STUDENCI I DOKTORANCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami otrzymują wsparcie na trzech poziomach: Uczelni jako całości, Wydziału Filologicznego UWr, Instytutu / Katedry UWr.

I. Uniwersytet Wrocławski

1. Regulamin Studiów UWr zawiera zapisy, które zwracają szczególną uwagę na potrzeby studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami (§ 4 ust. 2 i 3, § 19, § 20 oraz § 24 ust. 7).

2. Działania na poziomie Uczelni koordynuje Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością (ZOSDN, Zespół ds. Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością | Uniwersytet Wrocławski).

3. ZOSDN wspiera studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami; formy wsparcia to m. in.:

a. pomoc asystenta dydaktycznego,

b. transport na zajęcia dydaktyczne,

c, indywidualne lektoraty języka obcego,

d. wyjazdy na obozy sportowo-naukowe, konferencje lub szkolenia,

e. kurs orientacji przestrzennej (dla studentów z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz ze spektrum autyzmu),

f. adaptacja materiałów dydaktycznych (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku),

g. współpraca z Akademicką Biblioteką Cyfrową (materiały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),

h. wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego (m.in. urządzenia umożliwiające zapis i odczyt brajlowski, powiększalniki elektroniczne, wygrzewarki do specjalnego papieru pęczniejącego, lupy elektroniczne, GPS dla niewidomych i niedowidzących, klawiatury ZoomText, programy powiększająco-udźwiękawiające, do przygotowania materiału w druku powiększonym, MP3, w formacie DAISY lub w brajlowskim, klawiatury z wymiennymi nakładkami, przenośne zestawy fm z pętlą indukcyjną i słuchawkami).

4. Uczelnia oferuje też możliwości przedstawione pod hasłem „Pomocny-UWr” (Wsparcie | Uniwersytet Wrocławski oraz Osoby z niepełnosprawnościami | Uniwersytet Wrocławski). Prowadzona jest również Poradnia Psychologiczna UWr (koordynator: doc. dr Alina Czapiga, Poradnia Psychologiczna | Uniwersytet Wrocławski), która udziela również pomocy w kryzysie psychicznym (Pomoc w kryzysie psychicznym | Uniwersytet Wrocławski).

II. Wydział Filologiczny UWr

1. WFil UWrrealizuje zadania związane ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnościami w ramach działań UWr jako całości. Działania te koordynuje Prodziekan ds. Studenckich WFil UWr., prof. dr hab. Stefan Kiedroń (PRODZIEKANI – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego).

2. Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami mogą korzystać ze wszystkich możliwości (do)finansowania studiów oferowanych przez UWr (Wsparcie dla studentów | Uniwersytet Wrocławski, patrz też zakładka „Stypendia”), a także ze specjalnego wsparcia kierowanego do nich samych (Wsparcie dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością | Uniwersytet Wrocławski). Wszelkich niezbędnych informacji udziela dziekanat ds. socjalno-bytowych Wydziału Filologicznego UWr (Dziekanat ds. socjalno-bytowych – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego).

3. Budynek, w którym mieści się Dziekanat, jest dostosowany dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Wejście główne (od strony pl. Nankiera 15b) jest dostępne dla osób na wózkach z poziomu ulicy poprzez specjalny podjazd. W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami (na parterze, bez barier architektonicznych). Dostęp do biur dziekanatu WFil UWr jest możliwy dla osób na wózkach poprzez podjazd od strony ul. Grodzkiej 15.

4. Studenci i doktoranci WFil z niepełnosprawnościami mogą korzystać ze specjalnego stanowiska komputerowego (ze specjalistycznym oprogramowaniem, klawiaturą i myszą dla osób z niepełnosprawnościami, biurkiem z regulowaną wysokością oraz ergonomicznym fotelem). Znajduje się ono w Czytelni Biblioteki IFP UWr (na parterze, bez barier architektonicznych).

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).