Rynek pracy

Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotu „Rynek pracy”

Materiały znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem.
https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patrycja_rozbicka_uwr_edu_pl/El9aa32XTOdFv1TRSUyI4W8BcLMSw-F0vDhIMchHHAwmtA?e=coJutP

W celu uzyskania dostępu do materiałów należy postępować zgodnie z pojawiającymi się na stronie komunikatami, tzn. zalogować się przy pomocy adresu mailowego w domenie uwr.edu.pl

W folderze znajdują się cztery ogólne wykłady, które obowiązują wszystkich z Państwa.

• Wykład 1_Prawna ochrona pracy, praktyk i staży zawodowych 
• Wykład 2_Zarządzanie komunikacją w projektach
• Wykład 3_Stres. Nie taki diabeł straszny, jak go malują – czyli wszystko, co powinniście wiedzieć o stresie
• Wykład 4_Korporacyjny rynek pracy

Dodatkowo każdemu obszarowi kierunkowemu dedykowany jest jeden specjalistyczny wykład:

• Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – Wykład 6_Bibliotekoznawca na rynku pracy
• Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Wykład 7_Rynek pracy branży kreatywnej
• Instytuty Filologiczne – Wykład 8_Tłumacz na rynku pracy

Uwaga! W niektórych przypadkach wykłady należy ściągnąć na dysk, aby otworzyć prezentację wraz z dźwiękiem (może się tak wydarzyć w przypadku wykładu 1 i 2).

Informacja w sprawie zapisów na przedmiot
Studenci III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj., dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Rynek pracy” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2021 r.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 8.01.2021 r. W przypadku braku zapisu na przedmiot „Rynek pacy” proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2021 r.

Informacja dotycząca przepisywania ocen
W celu przepisania oceny proszę przesłać poniższe dokumenty na adres: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

  • wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału Filologicznego
    http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/
  • kartę przebiegu studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu rynku pracy
  • sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z zakresu rynku pracy

W razie pytań dotyczących treści wykładów lub problemów z uzyskaniem dostępu do materiałów proszę o kontakt mailowy: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

Egzamin z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się 4.02.2021 r. w formie testu online, który zostanie Państwu udostępniony przez instytutowych koordynatorów przedmiotu.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).