SKŁAD

Skład Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Prezydium RDJ:

prof. dr hab. Bożena Rozwadowska – przewodnicząca

dr hab. Artur Tworek, prof. UWr – zastępca przewodniczącej

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr – zastępca przewodniczącej

dr hab. Krzysztof Migdalski, prof. UWr – sekretarz

Członkowie RDJ:

 1. dr hab. Kordian Bakuła, prof. UWr
 2. prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz
 3. dr hab. Oleh Beley, prof. UWr
 4. prof. dr hab. Leszek Berezowski
 5. prof. dr hab. Elżbieta Biardzka
 6. dr hab. Edyta Błachut, prof. UWr
 7. prof. dr hab. Piotr Chruszczewski
 8. dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna
 9. dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr
 10. dr hab. Jacek Grębowiec
 11. dr hab. Józef Jarosz, prof. UWr
 12. dr hab. Henryk Jaroszewicz
 13. dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr
 14. dr hab. Agata Kowalska-Szubert
 15. dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr
 16. dr hab. Piotr Lewiński, prof. UWr
 17. dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr
 18. dr hab. Anna Majewska-Tworek
 19. dr hab. Jarosław Malicki
 20. dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr
 21. dr hab. Agnieszka Małocha
 22. prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik
 23. dr hab. Krzysztof Migdalski
 24. dr hab. Małgorzata Misiak
 25. dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak, prof. UWr
 26. dr hab. Roman Opiłowski, prof. UWr
 27. dr hab. Natalia Paprocka, prof. UWr
 28. dr hab. Tomasz Piekot
 29. prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
 30. prof. dr hab. Bożena Rozwadowska
 31. dr hab. Luiza Rzymowska
 32. prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska
 33. dr hab. Janusz Stopyra, prof. UWr
 34. dr hab. Michał Szawerna
 35. dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr
 36. dr hab. Artur Tworek
 37. dr hab. Witold Ucherek
 38. dr hab. Marcin Walczyński
 39. dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
 40. dr hab. Monika Zaśko-Zielińska
 41. dr hab. Anna Żurek

Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora uczestniczący w pracach RDJ z głosem doradczym:

dr Zuzanna Czerwonka-Wajda – KFN

dr Bogumił Gasek – IFS

dr Dorota Klimek-Jankowska – IFA

dr Agata Rębkowska-Kieseler – IFR

dr Przemysław Staniewski – IFG

dr Marta Śleziak – IFP

Zaproszeni członkowie z głosem doradczym

mgr Krzysztof Bekieszczuk – reprezentant doktorantów

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).