Wykłady mistrzowskie

Obowiązek obecności na pięciu wykładach w ciągu roku; wykłady i seminaria gości odwiedzających różne instytuty Wydziału Filologicznego w ramach współpracy bilateralnej, programu Erasmus +, programu Visiting Professor, programu Pracowni Humanistyki Cyfrowej itp.; możliwe zaliczenie w innym kolegium (wybór w uzgodnieniu z promotorem, po akceptacji przez kierownika kolegium).

SEMESTR LETNI 2019/2020

MARZEC

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ma zaszczyt zaprosić
2 marca 2020 o godz. 11.50 (Sala Kameralna Zachodnia, budynek IDKS, ul. Joliot-Curie 15)na wykładProf. dr María Luengo z Universidad Carlos III de Madrid,pt.: Comparing the boundaries of free expression in various European countries
María Luengo is Associate Professor in the Department of Communication at Carlos III University of Madrid (Spain). Her work focuses on journalism and the civil sphere. Recent book publications include The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future (co-edited with Alexander and Breese, Cambridge University Press, 2016) and News Media Innovation Reconsidered (co-edited with Susana Herrera Damas, Wiley, forthcoming). Her research has appeared in European Journal of CommunicationMedia, Culture & SocietyJournalism, and Journalism Studies, among others.
 

WYKŁAD ODWOŁANY

Instytut Filologii Angielskiej ma zaszczyt zaprosić 13 marca 2020 o godz. 9.45 (Sala 302, ul. Kuźnicza 22) na dwa wykłady dr Fereshteh Modarresi z Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS), Berlin, pt.: Iranian languages with particular focus on Persian

Dr. Fereshteh Modarresi is a research associate in the DFG project ANAPIN – Anaphoric potential of incorporated nominal and weak definitions / Research Area III ‚Syntax & Lexicon’ at  the Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin. She studied general linguistics at the University of Ottawa, Canada and completed her PhD disseration „Bare Nouns in Persian: ‚Interpretation (Semantics), Grammar and Prosody” (Thesis Advisor: Prof. Manfred Krifka, Prof. Robert Truswell) 2014 at the Humboldt University of Berlin.


Katedra Filologii Niderlandzkiej oraz komitet organizacyjny II Wrocławskich Spotkań Terminologicznych pt. „Granice (w) terminologii” (IFR / KFN)  mają zaszczyt zaprosić na dwa wykłady prof. Friedy Steurs.

  • Pierwszy wykład odbędzie się 4 marca 2020 o godz. 17:00 (sala 307, III piętro, Katedra Filologii Niderlandzkiej, ul. Kuźnicza 21-22) – pt. „Language is business. The need for linguistic expertise in our multilingual society”.
  • Drugi wykład odbędzie się 5 marca 2020 o godz. 9:30 (sala 307, III piętro, Katedra Filologii Niderlandzkiej, ul. Kuźnicza 21-22) – pt. The Center of Expertise for Dutch Terminology”.

Frieda Steurs studied Germanic Philology (Dutch-English), neurolinguistics and computational linguistics. She works in the field of terminology, language technology, specialized translation and multilingual document management. Her research includes projects with industrial partners and public institutions.

She is the founder and former president of NL-TERM, the Dutch terminology association for both the Netherlands and Flanders.  She is also the head of the ISO TC/37 standardization committee for Flanders and the Netherlands. She is the president of TermNet, the International Network for Terminology (Vienna).

Since 2016, she is the head of research of the INT, the Dutch Language Institute in Leiden. In this capacity, she is responsible for the collection, development and hosting of all digital language resources for the Dutch Language. The INT is the CLARIN centre for Flanders, Belgium.


Katedra Filologii Niderlandzkiej oraz komitet organizacyjny II Wrocławskich Spotkań Terminologicznych pt. „Granice (w) terminologii” (IFR / KFN)  mają zaszczyt zaprosić 5 marca 2020 o godz. 10:15 (sala 307, III piętro, Katedra Filologii Niderlandzkiej, ul. Kuźnicza 21-22) na wykład prof. Sambora Gruczy pt. „ Terminologia – jej przedmiot i cele poznawcze”.

Prof. dr hab. Sambor Grucza – dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Zakładu Lingwistyki Języków Specjalistycznych, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. Prof. Sambor Grucza jest redaktorem naukowym czasopisma Applied Linguistics Papers, Studia Naukowe, współredaktorem naukowym serii Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik oraz Studi@ Naukowe, a także członkiem kilkunastu rad naukowych czasopism naukowych. Zainteresowania naukowe: lingwistyka języków specjalistycznych, lingwistyka tekstu, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana: translatoryka, glottodydaktyka. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych.


Instytut Filologii Romańskiej oraz komitet organizacyjny II Wrocławskich Spotkań Terminologicznych pt. „Granice (w) terminologii” (IFR / KFN)  mają zaszczyt zaprosić 6 marca 2020 o godz. 9:45 (sala 307, III piętro, Katedra Filologii Niderlandzkiej, ul. Kuźnicza 21-22) na wykład prof. dr Patrycji Rodríguez-Inés pt. „A non-expert dealing with terms in specialized L2 translation: a perfect storm”.

Patricia Rodríguez-Inés holds a PhD in Translation Studies, and is a Senior Lecturer at the Department of Translation, Interpreting and East Asian Studies of the Autonomous University of Barcelona, where she teaches general and specialised translation from English to Spanish and viceversa. She is a member of the PACTE Group since 2000. Her PhD thesis, on the application of electronic corpora to translation teaching, was awarded with two prizes, one by the Iberian Association of Translation and Interpreting Studies, and the other from her department. She has participated in numerous national and international projects, and has been a visiting researcher in 8 universities. The results of her research in translator training have been published in top translation journals such as The Interpreter and Translator Trainer, Méta, Perspectives, Babel, and Across Languages and Cultures.


Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić na dwa wykłady prof. Junko Yokoty z National Louis University w Chicago:

Picturebooks of International Origins

11 marca 2020, godz. 9.00-10.30

Picturebook Illustration: Art and Visual Literacy

18 marca 2020, godz. 9.00-10.30

Oba wykłady odbędą się w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,
pl. Uniwersytecki 9/13, sala 104.

Junko Yokota jest dyrektorem Center for Teaching Through Children’s Books i emerytowanym profesorem National Louis University w Chicago (USA). Jej badania koncentrują się wokół literatury wielokulturowej i międzynarodowej, książki obrazkowej, literatury cyfrowej dla dzieci oraz edukacji czytelniczej i literackiej. Jest autorką licznych podręczników akademickich z zakresu literatury dla dzieci, a także wielu artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach i monografiach zbiorowych.
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize