POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 26 czerwca 2018 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 5/2018 z dnia 22 maja 2018r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Sprawa wprowadzenia zmian w programach studiów na kierunkach/specjalnościach prowadzonych w KJ, IFP (uzupełnienie), IFA (uzupełnienie) na Wydziale Filologicznym od r.ak.2018/2019
– ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
5. Sprawa zatwierdzenia przedmiotów fakultatywnych w programach studiów na kierunkach/specjalnościach prowadzonych w IDiKS, IFS, KJ na Wydziale Filologicznym w r. ak.2018/2019
– ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
6. Sprawa określenia na r.ak.2018/2019 liczby stypendiów doktoranckich, o które będą mogli ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich, oraz proponowanej wysokości pojedynczego stypendium doktoranckiego
– ref. Dziekan.
7. Opinia Rady Wydziału Filologicznego w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Wydziale Filologicznym, obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium na r.ak.2019/2020
– ref. kierownik SSDWF prof. Elżbieta Skibińska-Cieńska.
8. Opinia Rady Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w IFP, IFR, IDiKS, ISKŚiO, IFG, IFA, IFS, KFN, KJ i IINiB w r.ak.2018/2019
– ref. Dziekan.
9. Sprawa utworzenia Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją na Wydziale Filologicznym (z siedzibą w IFP) z dniem 1 X 2018r.
– ref. prof. Agnieszka Libura.
10. Sprawa utworzenia Pracowni Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym z dniem 1 VII 2018r.
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
11. Przyjęcie sprawozdania finansowego Wydziału Filologicznego UWr za rok 2017
– ref. Dziekan.
12. Przyjęcie budżetu Wydziału Filologicznego UWr na rok 2018
– ref. Dziekan.
13. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego Wydziału Filologicznego na rok 2018r.
– ref. Dziekan.
14. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr hab. Urszuli Glensk na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Form Literackich i Dokumentalnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
15. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr. hab. Bartosza Jastrzębskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
16. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr. Łukasza Śmigla na stanowisku adiunkta w Zakładzie Form Literackich i Dokumentalnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
17. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Marty Łysik na stanowisku adiunkta (1) w Zakładzie Form Literackich i Dokumentalnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
18. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Karola Maliszewskiego stanowisku adiunkta (2) w Zakładzie Form Literackich i Dokumentalnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
19. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Marcina Pielużka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dziennikarstwa
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
20. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Doroty Kokowicz na stanowisku adiunkta (1) w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
21. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Patrycji Rozbickiej na stanowisku adiunkta (2) w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
22. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Mariusza Wszołka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
23. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Michała Rydlewskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
24. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Doroty Płuchowskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
25. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Sylwii Dec-Pustelnik na stanowisku asystenta w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
26. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Agnieszki Kucfir na stanowisku asystenta w Zakładzie Języka Niderlandzkiego Katedry Filologii Niderlandzkiej
– ref. prof. Stefan Kiedroń.
27. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Anny Witczak na stanowisku asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Niderlandzkiego Katedry Filologii Niderlandzkiej
– ref. prof. Stefan Kiedroń.
28. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr hab. Agnieszki Jagodzińskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Judaistyki
– ref. prof. Marcin Wodziński.
29. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr. Leszka Kwiatkowskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Judaistyki
– ref. prof. Marcin Wodziński.
30. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Karoliny Koprowskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Judaistyki
– ref. prof. Marcin Wodziński.
31. Postępowanie awansowe – zatrudnienie prof. dr hab. Anny Michońskiej-Stadnik na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
32. Postępowanie awansowe – zatrudnienie prof. dr hab. Ewy Kębłowskiej-Ławniczak na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
33. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Agaty Zarzyckiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
34. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Jacka Woźnego na stanowisku adiunkta (1) w Zakładzie Translatoryki Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
35. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Marcina Walczyńskiego na stanowisku adiunkta (2) w Zakładzie Translatoryki Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
36. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Agaty Słowik na stanowisku asystenta w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
37. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Małgorzaty Szulc-Kurpaskiej na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
38. Sprawa zatrudnienia mgr. Piotra Gulgowskiego na stanowisku asystenta (1/2 etatu) w Zakładzie Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
39. Sprawa zatrudnienia mgr. Lecha Zdunkiewicza na stanowisku asystenta (1/2 etatu) w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
40. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr hab. Ewy Jarosz-Sienkiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatury Niemiec po roku 1945 Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
41. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr. hab. Janusza Stopyry na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
42. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Marceliny Kałasznik na stanowisku adiunkta (1) w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
43. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Michała Smułczyńskiego na stanowisku adiunkta (2) w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
44. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Adriana Madeja na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
45. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Marty Filipowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX w. Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
46. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Justyny Radłowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
47. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Marty Rogozińskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
48. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Agnieszki Zakrzewskiej-Szostek na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
49. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Patricii Hartwich na stanowisku adiunkta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
50. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr. Rafała Jakiela na stanowisku asystenta (1) w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
51. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Zuzanny Mizery na stanowisku asystenta (2) w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
52. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Julianny Redlich na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury Niemieckiej do 1848r Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
53. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Kwiryny Proczkowskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
54. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Piotra Żyromskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
55. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Natalii Robak na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Literatury Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
56. Sprawa zatrudnienia dr Magdaleny Maziarz na stanowisku adiunkta (1/2 etatu) w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek
57. Sprawa zatrudnienia mgr. Michała Gąski na stanowisku asystenta (1/2 etatu) w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek
58. Postępowanie awansowe – zatrudnienie prof. dr hab. Doroty Heck na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
59. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Doroty Ucherek na stanowisku asystenta (1) w Zakładzie Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
60. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Olgi Taranek-Wolańskiej na stanowisku asystenta (2) w Zakładzie Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
61. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr. Roberta Dudzińskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
62. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Sabiny Świtały na stanowisku asystenta w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
63. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr. Adama Flammy na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
64. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Marty Koronkiewicz-Kaczmarskiej na stanowisku asystenta (1) w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918r. Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
65. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr. Jakuba Skurtysa-Idczaka na stanowisku asystenta (2) w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918r. Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
66. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Marty Dobrowolskiej-Pigoń na stanowisku asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
67. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr. Łukasza Smugi na stanowisku adiunkta w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
68. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr Kai Gostkowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
69. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Agaty Rębkowskiej-Kieseler na stanowisku adiunkta (1) w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
70. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Aleksandra Wiatera na stanowisku adiunkta (2) w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
71. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Aline Viviand-Esik na stanowisku adiunkta (3) w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
72. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Agaty Draus-Kłobuckiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
73. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr. Davida Monzó Camposa na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
74. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr Joanny Kotowskiej na stanowisku wykładowcy (na zastępstwo) w Zakładzie Literatury i Kultury Francuskiej Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
75. Sprawa zatrudnienia mgr Patrycji Krysiak na stanowisku wykładowcy (1/2 etatu) w Zakładzie Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
76. Sprawa zatrudnienia mgr Martyny Sońty na stanowisku wykładowcy (1/2 etatu) w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
77. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr hab. Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
78. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Natalyi Didenko na stanowisku adiunkta w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
79. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Sylwii Kamińskiej-Maciąg na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
80. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Agnieszki Kołodziej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
81. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Magdaleny Ślawskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Serbistyki i Kroatystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
82. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr. Bartosza Juszczaka na stanowisku asystenta w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
83. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Anastasii Bezuglayi na stanowisku asystenta w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
84. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Olgi Barabasz-Rewak na stanowisku asystenta w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
85. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Katarzyny Martyniuk na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
86. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Alicji Łozowskiej na stanowisku adiunkta (1) w Zakładzie Filologii Indyjskiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
87. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Niny Budziszewskiej na stanowisku adiunkta (2) w Zakładzie Filologii Indyjskiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
88. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Katarzyny Biernackiej-Licznar na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filologii Nowołacińskiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
89. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Katarzyny Ochman na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filologii Łacińskiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
90. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Małgorzaty Zadki na stanowisku adiunkta (1) w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
91. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Ity Hilton na stanowisku adiunkta (2) w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
92. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Agnieszki Kotlińskiej-Tomy na stanowisku adiunkta (3) w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
93. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Kyriakosa Papoulidisa na stanowisku adiunkta (2/3 etatu) w Zakładzie Neohellenistyki i Studiów Bliskowschodnich Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
94. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Olgi Kotyni na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Neohellenistyki i Studiów Bliskowschodnich Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
95. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Jolanty Lenart na stanowisku wykładowcy w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
96. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Moniki Monkiewicz na stanowisku wykładowcy Zakładzie Filologii Indyjskiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
97. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr Kamili Augustyn na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii i Historii Książki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
98. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr. Rafała Werszlera na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii i Historii Książki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
99. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Pawła Bernackiego na stanowisku adiunkta (1) w Zakładzie Książki Współczesnej i Edytorstwa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
100. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Piotra Malaka na stanowisku adiunkta (2) w Zakładzie Książki Współczesnej i Edytorstwa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
101. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Artura Ogurka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
102. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Katarzyny Setkowicz na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bibliotekoznawstwa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
103. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr Anny Kuzio
– ref. Dziekan.
a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b) wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
104. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Darii Murlikiewicz (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu)
– ref. prof. Marcin Cieński.
105. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Adamowi Flammie (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu)
– ref. prof. Marian Ursel.
106. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Gabriele La Rosie
– ref. prof. Beata Baczyńska.
107. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Katarzynie Kordas-Shaginyan
– ref. prof. Izabella Malej.
108. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Natalii Zatki: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Sławomir Bobowski.
109. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Kamila Olendra: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Michael Fleischer.
110. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Arkadiusza Wojnarowskiego: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej – ref. prof. Leszek Pułka.
111. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Pauliny Drewniak: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Leszek Berezowski.
112. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Martyny Sońty: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Włodzimierz Wysoczański.
113. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Justyny Fudali, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Włodzimierz Wysoczański.
114. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Łubockiego, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Bogumiła Staniów.
115. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Justyny Kowal, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Magdalena Gołaczyńska.
116. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Ireneusza Staronia, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Dorota Heck.
117. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Pauliny Subocz, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Dorota Heck.
118. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Martyny Pańczak, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Marian Bielecki.
119. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Eryka Cichockiego, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Kordian Bakuła.
120. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Mariusza Janika, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Igor Borkowski.
121. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Litwin, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Ewa Kębłowska-Ławniczak.
122. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jędrzeja Solińskiego, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Karol Zieliński.
123. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Nowak, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Maria Chantry.
124. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize