WSPÓŁPRACOWNICY CSPP

Prof. dr hab. Bogusław Bakuła
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
www.amu.edu.pl/szybkie-linki/mediow/be/lista-wg-nazwisk/prof.-bogusaw-bakua,-wydzia-filologii-polskiej-i-klasycznej

 

Prof. dr hab. Zbigniew Białas
Uniwersytet Śląski (Katowice, Polska)
www.ikila.us.edu.pl/index.php/pracownicy/item/2155-zbigniew-bialas

 

Prof. dr Vitaly Chernetsky
President of the American Association for Ukrainian Studies
University of Kansas (USA)
www.slavic.ku.edu/vitaly-chernetsky

 

Centrum Badania Dyskursów Postzależnościowych
www.cbdp.polon.uw.edu.pl/

 

Dr hab. Hana Cervinkova, prof. DSW
Dolnośląska Szkoła Wyższa (Wrocław, Polska)
www.iisce.dsw.edu.pl/iisce/zaklad-antropologii-edukacji-i-studiow-kulturowych/prof-dsw-dr-hab-hana-cervinkova/

 

Prof. dr hab. Benedikts Kalnačs
University of Latvia (Ryga)
www.lfmi.lu.lv/?id=393&r=benedikts-kalnacs,-nodalas-vaditajs,-vadosais-petnieks,-dr.-hab.-philol.

 

Prof. Marko Pavlyshyn
Monash University (Melbourne, Australia)
www.monash.edu/research/people/profiles/profile.html?sid=278&pid=2635

 

Prof. dr hab. Oleksandr Pronkevych
Państwowy Czarnomorski Uniwersytet im. Petra Mohyły w Mikołajowie / Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Kijów, Ukraina)
www.chdu.edu.ua/index.php?page=inozemnafilologia&hl=usa

 

Dr Dobrota Pucherova
Słowacka Akademia Nauk (Bratysława)
www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=7831

Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Polska)

 

Prof. dr hab. Bohdan Ştefănescu
University of Bucharest (Rumunia)
http://www.unibuc.ro/prof/stefanescu_b/

 

Prof. dr hab. Madina Tlostanova
Uniwersytet w Linköping, Tema Genus (Linköping, Szwecja)
http://liu.se/personal/tema/temag/madtl83?l=sv

 

Prof. dr Dirk Uffelmann
Uniwersytet w Passau (Niemcy)
www.phil.uni-passau.de/slavische-literaturen-und-kulturen/personal/lehrstuhlinhaber/

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize