13, tel. 375-26-19

  • piątek 10.00-12.00

Prodziekan ds. jakości kształcenia oraz studiów niestacjonarnych 

dr hab. Igor Borkowski, prof. nadzw. UWr  (email)

dyżury: pokój 13, tel. 375-26-19

  • środa 10.00-11.30
  • sobota 9.00-10.00

Prodziekan ds. studenckich 
dr hab. Grzegorz Kowal  (email)

Ważne: Zawieszam swoje dyżury do odwołania. We wszystkich sprawach proszę o kontakt mailowy

Dyżury: pokój 13, tel. 375-26-19

  • poniedziałek, godz. 9:30 – 10:30
  • środa, godz. 11:30 – 12:30

Prodziekan ds. ogólnych oraz nauki

prof. dr hab. Leszek Berezowski, prof. zw. UWr  (email)

pokój 13, tel. 375-26-19

Dyżury w semestrze zimowym:

  • poniedziałek, godz. 13:15 – 14:15
  • piątek, godz. 12:00 – 13:00
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize