TERMINARZ POSIEDZEŃ

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ JĘZYKOZNAWSTWO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO w roku akademickim 2020/2021

  •   19 października 2021
  •   23 listopada 2021
  •   21 grudnia 2021
  •   25 stycznia 2022
  •   22 lutego 2022
  •   22 marca 2022
  •   19 kwietnia 2022
  •   24 maja 2022
  •   21 czerwca 2022
  •   20 września 2022

Wnioski do porządku obrad RDNJ należy składać (drogą służbową w pok. 2B u p. Urszuli Ursel) co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Wniosek powinien zawierać całość dokumentacji odnoszącej się do punktu.

Godzina rozpoczęcia Rady będzie każdorazowo określana w zaproszeniu.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).