POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Szanowni Państwo Członkowie Rady Wydziału Filologicznego,

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, posiedzenie Rady Wydziału przewidziane na wtorek 17. marca 2020 nie odbędzie się w tym terminie.

W zależności od zagrożenia koronawirusem, odbędzie się ono w innym terminie w marcu lub zostanie odwołane.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Cieński
Dziekan Wydziału Filologicznego


Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 17 marca 2020 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 2/2020 z dnia 25 lutego 2020r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Modyfikacja programów studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym od r.ak.2020/2021
– ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
5. Sprawa utworzenia Zakładu Studiów Włoskich w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
6. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Elżbiecie Biardzkiej, sprawozdanie zespołu
– ref. prof. Elżbieta Skibińska-Cieńska.
7. Wniosek o udzielenie prof. dr hab. Annie Dąbrowskiej płatnego urlopu naukowego
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
8. Wniosek o udzielenie prof. dr. hab. Marcinowi Wodzińskiemu płatnego urlopu naukowego
– ref. Dziekan.
9. Wniosek o udzielenie dr. hab. Marcinowi Czerwińskiemu płatnego urlopu naukowego
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
10. Wniosek o udzielenie dr Jadwidze Cook płatnego urlopu naukowego
– ref. prof. Beata Baczyńska.
11. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr Katarzyny Kordas-Shaginyan na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Tadeusz Klimowicz.
12. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie osoby wskazanej przez komisję konkursową na stanowisku adiunkta w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
13. Sprawa zatrudnienia mgr Zofii Nauki na stanowisku asystenta (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (na czas określony – zastępstwo)
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
14. Sprawa zatrudnienia dr Ałły Brzozowskiej na stanowisku adiunkta (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Filologii Nowołacińskiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych ( na czas określony)
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
15. Sprawa zatrudnienia dr. Marcina Kurpiosa na stanowisku adiunkta (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Neohellenistyki i Studiów Bliskowschodnich Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych ( na czas określony)
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
16. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize