REKRUTACJA – INFORMACJE OGÓLNE

Rekrutacja 2016/2017

Kandydaci przyjęci na studia zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 17 zł za Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELD) na indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK,  w terminie 3 dni od dnia uzyskania w systemie statusu – ‚kandydat przyjęty’.

Osoby, które są już doktorantami innego kierunku w Uniwersytecie Wrocławskim i mają wydaną Elektroniczną Legitymację Doktoranta nie wnoszą opłaty, jednak są zobowiązane do potwierdzenia na indywidualnym koncie w systemie IRK faktu posiadania Elektronicznej Legitymacji Doktoranta.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

harmonogram-rekrutacji-201617-1


ZASADY REKRUTACJI

zalacznik-do-zasad-rekrutacji-na-ssd-wf-oswiadczenie-kandydata-dyscyplina

zalacznik-do-zasad-rekrutacji-na-ssd-wf-oswiadczenie-opiekuna-naukowego16-17

zasady-rekrutacji-na-ssd-wf-na-rok-2016-17

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close