REGULAMIN SD I PRZEPISY WYDZIAŁOWE

uchwala-nr-61_2017-senatu-uwr-z-dnia-2017-04-26-w-sprawie-regulaminu-studiow-doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 01.10.2017r.


uchwala-nr-118_2017-senatu-uwr-z-dnia-2017-09-27-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-regulaminu-studiow-doktoranckich


ZARZĄDZENIE Nr 186/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obowiązku afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, określenia jej zasad oraz określenia nazwy Uniwersytetu występującej w afiliacjach.

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31790/nr-186_2021-z-dnia-18112021-r-obowiazek-afiliacji_zasady.pdf


Uchwała Senackiej Komisji Etyki w sprawie grantów

PRZENOSZENIE OSIĄGNIĘĆ

INDYWIDUALNY TRYB STUDIÓW


Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019


Przewody doktorskie wszczęte po 30.04.2019

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).