PUBLIKACJE CSPP

Publikacje w przygotowaniu:

1. Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric, ed. by D. Kołodziejczyk, A. Matusiak and M. Świetlicki, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2016. Special Issue English Edition, vol. 1 (5).
2. Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, red. D. Kołodziejczyk, Bogdan Stefanescu i Mateusz Świetlicki, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2017.
Wydanie specjalne – wersja elektroniczna, vol. 2 (6).

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize