Rada Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo

Planowane terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo w roku akademickim 2020/2021

  • 13 października 2020
  • 10 listopada 2020
  • 088 grudnia 2020
  • 12 stycznia 2021
  • 09 lutego 2021
  • 09 marca 2021
  • 13 kwietnia 2021
  • 18 maja 2021
  • 22 czerwca 2021
  • 21 września 2021

Skład Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Prezydium RDJ:

prof. dr hab. Bożena Rozwadowska – przewodnicząca

dr hab. Artur Tworek, prof. UWr – zastępca przewodniczącej

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr – zastępca przewodniczącej

dr hab. Krzysztof Migdalski – sekretarz

Członkowie RDJ:

dr hab. Kordian Bakuła, prof. UWr

prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

dr hab. Oleh Beley, prof. UWr

prof. dr hab. Leszek Berezowski

dr hab. Elżbieta Biardzka, prof. UWr

dr hab. Edyta Błachut, prof. UWr

dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

prof. dr hab. Lesław Cirko

dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr

dr hab. Jacek Grębowiec

dr hab. Józef Jarosz

dr hab. Henryk Jaroszewicz

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr

dr hab. Agata Kowalska-Szubert

dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr

dr hab. Piotr Lewiński, prof. UWr

dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr

dr hab. Anna Majewska-Tworek

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa

prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik

dr hab. Małgorzata Misiak

dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak

dr hab. Roman Opiłowski, prof. UWr

dr hab. Natalia Paprocka

dr hab. Tomasz Piekot

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

dr hab. Luiza Rzymowska

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

dr hab. Janusz Stopyra, prof. UWr

dr hab. Michał Szawerna

dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr

dr hab. Witold Ucherek

dr hab. Marcin Walczyński

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

dr hab. Anna Żurek

Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora uczestniczący w pracach RDJ z głosem doradczym:

dr Bogumił Gasek – IFS

dr Jacek Karpiński – KFN

dr Dorota Klimek-Jankowska – IFA

dr Przemysław Staniewski – IFG

dr Marta Śleziak – IFP

Porządek obrad Rady Dyscypliny Językoznawstwo, która odbędzie się 07.01.2020 o godz. 12:00 w formie zdalnej.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).