SKŁAD

Skład Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

Kadencja 2020-2024

Prezydium NoKSiM

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr – przewodniczący

dr hab. Agnieszka Wandel – zastępca przewodniczącego

Członkowie

dr hab. Biniewicz Jerzy, prof. UWr.

prof. dr hab. Bratuń Marek

dr hab. Cisło Anna

 dr hab. Firlej-Buzon Aneta, prof. UWr.

prof. dr hab. Dariusz Galasiński

dr hab. Glensk Urszula, prof. UWr.

dr hab. Góralska Małgorzata, prof. UWr.

dr hab. Grech Michał

dr hab. Grębowiec Jacek

dr hab. Koredczuk Bożena, prof. UWr

dr hab. Lewicki Arkadiusz, prof. UWr.

prof. dr hab. Matwijów Maciej

dr hab. Paprocka Natalia, prof. UWr

prof. dr hab. Pawłowski Adam

dr hab. Pułka Leszek, prof. UWr.

dr hab. Ratajczak Magdalena, prof. UWr.

dr hab. Repucho Ewa

dr hab. Rusińska-Giertych Halina

prof. dr hab. Staniów Bogumiła

prof. dr hab. Surynt Izabela

dr hab. Wandel Agnieszka

Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora uczestniczący w pracach RDNNoKSiM z głosem doradczym:

dr Anna Łach z IINiB

dr Paweł Bernacki z IINiB

dr Katarzyna Konarska z IDIKS

dr Paweł Urbaniak z IDiKS

dr Bartłomiej Łódzki z Wydziału Nauk Społecznych

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize