POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 23 listopada 2021 r. o godz. 10:00, z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 9/2021 z dnia 19 października 2021r.
4. Sprawy dydaktyczne i studenckie
– ref. prodziekani.
5. Sprawa zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora UWr dotyczącego określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich (które będą obowiązywać od 1 I 2022 r.)
– ref. Dziekan.
6. Sprawa nadania imienia Harivansha Rai Bachchana sali nr 209 w Instytucie Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych (w budynku dydaktycznym przy ul. św. Jadwigi 3/4)
– ref. prof. Katarzyna Biernacka-Licznar.
7. Sprawa powołania przewodniczącego i nowego członka Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia
– ref. prodziekan prof. Anna Małgorzewicz.
8. Sprawa ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. Edwarda Białka na stanowisku profesora w Instytucie Filologii Germańskiej (na czas określony)
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
9. Sprawa awansowania dr. Bartosza Juszczaka na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Oleh Beley.
10. Konkurs – sprawa zaopiniowania kandydatów na trzy stanowiska badawcze/adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą
– ref. prof. Dariusz Galasiński.
11. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize