Rada Dyscypliny Językoznawstwo

Planowane terminy posiedzeń RDJ w roku akademickim 2019/2020 (wtorki, godz. 11.45, sala 26):

  • 15 października 2019
  • 12 listopada 2019
  • 10 grudnia 2019
  • 14 stycznia 2020
  • 25 lutego 2020
  • 17 marca 2020
  • 21 kwietnia 2020
  • 19 maja 2020
  • 23 czerwca 2020
  • 22 września 2020

Skład Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Prezydium RDJ:

prof. dr hab. Bożena Rozwadowska – przewodnicząca

dr hab. Artur Tworek, prof. UWr – zastępca przewodniczącej

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr – zastępca przewodniczącej

dr hab. Krzysztof Migdalski – sekretarz

Członkowie RDJ:

dr hab. Kordian Bakuła, prof. UWr

prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

dr hab. Oleh Beley, prof. UWr

prof. dr hab. Leszek Berezowski

dr hab. Elżbieta Biardzka, prof. UWr

dr hab. Edyta Błachut

dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr

dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

prof. dr hab. Lesław Cirko

dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

prof. dr hab. Anna Dąbrowska

dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr

dr hab. Jacek Grębowiec

dr hab. Józef Jarosz

dr hab. Henryk Jaroszewicz

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr

dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr

dr hab. Agata Kowalska-Szubert

dr hab. Piotr Lewiński, prof. UWr

dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr

dr hab. Anna Majewska-Tworek

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa

prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik

dr hab. Małgorzata Misiak

dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak

dr hab. Roman Opiłowski

dr hab. Natalia Paprocka

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

dr hab. Luiza Rzymowska

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

dr hab. Janusz Stopyra, prof. UWr

dr hab. Michał Szawerna

dr hab. Joanna Szczęk

dr hab. Witold Ucherek

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

dr hab. Anna Żurek

Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora uczestniczący w pracach RDJ z głosem doradczym:

dr Bogumił Gasek – IFS

dr Jacek Karpiński – KFN

dr Dorota Klimek-Jankowska – IFA

dr Przemysław Staniewski – IFG

dr Marta Śleziak – IFP

Porządek obrad Rady Dyscypliny Językoznawstwo, która odbędzie się 07.01.2020 o godz. 12:00 w formie zdalnej.

Uchwała w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Językoznawstwo

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize