REKRUTACJA – INFORMACJE OGÓLNE

Rekrutacja 2017/2018

Kandydaci przyjęci na studia doktoranckie zobowiązani są do wniesienia opłaty w kwocie 17 zł za Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELD) na indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRKa,  w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia w systemie IRKa statusu – ‚kandydat przyjęty’.

Osoby, które są już doktorantami innego kierunku w Uniwersytecie Wrocławskim i mają wydaną Elektroniczną Legitymację Doktoranta nie wnoszą opłaty, jednak są zobowiązane do potwierdzenia na indywidualnym koncie w systemie IRKa faktu posiadania Elektronicznej Legitymacji Doktoranta.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji 20172018


ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na SSD WF na rok 2017-18

zalacznik-do-zasad-rekrutacji-na-ssd-wf-OŚWIADCZENIE KANDYDATA-dyscyplina

zalacznik-do-zasad-rekrutacji-na-ssd-wf-oswiadczenie-opiekuna-naukowego17-18

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close