TERMINARZ POSIEDZEŃ

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ LITERATUROZNAWSTWO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO w roku akademickim 2022/2023

 • 18 października 2022r.
 • 8 listopada 2022r.
 • 6 grudnia 2022r.
 • 17 stycznia 2023r.
 • 14 lutego 2023r.
 • 14 marca 2023r.
 • 18 kwietnia 2023r.
 • 16 maja 2023r.
 • 13 czerwca 2023r.
 • 18 września 2023r.

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOLEGIUM PREZUDIUM RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ LITERATUROZNAWSTWO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO w roku akademickim 2021/2022

 • 18 października 2021r.
 • 8 listopada 2021r.
 • 6 grudnia 2021r.
 • 10 stycznia 2022r.
 • 31 stycznia 2022r.
 • 7 marca 2022r.
 • 4 kwietnia 2022r.
 • 29 kwietnia 2022r.
 • 6 czerwca 2022r.
 • 9 września 2022r.

Wnioski do porządku obrad RDNL należy składać (drogą służbową w pok. 2B u p. Urszuli Ursel) co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.
Wniosek powinien zawierać całość dokumentacji odnoszącej się do punktu.

Godzina rozpoczęcia Rady będzie każdorazowo określana w zaproszeniu.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).