POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia

Wydziałowy Punkt Informacyjny Potwierdzania Efektów Uczenia mieści się w Dziekanacie Wydziału Filologicznego (pl. Nankiera 15 b) w p. 15. Kieruje nim mgr Magdalena Smolnik. Punkt jest czynny w poniedziałki w godzinach 10-13 oraz w czwartki w godzinach 11-14. Informacji można zasięgać osobiście w dniach urzędowania, telefonicznie (tel. 71/ 375 25 05) lub mailowo: magdalena.smolnik@uwr.edu.pl

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize