POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 24 pażdziernika 2017 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 7/2017 z dnia 21 września 2017r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Sprawa zmiany nazwy Zakładu Piśmiennictwa i Filmu na Zakład Form Literackich i Dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej z dniem 1 XII 2017r.
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
5. Sprawa nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych p. Lesi Hupaliuk, sprawozdanie komisji
– ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
6. Sprawa zatrudnienia p. Kevina Dufoura na stanowisku wykładowcy (1/2 etatu) w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
7. Sprawa ponownego zatrudnienia dr. hab. Iliasa Wrazasa na stanowisku prof. nadzw. UWr w Zakładzie Neohellenistyki i Studiów Bliskowschodnich Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
8. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr Anicie Has-Tokarz
– ref. prof. Maciej Matwijów.
9. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr Bożenie Czarneckiej
– ref. dr hab. Dariusz Komorowski.
10. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr. Michałowi Grechowi
– ref. prof. Igor Borkowski.
11. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Jagodzińskiej
– ref. Dziekan.
a). wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b). wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
12. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Janowi Wieczorkowi (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu)
– ref. prof. Alicja Nowakowska.
13. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Setkowicz: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
14. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Michała Rydlewskiego: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Aleksander Woźny.
15. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Marty Dobrowolskiej-Pigoń: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Agnieszka Libura.
16. Sprawa zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Kamili Michalak
– ref. prof. Anna Gemra.
17. Sprawa zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Waldemara Gruszczyńskiego
– ref. prof. Anna Gemra.
18. Sprawa zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Skorupskiej
– ref. prof. Marta Skalska-Zlat.
19. Sprawa wyznaczenia terminu złożenia pracy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Niechcaj-Nowickiej
– ref. prof. Anna Gemra.
20. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close