KIEROWNICTWO STUDIUM DOKTORANCKIEGO

Kierownik
prof. dr hab. Elżbieta Skibińska (email)

konsultacje w semestrze letnim 2017/18:
poniedziałek, 11.30-12.45
środa, 14.00-14.45

Konsultacje:

W sesji egzaminacyjnej: poniedziałek, 10.00-11.00, środa, 10.00-11.00

W lipcu: 5, 11, 18, 25 lipca, 10.00-12.00

We wrześniu: poniedziałki, 10.00-11.00

oraz: 7 i 13 września, 12.00-13.00; 19 i 26 września, 10.00-11.00

 

Instytut Filologii Romańskiej, pl. Nankiera 4, p. 2.3

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize