Terminy składania wniosków

W związku z przedłużającymi się pracami informatycznymi Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji  w Warszawie związanymi z  koniecznością dostosowania systemu USOS do zmian wynikających z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studenci, którzy zamierzają ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2019/2020, o terminie rozpoczęcia rejestracji wniosków za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl zostaną poinformowani w pierwszych dniach października 2019 r.

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020 AKTUALIZACJA 3 października 2019

Informacje dla doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020  AKTUALIZACJA 3 października 2019

 

Studenci i doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za 2018 rok uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie – w roku akademickim 2019/2020 – 1.050,00 zł.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize