STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Aby ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego należy w dziale spraw socjalno-bytowych (pokój 16) do dnia 18.09.2018 włącznie przedstawić do wglądu indeks oraz złożyć komplet następujących dokumentów:

  1. Wniosek (dwa egzemplarze)
  2. List motywacyjny (jeden egzemplarz)
  3. Dokument potwierdzający uzyskanie wybitnych osiągnięć wymienionych w § 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (jeden egzemplarz)
  4. Oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek do pobierania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (jeden egzemplarz)
  5. Oświadczenie wyrażające zgodę na zamieszczenie danych osobowych na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jeden egzemplarz)

 

Wszystkie dokumenty należy wypełnić na komputerze. Wzory oświadczeń należy pobrać ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego.

Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).