Ostateczne listy rankingowe

Wysokość stypendium dla wszystkich studentów ustalono w kwocie:
–   1.100 zł miesięcznie na  okres  od 1.10.2021 r.  do 31.12.2021 r.
–    900 zł miesięcznie na  okres  od 1.01.2022 r.  do 30.06.2022 r.

Informacja dla osób pobierających stypendium Rektora oraz stypendium socjalne:
Zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce – łączna miesięczna kwota stypendiów dla studenta: socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium Rektora nie może być wyższa niż 2.435 zł.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).