OGŁOSZENIA O KONFERENCJACH


Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców – II edycja – Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki – Gdańsk 10.09.2017

więcej informacji na stronie: http://doktorant.com.pl


Międzynarodowa konferencja naukowa „Filologie a budowa społeczeństwa otwartego. Możliwości, cele, wyzwania” (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 20-21.10.2017)

Bieżące informacje na stronie:
http://espanola.up.krakow.pl/index.php/filologie-a-budowa-spoleczenstwa-otwartego/

Call for papers Open Society Conference

Registration Form


Konferencja Międzynarodowa „Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa”, 25-26 listopada 2017r., Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

konferencja – informacja


Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Migration, Adaptation and Memory”, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 21-22 września 2017 roku.

http://migrationadaptation.ug.edu.pl/


Ogólnopolska konferencja naukowa „Filozoficzne aspekty literatury”, Lublin 27 października 2017r.

http://www.literatura-filozofia.pl/


Ogólnopolska konferencja naukowa „(Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku

Konferencja (Nie)męskość (ZAPROSZENIE)

Konferencja (Nie)męskość (FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU)


Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dyskurs (para)medyczny – gatunki, funkcje, przeobrażenia The (para)medical discourse – genres, functions, transformations,

która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. we Wrocławiu.

termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2017r.

https://dyskursmedyczny2017.jimdo.com/?logout=1

zaproszenie-dyskurs medyczny

Karta Zgłoszenia-dyskurs medyczny

 

 

 

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close