POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

dr hab. Marcin Cieński

Uchwała Rady Wydziału

dr hab. Bogdan Trocha

Uchwała Rady Wydziału

dr hab. Bożena Rozwadowska

Uchwała Rady Wydziału

dr hab. Sławomir Bobowski

Uchwała Rady Wydziału

dr hab. Iwona Ndiaye

Uchwała Rady Wydziału

dr hab. Bogumiła Staniów

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Igor Borkowski

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Joanna Błaszczak

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Elżbieta Biardzka

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Joanna Orska

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Anna Gemra

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Agnieszka Matusiak

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Gościwit Malinowski

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).