Wybory 2020

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Filologicznego O ZGŁOSZONYCH KANDYDATACH na kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020 – 2024


Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o sposobie zgłaszania przez nauczycieli akademickich kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich


Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o wynikach głosowania systemem urn do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (Profesorowie i profesorowie Uniwersytetu)

Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o wynikach głosowania systemem urn do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (pozostali nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o wynikach głosowania systemem urn do Rady Wydziału (nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnieni na stanowisku profesora Uniwersytetu)

Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o wynikach głosowania systemem urn do Rady Wydziału (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)


Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o głosowaniu systemem urn dp Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (Profesorowie i profesorowie Uniwersytetu)

Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o głosowaniu systemem urn do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (pozostali nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o głosowaniu systemem urn do Rady Wydziału (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o głosowaniu systemem urn do Rady Wydziału (nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnieni na stanowisku profesora Uniwersytetu)


Uchwała nr 1/2020 Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o przeprowadzeniu wyborów systemem urn (Senat)

Uchwała nr 2/2020 Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o przeprowadzeniu wyborów systemem urn (Rada Wydziału)


Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o zgłoszonych kandydatach do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (Profesorowie i profesorowie Uniwersytetu)

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o zgłoszonych kandydatach do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (pozostali nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o zgłoszonych kandydatach do Rady Wydziału Filologicznego (nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnieni na stanowisku profesora Uniwersytetu)

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego o zgłoszonych kandydatach do Rady Wydziału Filologicznego (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)


Zawiadomienie o wyborach przedstawicieli do Uniwersyteckiej Komisji Elektorów – profesorowie oraz profesorowie Uczelni

Zawiadomienie o wyborach przedstawicieli do Uniwersyteckiej Komisji Elektorów – pozostali nauczyciele akademiccy

Skład Uniwersyteckiej Komisji Elektorów na kadencję 2020-2024

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize