DYPLOMOWANIE

Szczegółowe zasady dyplomowania dla poszczególnych kierunków i specjalności: tematyka prac dyplomowych, wymagania merytoryczne i edytorskie dotyczące prac dyplomowych oraz terminy i zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych (wraz z listą obowiązujących zagadnień do egzaminu) znajdują się na stronach www poszczególnych instytutów/katedry.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize