PRODZIEKANI

Prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr

Dyżury dziekańskie w semestrze zimowym 2021/2022

  • poniedziałek, godz. 10:00 – 11:00
  • czwartek, godz. 10:00 – 11:00

pokój 13, tel. 375-26-19 oraz w trybie zdalnym, po uprzednim kontakcie mailowym: prodziekan.WF.dss@uwr.edu.pl

 

Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych 

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

Dyżury dziekańskie w semestrze zimowym 2021/2022:

  • poniedziałek, godz. 9:00 – 10:00
  • sobota, godz. 9:00 – 10:00

Wszystkie podania proszę przesyłać na adresy e-mailowe Pań w dziekanacie lub składać osobiście w godzinach pracy dziekanatu.

pokój 13, tel. 375-26-19 oraz w aplikacji Teams, email: prodziekan.WF.jksn@uwr.edu.pl

 

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr.

Dyżury:

  • środa, godz. 13:00 – 14:00
  • czwartek, godz. 14:00 – 15:00

pokój 13, tel. 375-26-19, oraz w trybie zdalnym za pośrednictwem Microsoft Teams, najlepiej po uprzednim kontakcie mailowym, email: justyna.ziarkowska@uwr.edu.pl

 

Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. Stefan Kiedroń

Dyżury:

  • poniedziałek, godz. 13:00 – 14:00
  • czwartek, godz. 13:00 – 14:00

Office hours:

  • Monday, 13:00-14:00 p.m.
  • Thursday, 13:00-14:00 p.m.

pokój 13, tel. 375-26-19, email: stefan.kiedron@uwr.edu.pl

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize