Praktyki, wolontariaty i staże dla studentów i absolwentów WF

Offteam – kreatywna agencja reklamowa, działająca na rynku od 20 lat, oferuje staż ambitnej osobie, która chce rozwijać swoje umiejętności w zakresie reklamy i marketingu.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze klientów w zakresie obsługi marketingowo-reklamowej. Siedzibą firmy jest Wrocław, mamy także biuro handlowe w Warszawie, w Londynie i rozwijamy działalność w USA w Nowym Jorku.

http://offteam.pl/

Jeśli jesteś kreatywny, nie boisz się wielozadaniowości, potrafisz pisać, a w morzu social media pływasz jak ryba…
Offteam to miejsce dla ciebie!

Miejsce stażu: Wrocław

Oferujemy:

Po okresie wprowadzenia zostaniesz przydzielony do działu realizacji kampanii marketingowych.
Jeśli Twój rozwój będzie przebiegał satysfakcjonująco dla Ciebie i dla nas, po zakończeniu możesz otrzymać propozycję stałej współpracy 🙂

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Uczestniczenie w działaniach zw. z wdrażaniem strategii marketingowych
 • Monitoring trendów rynkowych oraz bieżąca analiza konkurencji
 • Planowanie i realizacja mediaplanu promocji marki
 • Stały kontakt i budowa relacji z podwykonawcami współpracującymi z Agencją
 • Współpraca z działem handlowym, działem kreatywnym/produkcyjnym
 • Przygotowanie prezentacji i raportów działań marketingowych
 • Apetytu na rozwój i kierunku na cel 😊

Dołącz do naszego teamu! Wystartuj dobrze.

Beata Gonia – Łozowska  /  Project Manager
+48 575 243 308
www.offteam.pl


Narodowy Fundusz Zdrowia-Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza studentów do odbycia stażu w ramach obowiązkowych praktyk.

Proponujemy zdobywanie wiedzy w zakresie przepisów unijnych. Zakres obowiązków wynikających z regulaminów oraz wewnętrznych aktów   prawnych, a w szczególności:

wypełnianie obowiązków wynikających z uregulowań ramowych zawartych w:

 1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2018.1510 j.t.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.

dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii)

 1. prowadzenie rejestru korespondencji wydziałowej
 2. udzielanie we współpracy z komórkami merytorycznymi (m.in. WSOZ, WGL, WSM) świadczeniobiorcom, na ich wniosek, informacji nt. przybliżonej wysokości zwrotu kosztu przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim UE określonego świadczenia opieki zdrowotnej
 3. przyjmowanie odwołań do Prezesa NFZ od Decyzji Dyrektora wydanych w trybie z art. 42d, 42f i 42i ustawy i przekazywanie ich do Centrali NFZ wraz z aktami sprawy
 4. archiwizowanie decyzji wydanych przez Dyrektora Oddziału w trybie z art. 42d, 42f  i 42i ustawy oraz dokumentów dotyczących wydawanych decyzji

Praktyki odbywają się w budynku Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Dawida 2 we Wrocławiu.

Zapraszamy do udziału.

Elżbieta Mielnik-Ciuraszkiewicz

p.o. Kierownika

Działu Współpracy Międzynarodowej

Tel. /71/ 79 79 172

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize