POSIEDZENIE

Szanowni Państwo Członkowie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo,

w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa COVID-19 i mając na względzie ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego informuję, że posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo przewidziane na wtorek 17 marca 2020 nie odbędzie się w tym terminie.

W zależności od monitorowanej na bieżąco sytuacji epidemiologicznej i skali zagrożenia, odbędzie się ono w innym terminie w marcu lub zostanie odwołane.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Małyszek
Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize