POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 9/2018 z dnia 13 listopada 2018r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Sprawa utworzenia od r.ak.2019/2020 specjalizacji język angielski w komunikacji profesjonalnej, na I stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek filologia, specjalność filologia angielska w Instytucie Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
5. Sprawa nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych p. Lyudmyly Lenivkiny, sprawozdanie komisji
– ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
6. Sprawa nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych p. Olesi Shushpanovej, sprawozdanie komisji
– ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
7. Sprawa nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom bakalawra) p. Vitalija Shcherbana, sprawozdanie komisji
– ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
8. Sprawa nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom specjalisty) p. Vitalija Shcherbana, sprawozdanie komisji
– ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
9. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Bogdanowi Trosze, sprawozdanie zespołu
– ref. prof. Dorota Heck.
10. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Sławomirowi Bobowskiemu, powołanie zespołu
– ref. Dziekan.
11. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Misiak
– ref. Dziekan.
a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b) wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
12. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr Anny Żurek
– ref. Dziekan.
a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b) wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
13. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Małochy-Krupy
– ref. Dziekan.
a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b) wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
14. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Arkadiuszowi Wojnarowskiemu
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
15. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Doroty Wiewióry: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
16. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ahneshki Aletskayi, powołanie promotora,określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Włodzimierz Wysoczański.
17. Sprawa zmiany zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu w przewodzie doktorskim mgr Beaty Szady
– ref. prof. Igor Borkowski.
18. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize