Ocena śródokresowa

Zarządzenie nr 25-2021 z dnia 3.03.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)

Opinia promotora

Składy Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego

Planowany termin oceny śródokresowej: 15 lipca 2021 r.

Ocena śródokresowa_harmonogram_Językoznawstwo

Posiedzenie Komisji ds. Oceny Śródokresowej Doktorantów w dyscyplinie językoznawstwo odbędzie się 15 VII 2021 r. na platformie Teams. Chęć uczestnictwa w jawnej części posiedzenia Komisji ds. Oceny Śródokresowej Doktorantów KDWF UWr w dyscyplinie: językoznawstwo powołanej

dla  mgr Karoliny Kazik (15 VII br. od godz. 09:00) należy zgłaszać poprzez poniższe przekierowanie narzędzia FORMS: https://forms.office.com/r/f5a7cJLfca 

dla mgr Aleksandry Lidzby (15 VII br. od godz. 10:30) należy zgłaszać poprzez poniższe przekierowanie narzędzia FORMS: https://forms.office.com/r/xCcJ9NQf7p 

dla mgr Jolanty Skowronek (15 VII br. od godz. 12:10) należy zgłaszać poprzez poniższe przekierowanie narzędzia FORMS: https://forms.office.com/r/XryVSxYxmd

dla mgr. Krystiana Suchoraba (15 VII br. od godz. 13:40) należy zgłaszać poprzez poniższe przekierowanie narzędzia FORMS: https://forms.office.com/r/T2BDRET75u

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 VII br. W razie problemów technicznych należy kontaktować się z informatykiem pod adresem ireneusz.kuboń@uwr.edu.pl 

Kontakt z przewodniczącym Komisji: michal.garcarz@uwr.edu.pl

Ocena śródokresowa_harmonogram_Literaturoznawstwo1

Osoby, które chciałyby wziąć udział w jawnej (publicznej) części oceny śródokresowej doktorantów reprezentujących dyscyplinę literaturoznawstwo i przyporządkowanych do Komisji nr 1, powinny skontaktować się w panem dr Przemysławem Staniewskim. W celu zgłoszenia uczestnictwa należy do 11 lipca 2021 przesłać mu e-mail z taką deklaracją, co pozwoli na dołączenie do grupy i zdalne uczestnictwo w spotkaniu. Adres: przemyslaw.staniewski@uwr.edu.pl

Ocena śródokresowa_harmonogram_Literaturoznawstwo2

Posiedzenie Komisji ds. Oceny Śródokresowej Doktorantów, Dyscyplina: Literaturoznawstwo (II) odbędzie się 15.07.2021 na platformie Teams. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zdalnym posiedzeniu powinny zgłosić się do przewodniczącej komisji, dr hab. Dominiki Ferens (dominika.ferens@uwr.edu.pl) najpóźniej do godz. 12:00 12.07.2021

W mailu należy napisać, w której sesji posiedzenia komisji zamierzają Państwo uczestniczyć: 

Anna Nienartowicz 9:15-10:05  

Sonia Nowacka 10:45-11:35  

Izabela Poręba 12:25-13:15  

Dagmara Tomczyk 13:55-14:45  

Ocena śródokresowa_harmonogram_Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

Osoby, które chciałyby wziąć udział w jawnej (publicznej)  części oceny śródokresowej doktorantów  KDWF reprezentujących dyscyplinę NoKSiM,  powinny skontaktować się z panem  Arturem Rogowskim. W celu zgłoszenia uczestnictwa należy do 11 lipca 2021 r. przesłać mu e-mail, za pomocą którego dana osoba zostanie dołączona do konkretnego spotkania; każde z pięciu spotkań będzie miało osobny link.  Adres: artur.rogowski@uwr.edu.pl 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize