SKŁAD

Skład Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Prezydium RDJ:

prof. dr hab. Bożena Rozwadowska – przewodnicząca

dr hab. Artur Tworek, prof. UWr – zastępca przewodniczącej

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr – zastępca przewodniczącej

dr hab. Krzysztof Migdalski – sekretarz

Członkowie RDJ:

dr hab. Kordian Bakuła, prof. UWr

prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

dr hab. Oleh Beley, prof. UWr

prof. dr hab. Leszek Berezowski

prof. dr hab. Elżbieta Biardzka

dr hab. Edyta Błachut, prof. UWr

prof. dr hab. Joanna Błaszczak

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

prof. dr hab. Lesław Cirko

dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr

dr hab. Jacek Grębowiec

dr hab. Józef Jarosz

dr hab. Henryk Jaroszewicz

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr

dr hab. Agata Kowalska-Szubert

dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr

dr hab. Piotr Lewiński, prof. UWr

dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr

dr hab. Jarosław Malicki

dr hab. Anna Majewska-Tworek

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa

prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik

dr hab. Małgorzata Misiak

dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak, prof. UWr

dr hab. Roman Opiłowski, prof. UWr

dr hab. Natalia Paprocka

dr hab. Tomasz Piekot

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

dr hab. Luiza Rzymowska

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

dr hab. Janusz Stopyra, prof. UWr

dr hab. Michał Szawerna

dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr

dr hab. Witold Ucherek

dr hab. Marcin Walczyński

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

dr hab. Anna Żurek

Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora uczestniczący w pracach RDJ z głosem doradczym:

dr Zuzanna Czerwonka-Wajda – KFN

dr Bogumił Gasek – IFS

dr Dorota Klimek-Jankowska – IFA

dr Agata Rębkowska-Kieseler – IFR

dr Przemysław Staniewski – IFG

dr Marta Śleziak – IFP

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize