Terminy składania wniosków

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021

Informacje dla doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021

Studenci i doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w  w roku akademickim 2020/2021 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za 2019 rok uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie – w roku akademickim 2020/2021 – 1.050,00 zł.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize