POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 2/2017 z dnia 28 lutego 2017r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Wniosek IFG w sprawie zmiany nazwy studiów specjalność filologia germańska, II stopnia wieczorowe na specjalność filologia germańska, II stopnia zaoczne na kierunku filologia w Instytucie Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
5. Wniosek IFR w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich od r.ak.2017/2018
– ref. prof. Beata Baczyńska.
6. Wniosek IFA w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Angielskiego Języka Specjalistycznego w Instytucie Filologii Angielskiej od r.ak.2017/2018
– ref. prof. Marek Kuźniak.
7. Wniosek IFP w sprawie utworzenia Pracowni Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską w Instytucie Filologii Polskiej od 1 V 2017r.
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
8. Sprawa nostryfikacji dyplomu magisterskiego p.Yany Kosh, powołanie komisji
– ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
9. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr Agnieszki Kotlińskiej-Tomy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
10. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr. Jerzemu Kroczakowi
– ref. dr hab. Dariusz Dybek.
11. Sprawa zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Piotra Blumczyńskiego
– ref. Dziekan.
12. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Grębowca
– ref. Dziekan.
a). wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b). wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
13. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr Bożeny Czarneckiej
– ref. Dziekan.
a). wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b). wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
14. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Migdalskiego
– ref. Dziekan.
a). wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b). wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
15. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Agacie Janiak
– ref. prof. Justyna Bajda.
16. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Michała Kowalczyka: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Ryszard Waksmund.
17. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Marcina Kotyla: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
18. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Anny Woźniak, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Leszek Pułka.
19. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marty Kaprzyk, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
20. Sprawa przedłużenia terminu złożenia pracy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anity Lange-Fijołek
– ref. prof. Wojciech Kunicki.
21. Sprawa wyznaczenia terminu złożenia pracy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Gruszczyńskiego
– ref. prof. Anna Gemra.
22. Sprawa wyznaczenia terminu złożenia pracy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Michalak
– ref. prof. Anna Gemra.
23. Sprawa zmiany zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Słowik
– ref. prof. Anna Michońska-Stadnik.
24. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close