PROGRAM ERASMUS

Erasmus+ jest programem międzynarodowej mobilności studentów i doktorantów i umożliwia wyjazdy na studia na zagranicznej uczelni lub na praktyki w zagranicznej firmie lub instytucji. Na oba typy wyjazdów studenci/ doktoranci otrzymują grant.

WYJAZDY NA STUDIA

To najpopularniejsza forma studenckiej mobilności. O wyjazd mogą starać się studenci od 1 roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz doktoranci kształcący się na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich lub w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego. Rekrutacja odbywa się zawsze po semestrze zimowym i dotyczy wyjazdów na kolejny rok akademicki (semestry zimowy i letni). Dokładne daty i warunki rekrutacji oraz lista dostępnych miejsc wyjazdu są dostępne u koordynatorów instytutowych programu i na stronach jednostek Wydziału.

WYJAZDY NA PRAKTYKI

O wyjazd na praktyki studenckie mogą starać się studenci od 1 roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz doktoranci kształcący się na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich lub w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego. By wyjechać na praktykę absolwencką należy wziąć udział w rekrutacji przed obroną pracy dyplomowej. Rekrutacja na praktyki trwa przez cały rok akademicki.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem wyjazdów na Wydziale Filologicznym oraz z wymaganiami szczegółowymi na stronie swojej jednostki

KOORDYNATORZY NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

Koordynator wydziałowy Erasmus+: Jadwiga Cook (jadwiga.cook@uwr.edu.pl)

OSOBY DO KONTAKTU W BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Erasmus+ (sprawy studentów wyjeżdżających): Anna Sas-Korobczak (anna.sas-korobczak@uwr.edu.pl)

Koordynator uczelniany Erasmus+ : Barbara Skałacka-Harrold (barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl)

INFORMACJE O PROGRAMIE NA STRONIE BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

STUDIA: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia

PRAKTYKI: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-praktyki

PRZYDATNE DOKUMENTY:

Erasmus_rozliczenie roczne

ENG_Erasmus_rozliczenie roczne

Erasmus tryb eksternistyczny

ENG Erasmus tryb eksternistyczny

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).