POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 27 marca 2018 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 2/2018 z dnia 27 lutego 2018r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Wniosek IFG w sprawie utworzenia Pracowni Fonetyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
5. Wniosek IFP oraz IINiB w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Wydawniczego
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
6. Wniosek IINiB o przyjęcie stanowiska Rady Wydziału Filologicznego UWr w sprawie projektu podziału nauk
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
7. Sprawa nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych p. Natalii Koczery, sprawozdanie komisji
– ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
8. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr Agnieszce Jagodzińskiej
– ref. prof. Małgorzata Łoboz.
9. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Annie Sankowskiej-Pinkosz (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu)
– ref. prof. Bożena Rozwadowska.
10. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Marcie Dobrowolskiej-Pigoń
– ref. dr hab. Anna Majewska-Tworek.
11. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Katarzynie Setkowicz
– ref. prof. Justyna Łukaszewicz.
12. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Anny Rej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Magdalena Jonca.
13. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Baszak, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
14. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Lucyny Kościelniak, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Agnieszka Libura.
15. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close