Publications

Publications in preparation:

1. Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric, ed. by D. Kołodziejczyk,
A. Matusiak and M. Świetlicki, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2016. Special Issue English Edition, vol. 1 (5).
2. Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, red. D. Kołodziejczyk, Bogdan Stefanescu i Mateusz Świetlicki, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2017. Wydanie specjalne – wersja elektroniczna, vol. 2 (6).

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

The Faculty of Letters actively cooperates with science, education and cultural institutions in Poland, and supports a variety of educational, research and cultural incentives

Font Resize