POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 12 stycznia 2020 r. o godz. 10:00, z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 10/2020 z dnia 15 grudnia 2020r.
4. Sprawy dydaktyczne i studenckie
– ref. prodziekani.
5. Sprawa limitów przyjęć na studia (stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone na Wydziale Filologicznym w r.ak.2021/2022
– ref. prodziekan prof. Anna Małgorzewicz.
6. Sprawa powołania Komisji Wydawniczej Wydziału Filologicznego w kadencji 2020-2024
– ref. Dziekan.
7. Sprawa przyjęcia prowizorium budżetowego Wydziału Filologicznego na I półrocze 2021 r.
– ref. Dziekan.
8. Sprawa zatrudnienia mgr Patrycji Chruściel na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej(zastępstwo od 1.02.2021r. na czas określony)
– ref. prof. Beata Baczyńska.
9. Sprawa zatrudnieniadr Joanny Banachowicz na stanowisku wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Literatury Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej(od 1.03.2021r. do 30.09.2021r.)
– ref.prof. Tomasz Małyszek.
10. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Gościwitowi Malinowskiemu, sprawozdanie
– ref.Dziekan.
11.Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize