PRODZIEKANI

Prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr

Dyżury we wrześniu:

 • 28 września 10:00 – 11:00
 • 2 października 10:00 – 11:00

pokój 13, tel. 375-26-19, email: prodziekan.WF.dss@uwr.edu.pl

 

Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych 

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

Dyżury we wrześniu:

 • 19 września 9:00 – 10:00
 • 23 września 9:00 – 10:00
 • 26 września 9:00 – 10:00
 • 28 września 9:00 – 10:00

pokój 13, tel. 375-26-19 oraz w aplikacji Teams, email: prodziekan.WF.jksn@uwr.edu.pl

 

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr.

Dyżury we wrześniu:

 • wtorki i czwartki, godz. 9:00 – 10:00

pokój 13, tel. 375-26-19, oraz w trybie zdalnym za pośrednictwem Microsoft Teams, najlepiej po uprzednim kontakcie mailowym, email: justyna.ziarkowska@uwr.edu.pl

 

Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. Stefan Kiedroń

Dyżury we wrześniu:

 • wtorek: 10:00 – 11:00
 • czwartek: 10:00 – 11:00

Office hours:

 • Tuesday, 10:00-11.:00 a.m.
 • Thursday, 10:00-11.:00 a.m.

pokój 13, tel. 375-26-19, email: stefan.kiedron@uwr.edu.pl

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize