OGŁOSZENIA O KONFERENCJACH

Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową „Lokalna społeczność żydowska”

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska „COVID-19 – wyzwania we współczesnej nauce”, organizowana przez Samorząd Doktorantów UMK.

Konferencja odbędzie się na Platformie Microsoft Teams 14-15.05.2021r.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej jest wspieranie inicjatyw badawczych naukowców, w szczególności doktorantów i młodych pracowników nauki. Motywem przewodnim pierwszej odsłony konferencji jest pandemia COVID-19. Chcemy zbadać jakie wyzwania wiążą się z obecnością koronawirusa we współczesnej nauce.
Przewidujemy cztery główne bloki dla następujących dyscyplin:

1.      Nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i o sztuce;

2.      Nauki inżynieryjno-techniczne;

3.      Nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze;

4.      Nauki medyczne i o zdrowiu.

Wymiernym efektem naszej konferencji będzie wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzowana (doubleblind review) monografia naukowa (2 tomy), zgodnie ze wskazanymi blokami tematycznymi.

Informacje znajdują się na:

Stronie:  https://okk.umk.pl
Facebooku: https://fb.me/e/79CEowX91


Zapraszamy na studencko-doktorancką konferencję naukową „Kontrasty w humanistyce: literatura, sztuka, kultura”, która odbędzie się w dniach 27 i 28 września 2021r. na platformie Microsoft Teams. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach:  

https://www.facebook.com/events/1090795504763038
http://romanistyka.uni.lodz.pl/kontrasty-w-humanistyce-literatura-sztuka-kultura-konferencja-naukowa-knr-ul/ 

W załączniku okólnik konferencji.  

Okólnik_Kontrasty_UŁ

Circulaire_Contrastes

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).