OGŁOSZENIA O KONFERENCJACH


Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców – II edycja – Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki – Gdańsk 10.09.2017

więcej informacji na stronie: http://doktorant.com.pl


Międzynarodowa konferencja naukowa „Filologie a budowa społeczeństwa otwartego. Możliwości, cele, wyzwania” (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 20-21.10.2017)

Bieżące informacje na stronie:
http://espanola.up.krakow.pl/index.php/filologie-a-budowa-spoleczenstwa-otwartego/

Call for papers Open Society Conference

Registration Form


Konferencja Międzynarodowa „Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa”, 25-26 listopada 2017r., Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

konferencja – informacja


Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Migration, Adaptation and Memory”, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 21-22 września 2017 roku.

http://migrationadaptation.ug.edu.pl/


Ogólnopolska konferencja naukowa „Filozoficzne aspekty literatury”, Lublin 27 października 2017r.

http://www.literatura-filozofia.pl/


Ogólnopolska konferencja naukowa „(Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku

Konferencja (Nie)męskość (ZAPROSZENIE)

Konferencja (Nie)męskość (FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU)


Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dyskurs (para)medyczny – gatunki, funkcje, przeobrażenia The (para)medical discourse – genres, functions, transformations,

która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. we Wrocławiu.

termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2017r.

https://dyskursmedyczny2017.jimdo.com/?logout=1

zaproszenie-dyskurs medyczny

Karta Zgłoszenia-dyskurs medyczny


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji Neofilologia: perspektywy transdyscyplinarności, która odbędzie się w dniach 3-4 marca 2018 w Warszawie.

Informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji, kręgów tematycznych, wokół których chcemy prowadzić nasze dyskusje oraz recenzowanej naukowo publikacji pokonferencyjnej znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem w języku polskim lub angielskim (do 2.000 znaków ze spacjami) na adres: transdyscyplinarnosc@gmail.com <mailto:konferencja.doktorantow2016@gmail.com> do 30 listopada 2017r.

Neofilologia – perspektywy transdyscyplinarności

Neofilologia -perspektywy transdyscyplinarności FZ

Transdisciplinary Perspectives – Conference Invitation

Transdisciplinary Perspectives AF


 

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativum obejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości.

Zapraszamy do udziału m.in. badaczy literatury i języka, medioznawców, socjologów i politologów, którzy w swoich badaniach uwzględniają perspektywę retoryczną.

Więcej na stronie PTR.

Propozycje referatów należy nadesłać, wypełniając formularz rejestracyjny.

Kalendarium

Do 15.10.2017

Zgłoszenie propozycji referatu (20 min. wystąpienia) poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.retoryka.edu.pl.

Do 22.10.2017

Decyzja o przyjęciu referatów.

Do 31.10.2017

Wniesienie opłaty konferencyjnej (350 zł; członkowie PTR z terminowo opłaconą składką – 200 zł).

Do 31.01.2018

Przesłanie tekstu do publikacji. O druku tekstu w monografii decydować będą pozytywne recenzje.

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata wynosi 350 zł. Dla członków PTR, którzy mają opłaconą tegoroczną składkę – 200 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiady, poczęstunek na zakończenie 1. dnia obrad. Przypominamy, że opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegu.

MIEJSCE OBRAD

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55, sala nr 1.007.

Więcej na stronie PTR lub Zakładu Retoryki i Mediów IPS UW.

Konferencja-naukowa-PTR-zaproszenie

 

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close