Wykłady mistrzowskie

Obowiązek obecności na pięciu wykładach w ciągu roku; wykłady i seminaria gości odwiedzających różne instytuty Wydziału Filologicznego w ramach współpracy bilateralnej, programu Erasmus +, programu Visiting Professor, programu Pracowni Humanistyki Cyfrowej itp.; możliwe zaliczenie w innym kolegium (wybór w uzgodnieniu z promotorem, po akceptacji przez kierownika kolegium).

SEMESTR LETNI 2021/2022

MARZEC

Zakład Lingwistyki Stosowanej, Pracownia Lingwistyki Mediów, Pracownia Skandynawistyki oraz Pracownia Fonetyki w Instytucie Filologii Germańskiej zapraszają na wykład gościnny w ramach Kolokwium Lingwistycznego, spotkanie 20.

Wykład pt. Futhark – historia i znaczenie pisma runicznego wygłosi dr hab. Dominika Skrzypek, prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

język wykładu – język polski

Wykład odbędzie się online (Teams) 8 marca  2022 r., godz. 14.00-15.30.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o zgłoszenie się do 7.3.2022 r. w formularzu pod linkiem

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDK1GdwkddKBLtHzghyfGgMBUMkdUT1IzTTNIQUZTVlE3UVdHTTRXMTFNVi4u

 
AbstractFuthark, pismo runiczne, to najstarszy alfabet Skandynawii. Spisane w nim inskrypcje stanowią bezcenną dokumentację gramatyki i słownika języka pranordyckiego jak również źródło wiedzy o historii Skandynawii. Rytowano je w drewnie, metalu, kamieniu i kości, a poruszały one sprawy od najbłahszych po najpoważniejsze. Najstarsze z zachowanych tekstów datowane są na II-III wiek, najnowsze, ze szwedzkiej prowincji Dalarna, na wiek XIX, co oznacza, że przez wiele set lat pismo runiczne używane było równolegle z łacińskim, częściowo w różnych domenach.W wykładzie przedstawię pokrótce historię pisma runicznego, jego więź z innymi alfabetami śródziemnomorskimi, stopniowe zróżnicowanie na wariant skandynawski i anglosaski, a także najważniejsze zachowane inskrypcje. Na przykładzie kilku wybranych tekstów przedstawię najważniejsze fakty z historii języka pranordyckiego i zmiany, ze szczególnym naciskiem na zmiany morfologiczne i składniowe. Przedstawię również wartość inskrypcji dla badań historycznych, zwłaszcza studiów nad rozwojem praw spadkowych i konwersją na chrześcijaństwo.
 
BiogramDominika Skrzypek, dr hab., prof. UAM – skandynawistka, naukowo zajmuje się badaniem historii języków skandynawskich, zwłaszcza rozwojem kategorii gramatycznych, przypadka, określoności i strony, i ich wykładników morfologicznych. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również najstarsze zachowane teksty skandynawskie, inskrypcje runiczne. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu językoznawstwa diachronicznego. Obecnie kieruje projektem badawczym Konstrukcjonalizacja i zmiana konstrukcji. Peryfrastyczna strona bierna w języku duńskim i szwedzkim w ujęciu diachronicznym, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Zakład Lingwistyki Stosowanej, Pracownia Lingwistyki Mediów, Pracownia Skandynawistyki oraz Pracownia Fonetyki w Instytucie Filologii Germańskiej zapraszają na wykład gościnny w ramach Kolokwium Lingwistycznego, spotkanie 21.

Wykład pt. Die Entwicklung des strukturellen Denkens in der dänischen Sprachwissenschaft: Jespersen – Brøndal – Hjelmslev wygłosi prof. dr Henrik Jørgensen, Uniwersytet Aarhus

język wykładu – język niemiecki

Wykład odbędzie się online (Teams) 29 marca  2022 r., godz. 14.00-15.30.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o zgłoszenie się do 28.3.2022 r. w formularzu pod linkiem

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDK1GdwkddKBLtHzghyfGgMBUMkdUT1IzTTNIQUZTVlE3UVdHTTRXMTFNVi4u

 
Abstract

Die wesentlichen Fortschritte in der Sprachwissenschaft am Anfang des 20. Jahrhunderts werden normalerweise Ferdinand de Saussure (1857-1913) zugeschrieben. Er war es, der zentrale Begriffe wie Sprache als Struktur und Synchronie versus Diachronie formulierte.

In manchen Hinsichten war er aber auch nur ein Teil einer größeren Bewegung, die gerne Fragen an die Sprachwissenschaft stellen wollte, welche im Rahmen der bis dahin dominierenden historisch orientierten Sprachwissenschaft bestenfalls stellbar waren, aber mit den vorhandenen Mitteln nicht beantwortet werden konnten.

In Polen kann man Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) als Exponenten dieser Bewegung nennen. In Dänemark geht die Bewegung durch mehrere Hände, bis die neuen strukturellen Tendenzen in der Sprachwissenschaft endlich mit Louis Hjelmslev (1899-1965) eine durchkalkulierte Formulierung finden. Gemeint sind dabei v.a. die beiden wichtigsten Vertreter Otto Jespersen (1860-1943) und Viggo Brøndal (1887-1942).

In meinem Vortrag werde ich die Bewegung des strukturalistischen Denkens von Jespersen bis Hjelmslev schildern.

Biogram

Henrik Jørgense, geb. 1953 in Kopenhage, Professor W3 an der Universität Aarhu, Veröffentlichungen zur skandinavischen Sprachwissenschaft mit besonderer Berücksichtigung des Dänischen

KWIECIEŃ

CYKL WYKŁADÓW : BORDERS BOUNDARIES REGIONS

(we współpracy IFR z Uniwersytetem Szczecińskim)

Osoba do kontaktu:  dr Bartosz Wójcik (bartosz.wojcik@usz.edu.pl).

07.04.2022, w godz. od 12:00 do 13:30

Geneviève Susemihl (Christian-Albrechts-Universität Kiel, Germany) – Regional and Cultural Connections in Borderlands: Borders and Boundaries of the Canadian North and the American South

There is nothing natural about national borders; in fact it is a highly constructed, discursive space of a nation state. This is even more relevant for Indigenous people, whose traditional territories transcend national borders. This lecture identifies and addresses key issues in Indigenous borderlands in the Canadian North and the American South.

There is a vast amount of literature which examines the conceptualization of borders and boundaries as they apply to the northern regions of Canada and the southern regions of the United States, concerning the historical and geographical relationships among dynamic environments, and the political borders and conceptual boundaries that mark the limits of authority, territory, and sovereignty in the region. Issues such as the exploitation and conservation of the land, borderland identity, militarization and environmental racism, Indigenous homelands and reservations, globalization and social change have to be mentioned. Within the context of government efforts to colonize the areas, new borders were developed in the form of reserves and reservations that circumscribed Indigenous land use and secured resources for the purposes of settler colonialism.

Looking at transboundary dynamics, this lecture defines the ways in which northern and southern borderlands are uniquely situated within processes of resurgent Indigeneity, neo-realist geopolitical processes, climate change, and globalization. In that respect, it needs to be acknowledged how the North and the South have been re-territorialized by various processes in ways that encourage the networked nature of sovereignty and territoriality. It is also important to show how spiritual borderlands challenged ideas of racial and cultural boundaries. Taking a cultural approach, including literature and film, this lecture focuses upon particular themes influencing cross-border relationships, such as historical legacies, cultural relationships, cross-border flows of people and goods, security arrangements, governance practices and sustainability challenges. Furthermore, the paper will also look at the interconnectivity of the north and south, which be seen in how ideas and perspectives flowed between northern and southern regions.

Dr. Geneviève Susemihl is researcher and fellow at the English Seminar at the Christian-Albrechts-University of Kiel, Germany. She studied English and American Studies, Sociology and Educational Sciences at the University of Rostock in Germany, at Connecticut College and Long Island University in the US. She was stand-in professor of Cultural and Media Studies at the University of Kiel, Assistant Professor at the University of Rostock, Adjunct Professor at the Humboldt-University of Berlin and the University of Greifswald, Postdoctoral Research Fellow at the Queen’s Centre for International Relations at Queen’s University, Kingston, program manager and senior research associate at the Centre for Security, Armed Forces and Society (CSAFS) at the Royal Military College of Canada, and office manager of the Association of Canadian Studies in German-speaking Countries (GKS). Her main areas of research are World Heritage Studies, Indigenous Studies, People’s Migration and Integration, Jewish Diaspora of North America, Popular and Visual Culture, Media and Communication. She has published on Indigenous Empowerment and Community Development through World Heritage, Jewish immigration to North America („…and it became my home:” Die Assimilation und Integration der deutschjüdischen Hitlerflüchtlinge in New York und Toronto (Lit Verlag, 2004), on the construction of the American Indian in literature and culture, as well as on cultural heritage, migration, and storytelling.

(wykład w języku angielskim)

bit.ly/LIT_BBR8

28.04.2022, w godz. od 12:00 do 13:30

Laura M. De Vos (Radboud University in Nijmegen, the Netherlands) – „The Constant Present Absence:” #NoDAPL and the Struggle against Settler Manifest Destiny on Indigenous Lands

Following the Doctrine of Discovery (created by a papal bull in the 15th century and later most famously affirmed by Chief Justice John Marshall in Johnson v. M’Intosh in 1823) and their Eurowestern ideas of mapping and property, Lewis and Clark on their 1803-1806 expedition imagined they could easily undo the spaces they so-called “explored” of their original relations and histories, replacing them with their own namings and stories of a “Manifest Destiny.” The Dakota Access Pipeline (DAPL) is the newest iteration of anti-Indigenous violence in Oceti Sakowin lands, a continuation of the violence heralded by the 1803-1806 Lewis and Clark expedition and embodied in the Pick-Sloan dams’ flooding of tribal lands, which, through dislocating entire Indigenous communities and disrupting the Mni Sose (also known as the Missouri River)’s natural flow, interrupted the lives of all relations depending on the river. This displacement and destruction of the traditional lands for many Oceti Sakowin peoples strongly diminished their ability to practice their traditional lifeways and exercise their sovereignty. For non-Native people, the river might be read as a metaphor for the passing of time and the journey towards “progress.” But for Oceti Sakowin, Mni Sose is part of their creation stories, and the site of many spiralic returns. The #NoDAPL camps at Standing Rock, according to Nick Estes, created a “vision of an anticolonial Indigenous world coexisting with non-Indigenous people.” The #NoDAPL movement is not just evidence of the spiralic returns of colonizer violence, but also of the returns of traditional values and culture that inform resistance against colonizer encroachment on Native sovereignty.

Dr Laura M. De Vos teaches Indigenous Studies and American Studies courses in the Department of Modern Languages and Cultures at Radboud University in Nijmegen, the Netherlands. Their research, supported by the Radboud Institute for Culture and History, focuses on North American Indigenous social movements and international solidarity with these movements. Laura obtained their PhD degree from the University of Washington English Department in Seattle, USA, during which time they also volunteered with the Quinault Indian Nation on different projects. They are also an Assistant Editor for Process: Journal for Multidisciplinary Undergraduate Scholarship. Laura’s research has been published in Transmotion and Settler Colonial Studies and most recently received the 2021 Beatrice Medicine Award for Best Published Academic Essay from the Association for the Study of American Indian Literatures.

(wykład w języku angielskim)

bit.ly/LIT_BBR9

05.05.2022, w godz. od 12:00 do 13:30

Claire Margaret Massey (Universität Rostock, Germany) – Bridging the Abyss: Fronteriza Epistemologies of Resistance in the US Mexico Borderlands

My chapter examines the activities La Mujer Obrera [LMO] a Chicana-led and founded fronteriza organization based in El Paso, Texas. I use the term “fronteriza” to refer to women living in the US Mexico borderlands. LMO is located in El Paso’s Chamizal barrio, identified in 2009 by the US Federal Reserve as being one of the most impoverished neighborhoods in the nation. Taking my title from a LMO grant application position paper, “La Mujer Obrera and Centro Mayapán: Bridging the Development Abyss for Women Workers on the Border”, I interrogate how, through the application of what I argue as fronteriza epistemologies, the LMO community, whose labor once built the El Paso garment industry, at its height the 3rd largest in the US, position themselves in the negotiation of myriad historical and contemporary borders in an intractable conservative state. When in 1994 NAFTA moved the money into Mexican maquiladoras, fronterizas were 80% of the 35,000 rendered unemployed. Whilst NAFTA then opened up transnational space for free trade and pathways to neoliberal capitalist globalization, for marginalized communities in the Texas Mexico borderlands the accessibility of autonomous space, and the concurrent possibilities to claim place has required constant negotiations with power. To survive here, LMO’s operational and political praxis becomes what I term a “cultural poultice”, a tending to wounds through the utilization of borderlands epistemological wealth. I investigate how the application of the poultice facilitates survival and nurtures resistance to neocolonial infection—NAFTA, narratives of illegality, gendered violence, border militarization, gentrification, and economic displacement. LMO’s strategy shows a profound understanding of how the neoliberal free trade border operates, and how each successive federal, state, and local administration polices and politicizes the border and marginalized communities. At an operational level, resistance translates into a small medical garment factory, a bi-national trading company, a community farm, micro-enterprise support, workforce training and basic skills education, English-language classes, childcare facilities, access to technology, urban agriculture, healthy living initiatives, and employment and workplace support. Said framework is designed, implemented, managed, and controlled by LMO’s community of fronterizas, emphasizing here new feminist architectures of employment, education, health, housing, nourishment, peace, and political liberty.

Dr. Claire M. Massey is a Postdoctoral Fellow in the Institute of British and American Studies at the University of Rostock. Her digital humanities project, Mapping Literary Tejas [MLT], is a database of Chicanx, Indigenous, and Latinx authors, poets, cultural spaces, and pedagogical initiatives in Texas. MLT has been developed in consultation with local authors, academics, and educators. The site operates on a framework of socially engaged collaborative praxis. MLT is independent, open access, and not affiliated with any institution: Website: www.mappingliterarytejas.com / Twitter @literarytejas / Instagram @mappingliterarytejas / #MLTejas. Claire is a recipient of the LILIAS CMAS Benson Library Fellowship at UT Austin and has published in The Journal of South Texas, Tejanisimo: Readings in Tejan@ History, Routledge Handbook of Chicana/o Studies, The Mexican American Studies Toolkit, and has a chapter forthcoming in the edited volume, Subversive Semantics. She is also a co-editor of H-Borderlands, managing the Twitter account @hborderlands.

(wykład w języku angielskim)

bit.ly/LIT_BBR10

19.05.2022, w godz. od 14:30 do 16:00

Katrin Dennerlein (Universität Würzburg, Germany) – Ethics of real and imaginary topographies in Christof Hamanns “Usambara” (2007)

The lecture will focus on the analysis of the double race for space in Christof Haman’s novel Usambara (2007) with its ethical border transgressions. Hagebucher, perceived as a burden and rejected by his mother, sets out to climb Kilimanjaro in the course of a Benfit Run to save Africa’s last glaciers. In the narrated German Colonial Past, the ascent of Kilimanjaro and the discovery of the Usambara violet by Fritz’s great-grandfather Leonhard Hagebucher is recounted as the highlight of German colonial past. Fritz wants to follow in his father’s footsteps because he hopes to gain a positive narrative for his own identity by inscribing himself in the family history. Both the topography of success and that of failure are narrated in a real-documentary and aesthetically reshaped imaginary way, respectively. Furthermore they are linked to various semantizations of the colonial occupation of space and the postcolonial perspective on this event. Ethical options beyond the dichotomy of colonialism and postcolonialism will be shown in the analysis of two transit spaces. For one in the airplane, where Fritz meets a Tanzanian who questions Fritz’s views to the point of silencing him. Then again, in the prison camp in Leonhard’s story, where the three German prisoners are perceived and exhibited as strangers. Along spatial and motion-related configurations, it will be shown how Haman’s novel problematizes national and individual narratives of sense in their ethical dimension.

PD Dr. Katrin Dennerlein is lecturer at the University of Würzburg. She is currently working as project leader of the computational literary studies project “Emotions in Drama” where she explores emotions with historical hermeneutic as well as computational methods. She received her PhD on the topic of narratology of space and wrote her second book (Habilitation) on the German comedy of the 17th and 18th century. Among her research interests are German drama and opera from 1700 to 1850, novels around 1800, mixed methods in digital humanities, narrated space and mobility in novellas and novels from 19th century to our days, and digital humanities.

Books: Narratologie des Raumes. Berlin/New York: de Gruyter 2009 [Dissertationsschrift]; Materialien und Medien der Komödiengeschichte. Zur Praxeologie der Werkzirkulation zwischen Hamburg und Wien von 1678–1806, (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der deutschen Literatur 152) Berlin/New York: de Gruyter 2021. [Habilitationsschrift].

(wykład w języku angielskim)

bit.ly/LIT_BBR11

02.06.2022, w godz. od 14:30 do 16:00

Marta Bąkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska) – Entlang der Oder. Die erzählte Landschaft im Roman „Der Kahn der fröhlichen Leute“ von Jochen Klepper

Der Vortrag hat zum Ziel, die erzählte Landschaft als Kulturlandschaft zu erfassen und als solche wird sie analysiert. Im Mittelpunkt der Ausführungen steht der Roman Kahn der fröhlichen Leute von Jochen Klepper. Dabei betrachte ich den Fluss Oder, den Schauplatz des Romans, als ein integrales und verbindendes Element zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ausgehend von Jochen Kleppers Roman wird reflektiert, welche Kontinuitäten im Hinblick auf die Kulturlandschaft entlang der Oder vorhanden sind und, im weiteren Sinne, wird die Funktion des Motivs Oder im literarischen Werk ausgelotet und diskutiert, und zwar mit dem Blick auf die gegenwärtige Rezeption des Romans im Theater. Dabei wird der Frage nach der Konzeption der szenischen Umsetzung der erzählten Kulturlandschaft nachgegangen.

Dr. Marta Bąkiewicz ist Germanistin, Literaturwissenschaftlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Neuphilologischen Fakultät an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. Stipendiatin und Gastwissenschaftlerin an den deutschen Universitäten und Forschungsinstituten: das Post-Doc-Stipendium des Viadrina Centers for Graduate Studies und des Centers B/ORDERS IN MOTION (2015), Forschungsstipendium des Deutschen Polen-Institutes (2018), Gastwissenschaftlerin am Leibniz Institut für Raumbezogene Sozialforschung in Erkner (2020). Forschungsschwerpunkte: deutsche und polnische Literatur im interdisziplinären Kontext, Rezeption der Literatur, die Oder in der Literatur, Literatur des deutsch-polnischen Grenzraumes, Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum.  Publikationen (Auswahl):  M. J. Bąkiewicz: Literatura, społeczeństwo i polityka w twórczości publicystycznej Maxa von der Grüna. Wrocław 2015; M. J. Bąkiewicz (Hg.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch–polnischen Grenzraum, Paderborn 2016; G. B. Szewczyk, Z. Feliszewski, M. J. Bąkiewicz (Hg.): Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice, Kraków 2016; M. J. Bąkiewicz (Hg.): Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza, Zielona Góra 2017; M. J. Bąkiewicz: Zwischen Fremdheit und Annäherung. Deutsch-Polnische Nachbarschaft im Spiegel der Literaturzeitschrift „Die Fähre”. In: Zbigniew Feliszewski, Monika Blidy (Hg.): Fremdheit – Andersheit – Vielheit. Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. Berlin 2019, S. 203-213.

Mehr unter:

https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM203823/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BMarta%2BJadwiga%2BB%25C4%2585kiewicz%2B%25E2%2580%2593%2BUniwersytet%2Bim.%2BAdama%2BMickiewicza?r=publication&affil=&tab=publications&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl&pn=1

(wykład w języku niemieckim)

bit.ly/LIT_BBR12

23.06.2022, w godz. od 14:30 do 16:00

Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski, Polska) – Krajobraz kulturowy polsko-niemieckiego pogranicza w literackich badaniach regionalistycznych (na przykładzie winescape)

Krajobraz kulturowy to kategoria badawcza, której potencjał został już dostrzeżony w pracach poświęconych literaturze i kulturze polsko-niemieckiego pogranicza – ich przykładem jest tom pt. Lubuski palimpsest. W kręgu historii, literatury i kultury polsko-niemieckiego pogranicza (red. M. Bąkiewicz, Zielona Góra 2017). W  swoim referacie chcę podjąć zainicjowane tam badania nad reprezentacjami krajobrazu kulturowego w literaturze lubuskiej, traktując tę twórczość jako nośnik podwójnej – polskiej i niemieckiej pamięci kulturowej regionu. Na przykładzie winescape – „winnego krajobrazu”, który pojawia się w poezji i prozie podejmującej temat lokalnych tradycji winiarskich, zamierzam pokazać możliwości, jakie za sprawą studiów nad krajobrazem otwierają się w badaniach regionalistycznych. Interesować mnie będzie sposób wykorzystania właściwości krajobrazu do kreowania znaczeń (afektywnych i symbolicznych) kształtujących lokalną pamięć, tożsamość i relacje społeczne, a także sfunkcjonalizowanie krajobrazu jako instrumentu historycznie zmiennej polityki miejsca. W tym kontekście istotne będzie pytanie o sprawczość literackiego krajobrazu kulturowego regionu oraz o jego funkcje w zmieniających się warunkach historyczno-politycznych. Zapleczem teoretycznym moich rozważań będą badania nad fenomenologią krajobrazu Tima Ingolda, Christophera Tilley’a i Kate Cameron-Daum oraz koncepcja miejsca i idiolokalności Edwarda S. Casey’a.

Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak kieruje Zakładem Literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest członkinią Komitetu Nauk o Literaturze PAN, autorką monografii poświęconych Urszuli Kozioł i Zbigniewowi Herbertowi, pełni funkcję redaktor naukowej serii „Nowy Regionalizm w badaniach Literackich” oraz „Historia Literatury Pogranicza”. Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię literatury, literaturę współczesną i regionalizm w badaniach literaturoznawczych. Jej najnowszą książką jest „Ramiona Antajosa: Z teorii i historii regionalizmu literackiego w Polsce” (2021). Email: M.Mikolajczak@ifp.uz.zgora.pl

(wykład w języku polskim)

bit.ly/LIT_BBR13


Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu wykładów pod hasłem „International Voices in Children’s Literature Studies”.
 
Wykład pt. Transformations and Reorientations: Contemporary Ukrainian Children’s Literature wygłoszą w języku angielskim Prof. Tetiana Kachak (Przykarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Ivano-Frankiwsk, Ukraina) i Dr Mateusz Świetlicki (Instytut Filologii Angielskiej UWr.).
 
Wykład odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o kontakt z dr hab. Justyną Deszcz-Tryhubczak, prof. UWr., pod adresem justyna.deszcz-tryhubczak@uwr.edu.pl.
 
Streszczenie w języku angielskim:
During the meeting, Dr. Kachak and Dr. Świetlicki will talk about the development of the Ukrainian children’s book market. The emergence of multiple high-quality publishers issuing works by renowned and upcoming writers and illustrators has prompted the appearance of new themes and trends, as well as the growth of local research on books for young readers. Because children’s literature has become one of Ukraine’s most outstanding cultural export products in the last few years, Kachak and Świetlicki will also discuss translations from Ukrainian into other languages and recommend titles that they believe should follow in the steps of internationally-successful books, such as those by Romana Romanyshyn and Andrij Lesiv..
 
Notki bio w języku angielskim:
Dr. Tetiana Kachak is Professor of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk, Ukraine) and a member of the International Research Society for Children’s Literature. Prof. Kachak is the author of many book monographs, including Trends in the Development of Ukrainian Fiction for Children and Youth at the Beginning of the 21st Century (2018), Ukrainian Literature for Children and Youth (2016), and International Literature for Children (2014), as well as numerous articles devoted to the study of children’s and young adult literature. She has presented her work at international conferences in Australia, Sweden, and Poland.
 

Dr. Mateusz Świetlicki is an Assistant Professor at the University of Wrocław (Institute of English Studies). He is currently a visiting Kosciuszko Foundation scholar at the University of Florida (Gainesville, FL), where he is working on a book project on Ukrainian Canadian historical fiction. His expertise is contemporary children’s and YA literature and culture, memory and gender studies, as well as popular culture and film. Dr. Świetlicki is the author of more than 60 scholarly publications in English, Polish, Ukrainian, and Croatian, including a book monograph, seven co-edited volumes, and numerous articles. He was a Fulbright scholar at the University of Illinois at Chicago (2018) and has held multiple fellowships in Munich, Kyiv, and Harvard.

Kachak_Świetlicki-invitation


Spotkanie naukowe „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego – nowe odczytania

28.04.2022, Instytut Filologii Polskiej

Twórczość Mirona Białoszewskiego – złożona, wieloznaczna, skomplikowana, a jednocześnie otwarta – domaga się ciągłych reinterpretacji. Swego czasu ich bodźcem była publikacja długo oczekiwanego Tajnego dziennika, mającego rzucić więcej światła na biografię autora. Nim jeszcze ten tom się ukazał, w naszej Pracowni przygotowano zbiorową monografię Bialoszewski przed Dziennikiem (red. W. Browarny, A. Poprawa, Kraków 2010). Wydaje się też, że równie ważnym źródłem ponownych odczytań jest zderzanie dorobku pisarza z nowymi teoriami i wrażliwościami badawczymi. Do takiego zderzenia doszło podczas zorganizowanej w ubiegłym roku w Paryżu międzynarodowej konferencji naukowej z okazji pięćdziesięciolecia Pamiętnika z powstania warszawskiego (50ème anniversaire de „Mémoire de l’insurrection de Varsovie de Miron Białoszewski”, Paryż, 15-16 XI 2021), podczas której zaprezentowano referaty w dużej mierze przekształcające najczęściej przyjmowane interpretacje lub eksplorujące niebadane dotychczas aspekty tego klasycznego, a jednocześnie nadal bardzo zagadkowego utworu.

2022 r. to z kolei stulecie urodzin autora i ta rocznica jest punktem wyjścia wrocławskiego spotkania.

W pierwszej części przedstawimy polskojęzyczne wersje trzech wystąpień wygłoszonych w Paryżu. Adam Poprawa (UWr) będzie mówił o tekstach towarzyszących premierze Pamiętnika…, zwłaszcza o próbie oficjalnego wyznaczenia recepcji, Piotr Sobolczyk (IBL PAN) sięgnie po Lacanowską koncepcję traumy, żeby wyjaśnić eliptyczną narrację utworu, a Katarzyna Lisowska (UWr) zapyta o miejsce przemocy seksualnej wobec kobiet w tekście Białoszewskiego.

Jest jednak oczywiste, że nie tylko Pamiętnik… inspiruje literaturoznawczynie i literaturoznawców do nowych odczytań. Dlatego też w drugiej części spotkania Piotr Sobolczyk wygłosi wykład mistrzowski pt. Cisłyszę będący interpretacją jednego wiersza Białoszewskiego z perspektywy audiosfery i psychoakustyki.

Referaty z pierwszego panelu znajdą się w kolejnym numerze „MiroFora” – rocznika poświęconego różnym aspektom twórczości Białoszewskiego. Seria zostanie przedstawiona podczas spotkania.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane reinterpretacje oraz towarzyszące im dyskusje dotkną złożoności dorobku Białoszewskiego i ukażą kolejne możliwe odczytania tej nieustannie nas nurtującej twórczości.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o kontakt z prof. dr hab. Joanną Orską, pod adresem joanna.orska@uwr.edu.pl.

Program wydarzenia

Panel I (sala 141), 13:30-15:30

dr hab. Adam Poprawa (UWr), Pomimo wstępu. Próba oficjalnej recepcji „Pamiętnika z powstania warszawskiego”

dr hab. Piotr Sobolczyk (IBL PAN), Dalsze losy, bliższe traumy – ku psychocentrycznej wizji „Pamiętnika z powstania warszawskiego”

dr Katarzyna Lisowska (UWr), Gwałt i cisza, albo o tajemniczych fragmentach „Pamiętnika z powstania warszawskiego”

Dyskusja

Przerwa: 15:30-16:00

Panel II (sala im. Tadeusza Mikulskiego), 16:00-17:00 – wykład mistrzowski

dr hab. Piotr Sobolczyk (IBL PAN), Cisłyszę

Dyskusja

Organizacja: Pracownia Współczesnych Form Krytycznych i Zakład Teorii Literatury IFP

Biogramy

Piotr Sobolczyk – dr hab. w IBL PAN, pisarz, krytyk literacki, tłumacz. Autor dwutomowej monografii recepcji Białoszewskiego (Dyskursywizowanie Białoszewskiego, t. I i II, 2013 i 2014, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk), tom I ukazał się w 2018 w przekładzie na angielski jako The Worldview – The Trope – and the Critic. Nadto autor książek naukowych: Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii

(Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015), Queerowe subwersje (IBL Wydawnictwo, Warszawa 2015), Polish Queer Modernism (Peter Lang, Frankfurt am Main 2015), Gotycyzm – modernistyczny sobowtór odmieńca (Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2017). Przełożył i opracował krytycznie traktat Baltasara Graciana Sztuka geniuszu wraz z pierwszą polską Antologią poezji Siglo de Oro (2020). Współtwórca rocznika „MiroFor” o Białoszewskim (t. I 2020, t. II 2021). Publikował wielokrotnie w „Tekstach Drugich”, nadto w „Foucault Studies”, „SQS.Journal of Queer Studies”, „Pl.It”, „Slavic Review”, „Wielogłosie”, „Przestrzeniach Teorii”, „Praktyce Teoretycznej”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych” i in., a recenzje krytyczne zamieszczał w większości istniejących jeszcze i już nie czasopism literackich. Opublikował 5 tomów poezji i 2 książki prozatorskie, 2 projekty literacko-dźwiękowe i 4 albumy muzyczne. Gościnnie wykładał na Universitetet i Oslo, INALCO w Paryżu, Universidad Pablo Olavide w Sewilli, Edge Hill University, Université Clermont Auvergne.

Adam Poprawa (ur. 1959) – filolog, krytyk literacki i muzyczny, edytor, pisarz. Wydał m.in. monografię Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999), zbiór szkiców Formy i afirmacje (Universitas, Kraków 2003), tomy prozatorskie Walce wolne, walce szybkie (WBPiCAK, Poznań 2009), Kobyłka apokalipsy (WBPiCAK, Poznań 2014), zbiór Szykista. Felietony po kulturze (WBPiCAK, Poznań 2020). Przetłumaczył Epifanie Jamesa Joyce’a (Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2016). Przygotował poprawioną (odcenzurowaną i uzupełnioną) edycję Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego (PIW, Warszawa 2014). Opracował poszerzone wydanie Języka poetyckiego Mirona Białoszewskiego (Ossolineum, Wrocław 2016) oraz tom Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej Stanisława Barańczaka (Ossolineum, Wrocław 2017). Jest felietonistą „Nowych Książek”. Prowadzi w „Odrze” rubrykę płytową CDn. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr.

Katarzyna Lisowska – pracuje w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UWr. Opublikowała wiele artykułów i książkę Metaforyczność w dyskursie genderowym polskiego literaturoznawstwa po 1989 roku (Universitas, Kraków 2019). Interesuje się literackimi i teoretycznymi reprezentacjami płci, ciała i seksualności.


Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu wykładów pod hasłem „International Voices in Children’s Literature Studies”.

 

Wykład pt. Towards an Affective Childist Literary Criticism  wygłosi w języku angielskim Prof. Macarena García-González (Catholic University of Chile). 
 
Wykład odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o kontakt z dr hab. Justyną Deszcz-Tryhubczak, prof. UWr., pod adresem justyna.deszcz-tryhubczak@uwr.edu.pl.
 
Streszczenie w języku angielskim:

A long-asked question in children’s literature studies is how the child reads the very same book we (adults) have read. We suppose and imagine. We ask. We assume an important lot. In 1984, Peter Hunt argued for a “childist criticism”, proposing that young readers’ multiple individual responses to literature should inform adults’ critical practice. In this talk, I reflect on how affect theory and new materialist epistemologies could reorient our critical practice in and with children’s literature. Using the concept of childist criticism and Maggie MacLure’s (2013) notion of the “wonder of data”, I follow various encounters between children (and researchers) and the book La madre y la muerte/La partida (Laiseca, Chimal, Arispe, 2016). This book tells a macabre story about a mother that cannot bear to have her child taken away by Death. By following the book’s agency in the research assemblage of diverse projects, I propose possible methodological orientations to post-representational research for children’s literature criticism.

Notka bio w języku angielskim:

Macarena García-González is Principal Researcher at the Center for Advanced Studies in Educational Justice of the Catholic University of Chile. She has a PhD in Cultural Studies and Social Anthropology from Zurich University and a MA in Cultural Studies from Maastricht University. She investigates the shifting relationships between literature, cultural materials, epistemologies, children and social justice working with transdisciplinary and collaborative methodologies. She has authored two monographs —Origin Narratives. The Stories We Tell Children about Immigration and International Adoption (Routledge, 2017) and Enseñando a sentir. Repertorios éticos en la ficción infantil (Metales Pesados, 2021)—as well as several articles and book chapters on children’s literature, culture and education. She currently leads the research project Literary and Emotional Repertories for Childhood and the research line BioSocioCultural Inclusion. Challenging Homogeneity in Educational Spaces. Macarena has recently convened the 25th congress of the International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) and serves on the executive board of the IRSCL.

MAJ

Zakład Lingwistyki Stosowanej, Pracownia Lingwistyki Mediów, Pracownia Skandynawistyki oraz Pracownia Fonetyki w Instytucie Filologii Germańskiej zapraszają na wykład gościnny w ramach Kolokwium Lingwistycznego, spotkanie 20.

Wykład pt. Fachsprachen – Berufssprachen? wygłosi prof. dr Thorsten Roelcke z Uniwersytetu Technicznego w Belinie

język wykładu – język niemiecki

Wykład odbędzie się online (Teams) 10 maja 2022 r., godz. 14.00-15.30.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o zgłoszenie się do 9.5.2022 r. w formularzu pod linkiem

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDK1GdwkddKBLtHzghyfGgMBUMkdUT1IzTTNIQUZTVlE3UVdHTTRXMTFNVi4u

Abstract

Fachsprachen oder Berufssprachen?

Die Frage nach der Existenz von Berufssprachen neben Fachsprachen gehört zu den aktuellen Themen der Fachsprachenlinguistik. In dem Vortrag wird zunächst dafür plädiert, von dem Terminus Berufssprache Abstand zu nehmen und stattdessen von Berufskommunikation zu sprechen. Diese Entscheidung hat für die weitere Betrachtung von fachlicher bzw. beruflicher Kommunikation zahlreiche Vorteile: So können zum einen diverse Entwicklungstendenzen erfasst und zum anderen Viel- und Mehrsprachigkeit im Beruf berücksichtigt werden. Dies bringt wiederum einige didaktische Konsequenzen hinsichtlich sprachlicher, kommunikativer und ethischer Kompetenzen mit sich, die zum Schluss des Vortrags diskutiert werden.

Biogramm
Thorsten Roelcke studierte an der Universität Heidelberg Germanistik, Philosophie und Geschichte; er wurde dort 1988 promoviert und 1993 im Fach Sprachwissenschaft des Deutschen habilitiert. Bis 2003 arbeitete er als Hochschuldozent an den Universitäten Heidelberg und Freiburg, wo er jeweils zum außerplanmäßigen Professor ernannt wurde. Nach einer Tätigkeit als Gymnasiallehrer am Kolleg St. Blasien folgte er 2008 dem Ruf auf eine Professur für deutsche Sprache und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Seit 2014 ist Roelcke Professor für Deutsch als Fremdsprache mit den Schwerpunkten Linguistik und Didaktik von Fachsprachen und interkulturelle Kommunikation an der Technischen Universität Berlin; dort ist er derzeit Dekan der Fakultät für Geistes- und Bildungswissenschaften.

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu wykładów pod hasłem „International Voices in Children’s Literature Studies”.
 
Wykład pt. Children’s Literature in Aotearoa New Zealand: A Focus on Language wygłosi w języku angielskim prof. Nicola Daly (University of Waikato). 
 
Wykład odbędzie się 11 maja 2022 r. o godz. 19.00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o kontakt z dr hab. Justyną Deszcz-Tryhubczak, prof. UWr., pod adresem justyna.deszcz-tryhubczak@uwr.edu.pl.
 
Streszczenie w języku angielskim:
 

Aotearoa New Zealand has many multilingual communities, however English is the most widely spoken language. Te Reo Māori is the indigenous language of Aotearoa and in 1987 it was recognized as an official language. In this presentation I examine themes present in picturebooks chosen to reflect national identity (Cotton & Daly, 2015), with a focus on the different ways in which Te Reo Māori and English are used in picturebooks. I explore the potential of the linguistic landscapes of these picturebooks (Daly, 2019) for supporting language learning, language revitalization (Hadaway & Young, 2013), and language attitudes in Aotearoa.

 

Notka bio w języku angielskim:

Nicola Daly is an Associate Professor in the Division of Education at the University of Waikato, Hamilton, New Zealand, where she teaches courses in children’s literature and language learning and pedagogy. She is the Co-director of the Waikato Picturebook Research Unit. Her research focus brings together her background in sociolinguistics and children’s literature. Her work explores multilingualism and language hierarchies in children’s picturebooks, recognising the power of this often-underestimated format in the development of language attitudes and the perpetuation of hegemonies. Her recent publications can be found in The Linguistics Landscapes International Journal, the Journal of Multilingualism and Multiculturalism, and Children’s Literature in Education. She has been a recipient of several fellowships related to her research in children’s literature including a Fulbright New Zealand Scholarship (2019–2020); the Internationale Jugendbibliothek Fellowship (2017); the Marantz Picturebook Collection Fellowship (2016); the Dorothy Neal White Collection Fellowship (2014). She has also coedited several books including most recently Daly, N., Limbrick, L. & Dix, P. (Eds.) (2018). Understanding ourselves and others in a multiliterate world. London: Trentham Press.

Zakład Lingwistyki Stosowanej, Pracownia Lingwistyki Mediów, Pracownia Skandynawistyki oraz Pracownia Fonetyki w Instytucie Filologii Germańskiej zapraszają na wykład gościnny w ramach Kolokwium Lingwistycznego, spotkanie 24.

Wykład pt. Fremdsprachen, Mehrsprachigkeit und Spracherwerb im Europa der Frühen Neuzeit wygłosi prof. dr Natalia Filatkina z Uniwersytetu w Hamburgu.

język wykładu – język niemiecki

Wykład odbędzie się online (Teams) 17 maja 2022 r., godz. 16.30-18.00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o zgłoszenie się do 16.5.2022 r. w formularzu pod linkiem

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDK1GdwkddKBLtHzghyfGgMBUMkdUT1IzTTNIQUZTVlE3UVdHTTRXMTFNVi4u

 

Abstract

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die sog. Fremdsprachenlehrwerke aus dem 15.-17. Jahrhundert – eine sprachhistorisch kaum untersuchte Gruppe von Quellen, in der es um die Vermittlung des Wissens über Vernakularsprachen als Fremdsprache(n) auf allen Ebenen sowie über das kulturell und sozial kompetente Handeln mit Sprache(n) in alltäglichen Kommunikationssituationen in fremden Ländern des frühneuzeitlichen Europa geht. Die Lehrwerke sind u.a. von nicht pädagogisch ausgebildeten Sprachmeistern verfasst, die keine Gelehrten sind und hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft und der allgemeinen Bildung eine heterogene Gruppe bilden. Sie richteten sich an reisende Kaufleute, Handwerker und Soldaten sowie an junge Adlige und Bürgerliche; sie wurden vorbereitend auf bzw. während der Bildungsreisen ins Ausland, im Privatunterricht mit einem Sprachmeister im eigenen Land. Die Lehrwerke sind mehrsprachig angelegt und für den Erwerb einer bzw. gleich mehrerer (zwischen zwei und acht) Vernakularsprachen (nicht des Lateins) als Fremdsprache(n) konzipiert. Sie sind ferner nicht in erster Linie für den Erwerb einer Sprache als Schriftsprache angelegt, sondern zielen darauf ab, den Nutzer:innen die Grundlagen der mündlichen Konversation in einer Fremdsprache zu vermitteln. 

Aus diesen Besonderheiten ergeben sich einerseits entscheidende Unterschiede in den transportierten Sprachvorstellungen zwischen diesen Quellen und den zeitgenössischen sprachtheoretischen gelehrten Traktaten. Darüber hinaus existieren auch Unterschiede innerhalb der Sprachlehrwerke in Abhängigkeit von der Muttersprache des jeweiligen Autors und den damit verbundenen Sprachvorstellungen. Obwohl die Sprachmeister an gelehrten Diskursen nicht teilnehmen, weisen die Quellen andererseits aber auch einige Parallelen auf, die im Kontext der in die Antike zurückreichenden Sprachtheorie, aber auch in der Neukontextualisierung und Didaktisierung verortet werden müssen. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Sprachvorstellungen sowie einzelne Aspekte der Mehrsprachigkeit der Quellen werden im Vortrag anhand ausgewählter Sprachlehrwerke aufgezeigt.

Biogram

Natalia Filatkina promovierte 2003 in Bamberg bei Claudine Moulin mit einer Arbeit über die Phraseologie des Lëtzebuergeschen. Die Habilitation erfolgte 2018 an der Universität Trier. Von 2003 bis 2018 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachteil Ältere deutsche Philologie an der Universität Trier. Hier leitete sie in den Jahren 2006 bis 2013 die mit dem Sofja Kovalevskaja-Preis ausgezeichnete Nachwuchsforschungsgruppe „Historische formelhafte Sprache und Traditionen des Formulierens“. 2018 wurde Natalia Filatkina zur außerplanmäßigen Professorin in Trier und zur Akademieprofessorin für Sprache und Kultur des Mittelalters an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz ernannt. Seit 2020 ist sie Professorin für Linguistik des Deutschen an der Universität Hamburg. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen der historischen Sprachwissenschaft, der Gesprächs- und Kommunikationskultur, der Erforschung von Emotionen und der digitalen und kulturhistorisch orientierten Korpuslinguistik. 


Pracownia Polszczyzny Mówionej zaprasza na wykład mistrzowski

prof. Katarzyny Sobolewskiej (IJP PAN)
 
Wykład odbędzie się 20 maja, godz. 17-18.15.
 
Tytuł wykładu: Koniec świata na Warmii i Mazurach

 

W czasie wykładu opowiem, kiedy ten koniec świata nastąpił, z jakiej przyczyny i skąd możemy się o nim dowiedzieć. Przedstawię materiały zebrane w terenie w połowie XX wieku przez uczniów i współpracowników prof. W. Doroszewskiego. Z tych materiałów korzystam na co dzień, redagując słownik gwarowy. Pokażę, jakie relacje utrwalono pomiędzy odpowiedziami na pytania kwestionariusza i jakie treści może z nich wydobyć czuła i empatyczna lektura. Zaprezentuję formy językowe, za pomocą których Warmiacy i Mazurzy ujęli doświadczenie rozpadu swojej wspólnoty i kultury.
 
 
BIOGRAM
 
Pracuję w Instytucie Języka Polskiego PAN. Utrwalam dawne polskie dialekty Prus Wschodnich w zdyscyplinowanej formie Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. Sięgam też do większych partii materiału zebranego w latach 50. XX wieku, rekonstruując relacje, narracje, wspomnienia rdzennych mieszkańców Warmii i Mazur zapisane w momencie rozpadu tej bogatej pogranicznej kultury. Próbuję oddać ich tragiczne doświadczenia, analizując treść, styl i formy językowe pozostawionych świadectw.
 
Współprowadzę projekt „Dialog pokoleń” mający na celu integrację młodzieży szkolnej, nauczycieli i profesjonalnych badaczy w zapisywaniu śladów przeszłości kulturowej i językowej Mazowsza, Suwalszczyzny i Podlasia.
 

Jestem prezeską Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego propagującego sylwetkę i myśl pisarza – na przekór szkolnej dydaktyce. Odbywam spotkania z młodzieżą, seniorami, prowadzę też działalność wydawniczą.

Link do spotkania z prof. Sobolewską:
 

Koło Naukowe Doktorantów Chamelinguon Language and Culture Club działający przy instytucie Filologii Angielskiej ma zaszczyt zaprosić na wykład gościnny pt. „SOME MISUNDERSTANDINGS ABOUT THE AGE FACTOR IN SLA”, który wygłosi prof. David Singleton z Uniwersytetu Trinity College w Dublinie.

Język wykładu: angielski

Wydarzenie odbędzie się we wtorek 31 maja (godz. 15:30) w Instytucie Filologii Angielskiej, w sali 208.

Abstract

 This paper addresses some misunderstandings about the age factor in second language acquisition – misunderstandings which result from a reliance on an incomplete interpretation of relevant research findings. It begins with an exploration of the work of Penfield and Lenneberg and then goes on to weigh recent evidence for and against the hypothesis of a “critical period” in the context of naturalistic second language acquisition. It finally moves to the question of the effects of early instructed second language learning, which turn out to quite contrary to many people’s expectations.  

Bio note:

 David Singleton is Emeritus Fellow at Trinity College Dublin. He is the author/co-author of well over 200 learned publications and the founder and co-editor of the Multilingual Matters SLA book series. Since 2015 he has been a EUROSLA Distinguished Scholar and since 2017 an Honorary Life Member of AILA

CZERWIEC

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu wykładów pod hasłem „International Voices in Children’s Literature Studies”.
 
Wykład pt. What Can Stylistic Approach Add to Analysing Texts Across Media? wygłosi w języku angielskim prof. Małgorzata Drewniok (University of Lincoln). 
 
Wykład odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o kontakt z dr hab. Justyną Deszcz-Tryhubczak, prof. UWr., pod adresem justyna.deszcz-tryhubczak@uwr.edu.pl.
 
Streszczenie w języku angielskim:
 

Stylistics is ‘a sub-discipline of linguistics that is concerned with the systematic analysis of style in language and this can vary according to different factors’ (Jeffries and McIntyre 2010: 1). It ‘is practised in its broadest terms across the world, across all the fields of literary scholarship, genre, culture and period, and is increasingly used as the core discipline for further interdisciplinary encounters’ (Lambrou and Stockwell 2007: 1). Traditionally, stylistic analysis was applied to literary texts – the 1996 seminal stylistics textbook by Mick Short is even entitled Exploring the Language of Poems, Plays and Prose. However, nowadays contemporary stylisticians go beyond literature, proving that you can apply this approach to a range of texts – not only prose, poetry and drama, but also film, TV series, popular music lyrics, or advertising. ‘To do stylistics is to explore language, and more specifically creativity in language use’ (Simpson 2014: 3). In this talk, I would like to illustrate how useful stylistic analysis can be when it comes to children’s and young adult fiction, on the example of two texts, in different media. I will first provide a sample analysis from the Ink trilogy by Alice Broadway. Ink (2017), Spark (2018) and Scar (2019) are set in a beautifully created dystopian world. I will give examples how this world is put in words, and how its characters are portrayed linguistically. My second text will be Fate: The Winx Saga (2021), a Netflix live-action young adult series, based on an earlier Nickelodeon animated children’s series Winx Club (2004-2009, 2011-2019). I will illustrate how stylistic analysis can be used to analyse dialogue in a TV series. My aim is to show that such approach can be a helpful, additional tool for textual analysis.

 
Notka bio w języku angielskim:
Małgorzata Drewniok was awarded a PhD in Linguistics (stylistics) from Lancaster University in 2014. Her doctoral research focused on how the change of identity of fictional characters in Buffy the Vampire Slayer TV series (1997–2003) is signaled in language. Her research interests include stylistics, pragmatics, and language of pop culture, especially television and film. She has published on the language of Buffy, Marvel Cinematic Universe (MCU), as well as on the language of narration in the paranormal romance series by Yasmin Galenorn. Language of advertising and branding is her more recent interest, and she has been working on a project on the language of luxury hotels. She is currently the Head of International College at University of Lincoln, UK.
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).