POSIEDZENIE

Zaproszenie na nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo, które odbędzie się 9 lutego 2021 r., o godz. 10.45 w formie zdalnej

Zaproszenie na nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo, które odbędzie się 2 lutego 2021 r., o godz. 09.00 w formie zdalnej

Zaproszenie na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo, które odbędzie się 15 grudnia 2020 r., o godz. 10. 30 w formie zdalnej

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize