POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 3/2019 z dnia 19 marca 2019r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Przyjęcie warunków rekrutacji na studia (dla obywateli polskich oraz cudzoziemców) na kierunki prowadzone na Wydziale Filologicznym na r.ak.2020/2021
– ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
5. Sprawa wniosku o utworzenie kolegium Szkoły Doktorskiej na Wydziale Filologicznym
– ref. Dziekan.
6. Sprawa likwidacji Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języków Trzecich w IFG od r.ak.2019/2020
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
7. Sprawa utworzenia Studiów Podyplomowych Literatura dla Dzieci i Młodzieży: Kultura – Edukacja – Nowe Media w IFP od r.ak.2019/2020
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
8. Sprawa nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych p. Iryny Bratasz, sprawozdanie komisji
` – ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
9. Sprawa nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych p. Sylwii Szopy, powołanie komisji
– ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
10. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Orskiej
– ref. prof. Małgorzata Łoboz.
a) wszczęcie postępowania
b) wyznaczenie kandydatów na recenzentów
11. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. dr hab. Annie Gemrze
– ref. prof. Magdalena Jonca.
a) wszczęcie postępowania
b) wyznaczenie kandydatów na recenzentów
12. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Agnieszce Matusiak
– ref. prof. Dorota Heck.
a) wszczęcie postępowania
b) wyznaczenie kandydatów na recenzentów
13. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Elżbiecie Biardzkiej
– ref. prof. Elżbieta Skibińska-Cieńska.
a) wszczęcie postępowania
b) wyznaczenie kandydatów na recenzentów
14. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Błaszczak
– ref. prof. Leszek Berezowski.
a) wszczęcie postępowania
b) wyznaczenie kandydatów na recenzentów
15. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Igorowi Borkowskiemu
– ref. prof. Anna Dąbrowska.
a) wszczęcie postępowania
b) wyznaczenie kandydatów na recenzentów
16. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Gościwitowi Malinowskiemu, wszczęcie postępowania
– ref. Dziekan.
17. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr Annie Cisło
– ref. dr hab. Małgorzata Góralska.
18. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr Izabeli Bogumił
– ref. dr hab. Maria Chantry.
19. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr Annie Kuzio
– ref. dr hab. Krzysztof Migdalski.
20. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Piekota
– ref. Dziekan.
a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b) wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
21. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Walczyńskiego
– ref. Dziekan.
a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b) wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
22. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Ratajczaka
– ref. Dziekan.
a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b) wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
23. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Marcinowi Potyczce (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu)
– ref. prof. Ewa Grzęda.
24. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Ilonie Chruściak (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu)
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
25. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Dorocie Wiewiórze
– ref. prof. Michał Sarnowski.
26. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Jakubowi Wilkowi
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
27. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Martyny Glinieckiej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Michael Fleischer.
28. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Picka, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Jacek Grębowiec.
29. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Igi Pękali, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
30. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Zofii Nauki, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Jerzy Biniewicz.
31. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Karoliny Śmiłowskiej, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Aleksander Woźny.
32. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Pruś, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Aleksander Woźny.
33. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Lisa-Markiewicza, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Michał Sarnowski.
34. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marii Stryszewskiej, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Jan Sokołowski.
35. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Marcina Mikołajczyka, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
36. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Darii Prokop, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Piotr Lewiński.
37. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Doroty Garbicz, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Piotr Lewiński.
38. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Gregorowicza, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Dorota Michułka.
39. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Mai Krysztofiak, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Anna Gemra.
40. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Anny Brzezińskiej-Winkiel, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Dorota Heck.
41. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Popiołek-Walicki, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
42. Sprawa powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Juszczaka
– ref. prof. Michał Sarnowski.
43. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize