REKRUTACJA – INFORMACJE OGÓLNE

Rekrutacja 2018/2019

Kandydaci przyjęci na studia doktoranckie zobowiązani są do wniesienia opłaty w kwocie 17 zł za Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELD) na indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK2,  w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia w systemie IRK2 statusu – ‚kandydat przyjęty’.

Osoby, które są już doktorantami innego kierunku studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim i mają wydaną Elektroniczną Legitymację Doktoranta nie wnoszą opłaty, jednak są zobowiązane do potwierdzenia na indywidualnym koncie w systemie IRK2 faktu posiadania Elektronicznej Legitymacji Doktoranta.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji 20182019


ZASADY REKRUTACJI

uchwala-nr-36_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-03-13-w-sprawie-zasad-rekrutacji-na-studia-doktoranckie-2018-2019

zalacznik-do-zasad-rekrutacji-na-ssd-wf-oswiadczenie-opiekuna-naukowego18-19

zalacznik-do-zasad-rekrutacji-na-ssd-wf-OŚWIADCZENIE KANDYDATA-dyscyplina

 

 

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize