Wykłady mistrzowskie

Obowiązek obecności na pięciu wykładach w ciągu roku; wykłady i seminaria gości odwiedzających różne instytuty Wydziału Filologicznego w ramach współpracy bilateralnej, programu Erasmus +, programu Visiting Professor, programu Pracowni Humanistyki Cyfrowej itp.; możliwe zaliczenie w innym kolegium (wybór w uzgodnieniu z promotorem, po akceptacji przez kierownika kolegium).

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

WRZESIEŃ

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na pierwszy z cyklu trzech wykładów pod hasłem ”Controversial Dimensions of Children’s Literature”.

Wykład pt. „Interpretive and Hidden Controversies in Literature for Children” wygłosi gość honorowy Centrum – prof. Junko Yokota, dyrektor Center for Teaching through Children’s Books oraz emerytowany wykładowca National Louis University w Chicago.

Wykład odbędzie się 23 września 2020 r. o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o kontakt z koordynatorką Centrum, prof. Ireną Barbarą Kallą pod adresem barbara.kalla@uwr.edu.pl.

http://www.cbldm.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/09/invitation-lecture-Junko-Yokota-1.pdf

PAŹDZIERNIK

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza na drugi z trzech wykładów z serii „Kontrowersyjne wymiary literatury dla dzieci”

Prof. Anna Czabanowska-Wróbel

The Children’s Literature Scholar as a Two-Headed Creature

(Lofting and Damrosch)

Wykład rozpocznie się 14 października 2020 o godz. 18.00 na platformie MS Teams. Osoby, które zarejestrowały się na pierwszy wykład, który odbył się 23 września, mogą po prostu dołączyć do kolejnego wykładu na Teams. Pozostałe osoby zainteresowane wzięciem udziału w wykładzie prosimy o kontakt mailowy do 13 października na adres: barbara.kalla@uwr.edu.pl

LISTOPAD

Wykład mistrzowski: prof.  Kim Reynolds  „Beneath the Big Top: controversial dimensions of circus stories”

Wykład (w języku angielskim) rozpocznie się 4.11.2020 o godz. 18.00 na platformie MS Teams.

GRUDZIEŃ

Zakład Lingwistyki Stosowanej Instytutu Filologii Germańskiej UWr zaprasza na wykład mistrzowski 1 grudnia 2020 r., godz. 11.30-13.00.

Von Imagepflege zur Diskreditierung politischer Gegner. Hassrede als Strategie von Online-Pressemitteilungen

Dr hab. Jacek Makowski, Prof. UŁ

Od 2018: profesor UŁ, od 2016: kierownik Zakładu Językoznawstwa Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UŁ, 2014: doktor habilitowany w dyscyplinie językoznawstwo niemieckie (monografia: Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament. Korpusgestützte textsortenorientierte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments), zainteresowania badawcze: komunikacja polityczna, polityka językowa, język w instytucjach, socjolingwistyka, dydaktyka języków obcych i specjalistycznych, nowoczesne usługi dla biznesu.

Język wykładu: język niemiecki i polski

Przedmiotem rozważań jest mowa nienawiści w komunikatach prasowych partii politycznych jako strategia dyskredytacji przeciwników politycznych. Wychodząc od omówienia cech gatunkowych komunikatu prasowego podjęta zostanie próba określenia jego funkcji w obszarze komunikacji politycznej z punktu widzenia typologii gatunków tekstów politycznych. W dalszej części przeprowadzona zostanie analiza jakościowa wybranego tekstu komunikatu prasowego ze szczególnym uwzględnieniem przejawów mowy nienawiści na płaszczyźnie pragmatycznej, semantycznej, gramatycznej oraz retorycznej.

Wykład odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o kontakt z dr hab. Joanną Szczęk, prof. UWr (joanna.szczek@uwr.edu.pl)
Link dostępu do grupy

Pracownia Współczesnych Form Krytycznych (IFP) zaprasza na spotkanie z dr. hab. Piotrem Bogaleckim (UŚ) na temat jego ostatniej książki: Wiersze-partytury w polskiej poezji neoawangardy (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020). Rozmowę poprowadzi zaprzyjaźniony z Pracownią od lat Paweł Szroniak.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godzinie 18:00 na platformie MS Teams: https://tinyurl.com/y53dlzws

Piotr Bogalecki – Adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historyk i teoretyk literatury, komparatysta, kulturoznawca, absolwent Akademii Artes Liberales. Laureat Nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauk o kulturze (2010). Kieruje projektem badawczym Narodowego Centrum Nauki „Wiersze-partytury jako wyzwanie dla literaturoznawstwa: recepcja – reminiscencje – rewizje teoretycznoliterackie (na materiale polskiej poezji 1945-2010)”. Jego naukowe zainteresowania obejmują teorię literatury, myśl postsekularną oraz polską poezję po 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu lingwistycznego i związków z neoawangardą. Autor książek „Niedorozmowy”. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej (Warszawa 2011) oraz Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej (Kraków 2016).

Paweł Szroniak – kurator i literaturoznawca, pracownik Muzeum Współczesnego Wrocław. Od 2013 roku organizuje autorski cykl koncertów „Rozkurz”, poświęcony muzyce eksperymentalnej. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą: historia ruchów awangardowych, small music, tendencje konceptualne w sztuce współczesnej oraz niestandardowe sposoby notacji muzycznej, zwłaszcza partytury tekstowe. Miał okazję współpracować z wieloma instytucjami kultury i festiwalami, m.in. Bunkier Sztuki w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Współczesne Wrocław, BWA Wrocław, Sanatorium Dźwięku w Sokołowsku, Festiwal Muzyki Teatralnej Jeleniej Górze czy Mikrofestiwal – Festiwal Nowej Poezji. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.


18 grudnia 2020 r. godz. 18:00

Koło studenckie Chamelinguon Language and Culture Club działające przy Instytucie Filologii Angielskiej UWr zaprasza na wykład mistrzowski 18 grudnia 2020.

dr Karolina Broś (Uniwersytet Warszawski)

The phonetics and phonology of word stress perception – neurophysiological evidence

Dr Karolina Broś is an assistant professor in the Institute of Applied Linguistics at the University of Warsaw. She focuses on experimental methods in phonetics and phonology, with a special interest in Spanish dialectology and language change. In her research, she combines empirical findings with theoretical implications concerning speech processing and sound-to-meaning mapping. Her recent publications include a speech production study of stop voicing in Gran Canaria (“Gran Canarian Spanish non-continuant voicing: gradience, sex differences and perception”, Phonetica), a theoretical analysis of s-aspiration in the Spanish of Chile (“Domain modelling in OT: Morphophonological cyclicity vs. stepwise prosodic parsing”, Journal of Linguistics) and an EEG study on stress perception in Spanish (“Word stress processing integrates phonological abstraction with lexical access – an ERP study”, Journal of Neurolinguistics).

język wykładu: angielski

The phonetics and phonology of word stress perception – neurophysiological evidence

Lexical stress has been subject to a wide range of cross-linguistic investigations in the fields of phonetics and phonology. More specifically, it has been shown that stress can be governed by rules sensitive to metrical structure (feet parsing), syllable structure and weight, morphological structure, and lexical considerations (default vs. exceptional stress). As for the phonetic correlates of stress, researchers are typically interested in which cues are responsible for producing and perceiving stressed/unstressed syllables, as well as in the link between the phonetic parameters and abstract phonological representations of stress.

In the field of neurolinguistics, EEG experiments allow us to gain an understanding of both the physical dimension of stress as a bundle of acoustic features, and of the abstract category ‘stress’ of interest to phonologists and linked to meaning extraction from the mental lexicon. Different components measured in the course of ERP analyses (e.g. MMN, PMN, P300 or N400) can help us decide which principles govern stress assignment and stress perception. They can also inform us on whether prosodic information is lexicalized or derived in the course of phonological computation.

The aim of this lecture is to point to the most important ERP findings concerning stress processing, which show cross-linguistic differences in stress assignment rules and complement literature on stress learning and perception gathered in the course of behavioral studies. It is also to show the results of my own EEG experiments on stress perception in Spanish which demonstrate differential lexical processing of default vs. exceptional stress, show lexical inhibition caused by hearing incorrect stress, and point to the role of particular acoustic cues in stress perception.

Wykład odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/yb9jRZFurQMk75cr6. Do osób zarejestrowanych link prześlemy na podany adres email.

 
STYCZEŃ
 

Koło studenckie Chamelinguon Language and Culture Club działające przy Instytucie Filologii Angielskiej UWr zaprasza na wykład mistrzowski 8 stycznia 2021 r.

dr Anna Czypionka (Uniwersytet w Konstancji)

Assessing linguistic illusions at the interfaces of syntax, semantics and pragmatics

Dr Anna Czypionka: https://www.ling.uni-konstanz.de/fachbereich/personen/personen-a-z/post-doc/anna-czypionka/

język wykładu: angielski

Assessing linguistic illusions at the interfaces of syntax, semantics and pragmatics

Linguistic illusions are systematic errors in sentence production and comprehension, leading to ungrammatical structures being perceived as grammatical. In this talk, I will give an overview of different types of linguistic illusions and the different processing errors that they are thought to reflect, ranging from errors in syntactic processing, to errors in processing at the interfaces of syntax with other parts of grammar, or errors in memory retrieval. I will go on to present a surprising phenomenon from German sentence processing that may or may not reflect a previously undescribed linguistic illusion, leading to increased acceptance of structures thought to be unacceptable. Using data from different behavioral experiments, I will illustrate how we are approaching the question if this phenomenon reflects either a „proper” linguistic illusion, or else the successful processing of difficult, but interpretable structures.

Wykład odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoJ_14L_NaoD4JTVJ87cQ-g6bEASUpFY6IJR3bt9BeLxSUuA/viewform?usp=sf_link 

Do osób zarejestrowanych link prześlemy na podany adres email.


Zakład Lingwistyki Stosowanej Instytutu Filologii Germańskiej UWr zaprasza na wykład mistrzowski 12 stycznia 2021 r., godz. 15.00-16.30.

Tytuł wykładu: „Die Sonne bringt es an den Tag“. Vom Märchen zur Ballade und zum (Anti)Sprichwort

Prelegent: Prof. Wolfgang Mieder (Uniwersytet Vermont USA)

Prof. Wolfgang Mieder – profesor w Uniwersytecie w Vermont (USA); uznany na świecie specjalista w zakresie badań przysłów w literaturze, prasie, polityce oraz reklamie. Jest redaktorem Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship oraz Supplement Series to Proverbium. Prof. Wolfgang Mieder jest autorem i redaktorem ponad 250 monografii i tomów zbiorowych, w tym ponad 100 pozycji książkowych dotyczących przysłów, 580 artykułów naukowych, opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych oraz prestiżowych wydawnictwach na całym świecie, prelegent podczas ponad 400 konferencji naukowych w ośrodkach naukowych na całym świecie (wykłady w języku niemieckim i angielskim), w tym dwukrotnie w Istytucie Filologii Germańskiej we Wrocławiu (2017, 2019). 

Biogram: https://www.uvm.edu/cas/germanrussian/profiles/wolfgang-mieder

Język wykładu: język niemiecki

Wykład odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o kontakt z dr hab. Joanną Szczęk, prof. UWr (joanna.szczek@uwr.edu.pl)
Link dostępu do grupy

Koło studenckie Chamelinguon Language and Culture Club działające przy Instytucie Filologii Angielskiej UWr zaprasza na wykład mistrzowski 15 stycznia 2021 r. o godz. 18:00.

A foray into Amazonian languages, their diversity and contact

prof. Jaime Peña (Papieski Uniwersytet Katolicki w Peru)

Professor Jaime Peña is a specialist in Amazonian languages from Peru with expertise in fieldwork linguistics, language description and documentation, and typology. He currently holds a position in Linguistics at the Academic Department of Humanities of the Pontifical Catholic University of Peru. He got a Ph.D. in Linguistics in 2016 from the University of Oregon. His dissertation, A Grammar of Wampis, a language that was previously undescribed, was awarded the Mary R. Haas award by the Society for the Study of Indigenous Languages of the Americas and was a finalist for the Association for Linguistic Typology’s Panini Award. He got an M.A. in Linguistics from the University of Oregon and his B.A. in Hispanic Linguistics and Literature from Pontifical Catholic University of Peru. In addition to his work on Jivaroan and Peba-Yaguan languages, he is currently leading different projects on Urarina, a language isolate, and on Yanesha and Chamicuro, two endangered Arawakan languages. He has presented his works in numerous conferences and published in different books and journals. He is currently revising his Grammar of Wampis for publication.

język wykładu: angielski

The Amazon basin is one of the most diverse and least understood cultural and linguistic regions around the world. With hundreds of languages grouped in around 50 genetic units, many of them isolates, the region is a rich linguistic patchwork of traditions that we are still trying to understand. Historically, the Amazon is one of the most diverse regions, yet it is the last one to be populated by humans. Geographically, the distribution of major ethnolinguistic families intertwined in a vast territory with small families and isolates is still a puzzle for researchers. This talk is proposed as a survey of the diversity we can find in the Amazon in terms of diversity of people, cultural groups, and linguistic patterns. As we will see, this diversity has given rise to a treasure trove of typologically interesting patterns. To understand these patterns emerging in many Amazonian languages, it is crucial to abandon the traditional idea that Amazonia is an untouched territory with “little islands” where small groups somehow have survived unconnected, and instead we must look at it as a complex of different exchange networks that have shaped the history of Amazonian peoples and their languages.     

Wykład odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego:  https://forms.gle/WfpbdRG64wKjzrtw7

Do osób zarejestrowanych link prześlemy na podany adres email.

Osoba kontaktowa w IFA: dorota.klimek-jankowska@gmail.com


Wykład organizuje dr hab. Michał Szawerna z Instytutu Filologii Angielskiej, a odbędzie się on 21 stycznia 2021r. na platformie Microsoft Teams. Link do logowania oraz dokładna godzina wykładu pojawią się na stronie Instytutu Filologii Angielskiej 14 stycznia 2021 r.. 
 
Tytuł: „The Visual Language of Comics”
Prowadzący: dr Neil Cohn 
Afiliacja: Uniwersytet w Tilburgu
Język wykładu: angielski
 
Abstrakt:
Drawings and sequential images are an integral part of human expression dating back at least as far as cave paintings, and in contemporary society appear most prominently in comics. Just how is it that our brains understand this deeply rooted expressive system? I will present a provocative theory: that the structure and cognition of drawings and sequential images is similar to language.

 

Building on contemporary theories from linguistics and cognitive psychology, I will argue that comics are “written in” a visual language of sequential images that combines with text. Like spoken and signed languages, visual narratives use a systematic visual vocabulary, strategies for combining these patterns into meaningful units, and a hierarchic grammar governing coherent sequential images. We will explore how these basic structures work, what cross-cultural research shows us about diverse visual languages of the world, and what the newest neuroscience research reveals about the overlap of how the brain comprehends language, music, and visual narratives. Altogether, this work opens up a new line of research within the linguistic and cognitive sciences, raising intriguing questions about the connections between language and the diversity of humans’ expressive behaviors in the mind and brain.

Informacja o autorze:
Neil Cohn is an American cognitive scientist best known for his research on the overlap in (neuro)cognition between graphic communication and language. He is the author of 2 graphic novels, over 70 academic papers, and 3 academic books, among these The Visual Language of Comics (2013) which establishes a foundation for the scientific study of the linguistics and cognition of comics’ structure. He received his PhD in cognitive psychology at Tufts University working with linguist Ray Jackendoff, and is currently an assistant professor at the Department of Cognition and Communication at Tilburg University in The Netherlands. His work can be found online at www.visuallanguagelab.com.


Zakład Lingwistyki Stosowanej Instytutu Filologii Germańskiej UWr zaprasza na wykład mistrzowski 28 stycznia 2021 r., godz. 15.00-16.30

Tytuł wykładu: Invektivität unter Fußballfans

Prelegent: Prof. Dr. Simon Meier-Vieracker, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Język wykładu – język niemiecki

Prof. Dr. Simon Meier-Vieracker – kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, specjalista w zakresie lingwistyki korpusowej, lingwistyki dyskursu oraz lingwistyki mediów. Publikacje z zakresu politolingwistyki oraz lingwistyki sportu.

Biogram: https://tu-dresden.de/gsw/slk/germanistik/al/die-professur/inhaber

Wykład odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy

o kontakt z dr hab. Joanną Szczęk, prof. UWr (joanna.szczek@uwr.edu.pl)
Link dostępu do grupy

 

LUTY

Koło studenckie Chamelinguon Language and Culture Club działające przy Instytucie Filologii Angielskiej UWr zaprasza na wykład mistrzowski 5 lutego 2021 r. o godzinie 18:00  pt. “Luxury language in The Dochester Collection hotel marketing materials.”

dr Malgorzata Drewniok (Uniwersytet Lincoln)

Malgorzata Drewniok is an alumna of the Institute of English Studies at University of Wroclaw (2006). She received an MA in English Language and Contemporary Literary Studies (2007) and a PhD in Linguistics (2014) from Lancaster University, UK. She has worked at various British universities in a variety of roles and is currently the Head of English Language Centre at University of Lincoln, UK. Her research interests include stylistics, pragmatics, conversation analysis, and language of popular fiction, including film and TV. Language of advertising and branding is her more recent interest. As a UKHE educator, she specializes in English for Academic Purposes (EAP), delivers English for PhD workshops, and advises colleagues across the university on teaching international students.

język wykładu: angielski

Luxury language in The Dochester Collection hotel marketing materials.”

The Dorchester Collection is a group of 9 luxury hotels located across the globe. The hotels, the locations, and the particular buildings are chosen meticulously to create this unique collection. The word ‘collection’, an obvious borrowing from the language of fashion and design, has been chosen on purpose – to invoke carefully curated art rather than bring to mind a run-of-the-mill hotel chain. At first glance, The Collection is consistent in how it presents itself, in general marketing materials, in the promotion of particular hotels, and in how its representatives speak about it.

The focus of this project was inspired by my time at Winchester School of Art (University of Southampton) where I worked with MA Luxury Brand Management students. Their studies included field trips to London and Paris, staying at luxury hotels (The Ritz and Le Meurice, respectively) and learning about various luxury brands that surrounded them. When in Paris, a brand talk about the Dorchester Collection mentioned the ‘language of luxury’ explicitly, which piqued my interest, especially because ‘language is everywhere in tourism’ (Thurlow and Jaworski 2010: 10) and because ‘branding relies heavily on language’ (Carnevale, Luna and Lerman 2017: 572).

Since then, I have explored how this self-proclaimed language of luxury is employed in the DC marketing materials and whether the message is consistent, applying stylistic analysis to these texts, with particular interest in the lexical and grammar choices. My aim was to find what exactly the language of luxury is – is it quantifiable at all? This area has been under-researched so far, so I drew on the brand linguistics framework, the existing work on tourism discourse, and the examination of similar luxury hotels. In my talk, I will present what I have found and whether anything has changed since the beginning of this project in 2017.

Wykład odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego:

 https://forms.gle/tz8EKRWeNQFsb4cB6 

Do osób zarejestrowanych link prześlemy na podany adres email. Osoba do kontaktu: dorota.klimek-jankowska@uwr.edu.pl


Koło studenckie Chamelinguon Language and Culture Club działające przy Instytucie Filologii Angielskiej UWr zaprasza na wykład mistrzowski 12 lutego 2021 r. o godz. 18:00.

Recent advances in multilingual AI-driven sentiment analysis: towards personalised models in subjective tasks (e.g. humour processing, recognition of emotions).

dr inż. Jan Kocoń (Politechnika Wrocławska)

Specialist in the field of natural language engineering in the following research areas: information extraction, sentiment analysis and document classification with the use of machine learning methods. He works as an assistant professor at the Department of Computational Intelligence at the Faculty of Computer Science and Management of the Wrocław University of Technology. He is a member of the Language Technologies Group G4.19, which co-creates the CLARIN-PL consortium. 
język wykładu: angielski

The lecture will focus on the recent advances of the CLARIN-PL team in sentiment analysis. A multi-domain PolEmo corpus for the Polish language will be presented, annotated with emotional polarity at the sentence and document level. This corpus was the basis for the creation of the multilingual MultiEmo corpus. Current CLARIN-PL tools for automatic multilingual sentiment analysis using simple lexical methods and deep neural networks will be demonstrated. The lecture will conclude with a discussion on the direction of further work in the analysis of subjective phenomena (e.g. humour processing, recognition of emotions) and the possibility of transition from the data-centered model to the human-centric.

Wykład odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego:  

https://forms.gle/DqrnxN3svxbQW7Mu8

Osoba kontaktowa w IFA: dorota.klimek-jankowska@gmail.com


Koło studenckie Chamelinguon Language and Culture Club działające przy Instytucie Filologii Angielskiej UWr zaprasza na wykład mistrzowski 26 lutego 2021 r. o godz. 18:00.

Prelegent: Dr Bert Le Bruyn (Uniwersytet w Utrechcie)

Tytuł wykładu: Translation Mining: between data and theory 

 Dr Bert Le Bruyn is an Assistant Professor at Utrecht University. He is an expert on semantic language variation with a solid background in corpus linguistics. He has two MA degrees, one in Romance Languages (Antwerp) and another one in Linguistics (Utrecht). He obtained his PhD from Utrecht University in 2010 with a dissertation entitled Indefinite articles and beyond (promotor: Henriëtte de Swart). In 2014, he received a VENI grant focusing on the semantics and L2 acquisition of reference. In this project, he used both corpus and experimental techniques to bridge the gap between formal linguistics, acquisition and education. In 2016, he was awarded another corpus-based project with Henriëtte de Swart. This project – Time in Translation – takes a data-driven parallel corpus approach to cross-linguistic variation in the domain of tense and aspect. Bert Le Bruyn’s work has appeared in international journals (LinguaNatural Language and Linguistic Theory) and edited volumes with internationally renowned publishers (OUP, CUP). He has also brought together researchers in a number of edited works: Weak Referentiality with Ana Aguilar-Guevara and Joost Zwarts (John Benjamins 2014), Understanding Possession with Erik Schoorlemmer (Lingua special issue 2016) and Learner Corpus Research meets Second Language Acquisition with Magali Paquot (CUP, 2021).  

język wykładu: angielski

Translation Mining: between data and theory 

 We introduce and showcase Translation Mining, a software suite combining a parallel corpus database with annotation and analysis tools developed within the Utrecht-based Time in Translation (https://time-in-translation.hum.uu.nl/student-research/) project. On the basis of two case studies, we argue that it can be used both for data-driven and for theory-driven research. The first case-study is concerned with the typology of the Have Perfect in Western-European languages and is joint work with Henriëtte de Swart and Martijn van der Klis. The second study focuses on the expression of definiteness in English, German and Mandarin Chinese and  is joint work with David Bremmers, Jianan Liu and Martijn van der Klis. In the final part of the talk, we also reflect on the risks of parallel corpora for cross-linguistic research and how they can be mitigated.  

Wykład odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom.  Link do rejestracji znajduje się w linku: https://forms.gle/xGmPFLbQrxq3Gifq7

Osoba do kontaktu:  dr Dorota Klimek-Jankowska dorota.klimek-jankowska@uwr.edu.pl

MARZEC

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na pierwszy z cyklu wykładów pod hasłem „International Voices in Children’s Literature Studies”.

 
Wykład pt. Writing Ancient History as “Oppositional Enlightenment”: On Historical Novels in Soviet Children’s Literature of the 1960s–1970s wygłosi w języku angielskim członkini rady naukowej Centrum, prof. Marina Balina, Isaac Funk Professor Emerita of Russian Studies na Illinois Wesleyan University.
 
Wykład odbędzie się 10 marca 2021 r. o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o kontakt z dr. Mateuszem Świetlickim pod adresem mateusz.swietlicki@uwr.edu.pl.
 
Streszczenie w języku angielskim: Writing Ancient History as “Oppositional Enlightenment”: On Historical Novels in Soviet Children’s Literature of the 1960s –1970s
At the core of my presentation is the rise and transformation over time of the historical canon in Russian children’s literature. While historical prose for children written during the soviet period consistently retained its mandatory ideological agenda, its educational role remained equally important, thus either eliminating the obligatory ideological spin or at least often reducing it to a minimum. Compared to authors of literature for adults, children’s writers could more easily turn to the events of ancient history; as a result, this prose became a desired arena for professional historians who began to use it as a creative outlet that freed them from the constraints of politicized history (Milii Ezerskii, Aleksander Nemerovskii, Samuil Lur’e, Melitsa Mat’e). These stories, often written as para-texts, with an abundance of footnotes and references, created an antidote that satisfied the mutual longing for historical knowledge that both the writers and their readers needed in their lives.
 
Notka bio w języku angielskim:
Marina Balina is Isaac Funk Professor and Professor of Russian Studies Emerita at Illinois Wesleyan University. The focus of her scholarship is on historical and theoretical aspects of twentieth-century Russian children’s literature. She is editor or co-editor of eleven volumes, most recently on Hans Christian Andersen and Russia, University Press of Southern Denmark, 2020. Her collective monograph (with Serguei Oushakine) entitled The Pedagogy of Images: Teaching Communism to Children is coming out in the spring of 2021 from the University of Toronto Press.

12 marca 2021 r. godz. 18:00

dr Anja Gattnar i dr Oliver Bott (Universytet w Tübingen)

Event interpretation ahead of lexical verbs? A planned visual-world eyetracking study on Russian light-verb constructions.

Informacje szczegółowe zostaną podane na tydzień przed wykładem

KWIECIEŃ

Pracownia Współczesnych Form Krytycznych (IFP) zaprasza na wykład dr hab. prof. UJ Magdy Heydel: „Katherine Mansfield. Podmiot – głos – przekład” w dniu 23 kwietnia. 

Dokładna data wykładu zostanie podana w terminie późniejszym.  

Spotkanie online (Teams) będzie organizował dr Jakub Skurtys 

Dr hab. prof. UJ Magda Heydel zajmuje się przekładoznawstwem i komparatystyką literacką i kulturową. Kieruje Centrum Badań Przekładoznawczych oraz studiami magisterskimi Przekładoznawstwo literacko-kulturowe na Wydziale Polonistyki UJ. Redaktor naczelna pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. www.ejournals.eu/Przekladaniec 

Opublikowała m.in. monografie Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2003) i Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczo­ści Czesława Miłosza (Kraków 2013). Wraz z Piotrem Bukowskim opracowała antologie  Współczesne teorie przekładu (Kraków 2009) oraz Polska myśl przekładoznawcza ( Kraków 2013).  

Nagradzana tłumaczka litera­tury języka angielskiego, m.in. dzieł Josepha Conrada, Seamusa Heaneya, T.S. Eliota, Teda Hughesa, Alice Oswald, Roalda Dahla, Dereka Walcotta i Virginii Woolf. Edytorka przekładów poetyckich, m.in. Czesława Miłosza i Stanisława Barańczaka. 


Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży zaprasza na  organizowany w  2021 r.  cykl wykładów pt. International Voices in Children’s Literature Studies. Wykłady (online, przy wykorzystaniu MS Teams) zostaną wygłoszone przez wybitne specjalistki z dziedziny literatury dla dzieci i młodzieży:
 
Marzec – prof. Marina Balina (Illinois Wesleyan University, USA)
Kwiecień – prof. Bettina Kümmerling-Meibauer (Eberhard Karls-Universität Tübingen, Niemcy)
Maj – prof. Monika Woźniak (Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Włochy)
Wrzesień – prof. Lies Wesseling (Maastricht University, Holandia)
Październik – prof. Ana Margarida Ramos (Universidade de Aveiro, Portugalia)
Listopad – prof. Marnie Campagnaro (Università degli Studi di Padova, Włochy)

Dokładne daty oraz tytuły wykładów zostaną podane w lutym – dla wykładów zaplanowanych w marcu, kwietniu i maju, oraz na początku września – dla wykładów zaplanowanych na wrzesień, październik i listopad.

Organizacją wykładów zajmują się prof. Justyna Deszcz-Tryhubczak i dr Mateusz Świetlicki.


Pracownia Polszczyzny Mówionej UWr zaprasza na wykład mistrzowski:

Gdzie w mózgu mieszka słowo? Neurobiologiczne podstawy języka i zachowań językowych”.

Prelegentka: dr hab. Jolanta Panasiuk (Profesor Uczelni w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)

Dr hab. Jolanta Panasiuk prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii, neurolingwistyki i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Jest autorką blisko trzystu publikacji naukowych, w tym standardów postępowania logopedycznego w przypadku afazji, pragnozji, alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji, zespołu zamknięcia, zespołu psychoorganicznego czołowego, schorzeń neurodegeneracyjnych i zespołu Aspergera.

STRESZCZENIE WYKŁADU

Mowa jest inherentną cechą gatunku ludzkiego, czynnością warunkowaną biologicznie, ukształtowaną w toku ewolucji człowieka, związaną ze szczególną budową jego mózgu. Przebieg czynności językowych zawsze angażuje kolejno wszystkie struktury neuroanatomiczne mózgowia, począwszy od filo- i ontogenetycznie najstarszych do najmłodszych. Stąd wyróżnia się trzy zasadnicze piętra komunikowania się z innymi i z samym sobą, które współpracują ze sobą na zasadzie sprzężenia zwrotnego regulując różne postaci mowy: limbiczną (najstarszy poziom komunikowania się, związany z działaniem głębokich struktur mózgu, na którym organizowane są spontaniczne, reaktywne zachowania wokalne i gestowe), werbalną (zdolności mówienia i rozumienia struktur werbalnych związane z aktywnością korowych ośrodków nadawania i odbioru wypowiedzi zlokalizowanych w obrębie „obszaru mowy”), mowę wewnętrzną (zdolność ściśle związaną z planowaniem i myśleniem językowym, która posługując się wirtualnymi obrazami, skrótami oraz skojarzeniami wyraża indywidualny charakter każdej jednostki, regulowana przez struktury przedczołowe). Mózgowa organizacja zachowań językowych człowieka jest więc uwarunkowana zarówno czynnikami biologicznymi (płeć, wiek, schorzenia neuropsychiatryczne i somatyczne), jak też środowiskowymi (socjalizacja językowa, bilingwizm, wykształcenie, wzorce kulturowe).

Dokładna data wykładu zostanie podana na początku semestru letniego

Organizacją wykładu w imieniu Pracowni Polszczyzny Mówionej zajmuje się dr hab. Anna Majewska-Tworek

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize