WZORY DOKUMENTÓW

Arkusz hospitacji zajeć

Podanie o wyjazd powyżej 1-miesiąca

podanie-w-sprawie-wyjazd-za-granice-1

Podanie o praktykę w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć

podanie-dotyczace-odbywania-praktyki-w-formie-uczestniczenia-w-prowadzeniu-zajec-2

Oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy doktorskiej

oswiadczenie-o-prawach-autorskich

Oświadczenie o wyborze dyscypliny

oswiadczenie-doktoranta-dyscyplina

Informacja o pracy naukowej doktoranta

informacja-o-pracy-naukowej-doktoranta

Karta obiegowa

karta-obiegowa-1

Karta wyjazdów doktoranta

karta-wyjazdow-doktoranta-1

Karta przebiegu studiów doktoranckich

karta-przebiegu-studiow-doktoranckich

Podanie o przedłużenie studiów – badania

PODANIE dotyczące przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich-badania

Podanie o przedłużenie studiów – macierzyństwo

PODANIE dotyczące przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich macierzyństwo

Podanie o przedłużenie studiów – choroba/opieka nad dzieckiem

podanie-dotyczace-przedluzenia-okresu-odbywania-studiow-doktoranckich-choroba-3

Pismo promotora dotyczące przewodu doktorskiego (dotyczy przewodów wszczętych do 30.04.2019 r.)

sprawa-przewodu-doktorskiego

Podanie o powołanie promotora/promotorów ( dotyczy przewodów wszczętych po 30.04.2019 r.)

WF_wniosek o powołanie promotora

Zgoda promotora (dotyczy przewodów wszczętych po 30.04.2019 r.)

WF_zgoda promotora_promotora pomocniczego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).