DECYZJE POZYTYWNE dot. przyznania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium

Od 30 października 2017r. ( poniedziałek) osoby, które otrzymały pozytywną opinię Wydziałowej Komisji Doktoranckiej w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego proszone są o zgłaszanie się po odbiór decyzji do dziekanatu studiów doktoranckich. Zgodnie z decyzją Rektora UWr warunkiem wypłaty stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego jest odebranie przez doktorantów decyzji o ich przyznaniu.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize