PRODZIEKANI

Prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr

Dyżury dziekańskie w semestrze letnim 2021/2022

 • poniedziałek, godz. 10:00 – 11:00
 • czwartek, godz. 12:15 – 13:15
 • czwartek 14.04.2022, godz. 10.00-11.00

Urlop w dniach: 12.07.2022 – 31.08.2022

pokój 13, tel. 375-26-19 oraz w trybie zdalnym, po uprzednim kontakcie mailowym: prodziekan.WF.dss@uwr.edu.pl

 

Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych 

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

Dyżury dziekańskie w czerwcu i lipcu 2022:

 • środa, godz. 10:00 – 11:00
 • sobota, godz. 08:00 – 09:00
 • 1-31 sierpnia 2022 – urlop

Wszystkie podania proszę przesyłać na adresy e-mailowe Pań w dziekanacie lub składać osobiście w godzinach pracy dziekanatu.

pokój 13, tel. 375-26-19 oraz w aplikacji Teams, email: prodziekan.WF.jksn@uwr.edu.pl

 

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr.

Dyżury semestrze letnim 2021/2022:

 • poniedziałek, godz. 13:30 – 14:30
 • czwartek, godz. 12:30 – 13:30

pokój 13, tel. 375-26-19, oraz w trybie zdalnym za pośrednictwem Microsoft Teams, najlepiej po uprzednim kontakcie mailowym, email: justyna.ziarkowska@uwr.edu.pl

 

Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. Stefan Kiedroń

Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:

 • wtorek, godz. 13:00 – 14:00
 • czwartek, godz. 12:00 – 13:00

Office hours:

 • Tuesday, 13:00-14:00 p.m.
 • Thursday, 12:00-13:00 p.m.

Urlop wypoczynkowy w dniach: 5-22 lipca 2022 r., 1-5 sierpnia 2022 r., 16-19 sierpnia 2022 r. oraz 29 sierpnia – 7 września 2022. 

Wyjazdy służbowe w dniach 25-29 lipca 2022 r. oraz 22-26 sierpnia 2022 r. 

Annual leave: 5-22 July 2022, 1-5 August 2022, 16-19 August 2022 and 29 August – 7 September 2022. 

Conference trips: 25-29 July 2022 and 22-26 August 2022. 

pokój/room 13, tel. 375-26-19, email: stefan.kiedron@uwr.edu.pl

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).