SKŁAD

Skład Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

Kadencja 2020-2024

Prezydium NoKSiM

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr – przewodniczący

dr hab. Agnieszka Wandel – zastępca przewodniczącego

Członkowie

 1. prof. dr hab. Bratuń Marek
 2. dr hab. Cisło Anna
 3. dr hab. Firlej-Buzon Aneta, prof. UWr.
 4. prof. dr hab. Dariusz Galasiński
 5. dr hab. Glensk Urszula, prof. UWr.
 6. dr hab. Góralska Małgorzata, prof. UWr.
 7. dr hab. Grech Michał
 8. dr hab. Grębowiec Jacek
 9. dr hab. Konarska Katarzyna
 10. dr hab. Koredczuk Bożena, prof. UWr
 11. dr hab. Lewicki Arkadiusz, prof. UWr.
 12. prof. dr hab. Matwijów Maciej
 13. dr. hab. Morawiecki Jędrzej
 14. dr hab. Paprocka Natalia, prof. UWr
 15. prof. dr hab. Pawłowski Adam
 16. dr hab. Pułka Leszek, prof. UWr.
 17. dr hab. Repucho Ewa
 18. dr hab. Rusińska-Giertych Halina
 19. prof. dr hab. Staniów Bogumiła
 20. prof. dr hab. Surynt Izabela
 21. dr hab. Szynol Adam
 22. dr hab. Wandel Agnieszka

Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora uczestniczący w pracach RDNNoKSiM z głosem doradczym:

dr Anna Łach z IINiB

dr Paweł Bernacki z IINiB

dr Paweł Urbaniak z IDiKS

dr Bartłomiej Łódzki z Wydziału Nauk Społecznych

Zaproszeni członkowie z głosem doradczym

mgr Natalia Lazreg – reprezentantka doktorantów

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).