TERMINARZ POSIEDZEŃ

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO w roku akademickim 2022/2023

  •   25 października 2022
  •   22 listopada 2022
  •   13 grudnia 2022
  •   24 stycznia 2023
  •   21 lutego 2023
  •   21 marca 2023
  •   25 kwietnia 2023
  •   16 maja 2023
  •   20 czerwca 2023
  •   19 września 2023

Wnioski do porządku obrad RD NoKSiM należy składać (drogą służbową w pok. 2B u p. Urszuli Ursel) co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Wniosek powinien zawierać całość dokumentacji odnoszącej się do punktu.

Godzina rozpoczęcia Rady będzie każdorazowo określana w zaproszeniu.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).