PRODZIEKANI

Prodziekan ds. dydaktyki 

dr hab. Bogumiła Staniów, prof. nadzw. UWr  (email)

dyżury: pokój 13, tel. 375-26-19

  • środa 12.30-13.30
  • czwartek 11.00-12.00

Prodziekan ds. jakości kształcenia oraz studiów niestacjonarnych 

dr hab. Igor Borkowski, prof. nadzw. UWr  (email)

dyżury: pokój 13, tel. 375-26-19

  • środa 10.00-11.30
  • sobota 9.00-10.00

Prodziekan ds. studenckich 

dr hab. Grzegorz Kowal  (email)

pokój 13, tel. 375-26-19

dyżury w semestrze letnim:

  • poniedziałek, 13:00 – 14:00
  • środa, 15:00 – 16:00

 

Prodziekan ds. ogólnych oraz nauki

prof. dr hab. Leszek Berezowski, prof. zw. UWr  (email)

dyżury: pokój 13, tel. 375-26-19

  • poniedziałek 13.15-14.15
  • piątek 12-13
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close