Terminy składania wniosków

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl

Ze względu na planowane zmiany w systemie USOS informacja o terminach składania wniosków o pomoc materialną zostanie podana na początku września 2017 r.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za 2016 rok uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie – w roku akademickim 2017/2018 – 1.050,00 zł.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize