WYDZIAŁOWE LABORATORIUM GIER WIDEO

Wydziałowe Laboratorium Popkultury jest inicjatywą Instytutu Filologii Polskiej i Angielskiej powstałą przy Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, a także Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej. Celem jest prowadzenie badań z zakresu Game Studies oraz popularyzacja wiedzy z tejże dyscypliny. Opiekunami merytorycznymi przedsięwzięcia są: prof. Anna Gemra oraz prof. Mariusz Marszalski. W skład zespołu pracującego przy laboratorium wchodzą doktoranci Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych: mgr Adam Flamma, mgr Dawid Czech, mgr Jakub Krogulec, mgr Magdalena Szewerniak oraz mgr Tomasz Piasecki. By dowiedzieć się więcej o naszej działalności zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sekcjami.

Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).