PRODZIEKANI

Prodziekan ds. dydaktyki 

dr hab. Bogumiła Staniów, prof. nadzw. UWr  (email)

dyżury: pokój 13, tel. 375-26-19

  • środa 12.30-13.30
  • czwartek 11.00-12.00

Urlop: 31.07-1.09

Prodziekan ds. jakości kształcenia oraz studiów niestacjonarnych 

dr hab. Igor Borkowski, prof. nadzw. UWr  (email)

dyżury: pokój 13, tel. 375-26-19

  • środa 10.00-11.30
  • sobota 9.00-10.00

Prodziekan ds. studenckich 

dr hab. Grzegorz Kowal  (email)

pokój 13, tel. 375-26-19

dyżury:

  • poniedziałek, 12:00 – 13:00
  • środa, 12:00 – 13:00

Ze względu na urlop dyżury w lipcu nie odbędą się. Po powrocie z urlopu pierwsze dyżury zaplanowane są na 31 lipca (poniedziałek) i 2 sierpnia (środa).

 

Prodziekan ds. ogólnych oraz nauki

prof. dr hab. Leszek Berezowski, prof. zw. UWr  (email)

Urlop wypoczynkowy w dniach 10.07. – 14.08. 2017

dyżury w sierpniu 2017:

pokój 13, tel. 375-26-19, godz. 10-11

16.08, 18.08, 22.08., 25.08, 29.08, 31.08

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close