ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY DZIEKANA

2019

Komunikat nr 1⁄2019 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019


2018

Komunikat nr 1⁄2018 Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Komunikat nr 2⁄2018 Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Komunikat nr 3/2018 Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym


2017

Komunikat nr 5/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Komunikat nr 4/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 25 października 2017 w sprawie zasad wyjazdów studentów Wydziału Filologicznego w ramach programów ERASMUS+ Studia i ERASMUS+ Praktyki

Declaration no 4/2017 of the Dean of Faculty of Letters University of Wroclaw from 25th October 2017 on the regulations of students` ERASMUS+ mobilities – Studies and Traineeships – at the Faculty of Letters

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów wyłaniania 30% najlepszych doktorantów na Wydziale Filologicznym w związku z procedurą przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim obowiązujące przy ubieganiu się o zwiększenie wysokości stypendium na r. ak. 2018/19

Komunikat nr 3/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Sytemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Komunikat nr 2/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 12 czerwca 2017 w sprawie liczebności grup na zajęciach prowadzonych na Wydziale Filologicznym
Komunikat nr 1/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Sytemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

2016

Komunikat nr 7/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 2 grudnia 2016 w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w systemie PLAGIAT


Komunikat nr 6/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 2 grudnia 2016 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)


Komunikat nr 5/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 21 października 2016r w sprawie zakresu kompetencji prodziekanów Wydziału Filologicznego w kadencji 2016-2020


Komunikat nr 4/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 21 października 2016r. w sprawie zasad wyjazdów studentów Wydziału Filologicznego w ramach programu ERASMUS+ Studia i ERASMUS+ Praktyki


Komunikat nr 3/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Sytemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017


Komunikat nr 2/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wyjazdów studentów Wydziału Filologicznego w ramach programów ERASMUS+ Studia i ERASMUS+ Praktyki.


Komunikat nr 1/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 15 marca 2016 w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2015/20162015

Komunikat nr 7/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 listopada 2015r. zmieniający komunikat nr 6/2015 w sprawie zasad składowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD

Komunikat nr 6/2015r. Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 5 października 2015r. zmieniający komunikat nr 1/2015 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Komunikat nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 9 września 2015r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studenta na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Komunikat nr 4/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie liczebności grup na zajęciach prowadzonych na Wydziale Filologicznym.


Komunikat nr 3/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 27 marca 2015r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w systemie PLAGIAT


Komunikat nr 2/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego Uwr z dnia 4 marca 2015r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studenta na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2014 /2015

Komunikat nr 1/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zasad składania i archiwizowania prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize