POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 23 maja 2017 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

omunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Sprawa zasad zaliczania na kierunku filologia lektoratów języka obcego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności
– ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
5. Sprawa wprowadzenia zmian w programach studiów na kierunkach/specjalnościach prowadzonych na Wydziale Filologicznym od r.ak.2017/2018
– ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
6. Rozstrzygnięcie konkursu (1) – zatrudnienie dr Agnieszki Zwiefki-Chwałek na stanowisku adiunkta w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
7. Rozstrzygnięcie konkursu (2) – zatrudnienie dr. hab. Bartosza Jastrzębskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
8. Rozstrzygnięcie konkursu (3) – zatrudnienie dr. Jacka Grębowca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
9. Rozstrzygnięcie konkursu (4) – zatrudnienie dr. Michała Rydlewskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
10. Rozstrzygnięcie konkursu (5) – zatrudnienie dr Karoliny Lachowskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
11. Rozstrzygnięcie konkursu (6) – zatrudnienie dr Doroty Kokowicz na stanowisku asystenta w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
12. Rozstrzygnięcie konkursu (7) – zatrudnienie mgr. Pawła Pawińskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
13. Rozstrzygnięcie konkursu (8) – zatrudnienie dr Doroty Płuchowskiej na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
14. Rozstrzygnięcie konkursu (1) – zatrudnienie dr Agnieszki Zakrzewskiej-Szostek na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
15. Rozstrzygnięcie konkursu (2) – zatrudnienie mgr Kwiryny Proczkowskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
16. Rozstrzygnięcie konkursu (3) – zatrudnienie dr Aleksandry Nadkiernicznej-Stasik na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX w. Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
17. Rozstrzygnięcie konkursu (4) – zatrudnienie mgr Jany-Kathariny Mende na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Literatury Niemieckiej do 1848 r. Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
18. Rozstrzygnięcie konkursu (5) – zatrudnienie mgr Natalii Robak na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Literatury Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej
– ref. prof. Tomasz Małyszek.
19. Rozstrzygnięcie konkursu (1) – zatrudnienie dr. Grzegorza Zarzecznego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
20. Rozstrzygnięcie konkursu (2) – zatrudnienie dr Pauliny Witkowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
21. Rozstrzygnięcie konkursu (3) – zatrudnienie dr. Pawła Pluty na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Dawnej Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
22. Rozstrzygnięcie konkursu (4) – zatrudnienie dr Dobrawy Lisak-Gębali na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r. Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
23. Rozstrzygnięcie konkursu (5) – zatrudnienie mgr. Tobiasza Papuczysa na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
24. Rozstrzygnięcie konkursu (1) – zatrudnienie dr Magdaleny Matkowskiej-Jerzyk na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
25. Rozstrzygnięcie konkursu (2) – zatrudnienie dr Kamili Woźniak na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
26. Rozstrzygnięcie konkursu (3) – zatrudnienie dr Doroty Drużyłowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
27. Rozstrzygnięcie konkursu (4) – zatrudnienie dr. Mateusza Świetlickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
28. Rozstrzygnięcie konkursu (5) – zatrudnienie dr Agnieszki Kołodziej na stanowisku asystenta w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
29. Rozstrzygnięcie konkursu (6) – zatrudnienie dr Natalyi Didenko na stanowisku asystenta w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
30. Rozstrzygnięcie konkursu (7) – zatrudnienie mgr Katarzyny Kordas-Shaginyan na stanowisku asystenta w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
31. Rozstrzygnięcie konkursu (8) – zatrudnienie mgr Anny Boginskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej
– ref. prof. Michał Sarnowski.
32. Rozstrzygnięcie konkursu (1) – zatrudnienie dr Anny Łach na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
33. Rozstrzygnięcie konkursu (2) – zatrudnienie dr Doroty Siweckiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
34. Rozstrzygnięcie konkursu (3) – zatrudnienie dr. Rafała Werszlera na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii i Historii Książki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
35. Rozstrzygnięcie konkursu (4) – zatrudnienie dr Kamili Augustyn na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii i Historii Książki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
36. Rozstrzygnięcie konkursu (5) – zatrudnienie mgr. Jana Kaczorowskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii i Historii Książki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– ref. prof. Bożena Koredczuk.
37. Rozstrzygnięcie konkursu (1) – zatrudnienie mgr Ewy Warmuz na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
38. Sprawa zatrudnienia dr hab. Agaty Kowalskiej-Szubert na stanowisku adiunkta w Zakładzie Języka Niderlandzkiego Katedry Filologii Niderlandzkiej
– ref. prof. Stefan Kiedroń.
39. Sprawa przedłużenia zatrudnienia p. Sherill Howard-Pociechy na stanowisku starszego wykładowcy (2/3 etatu) w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
40. Sprawa nostryfikacji stopnia naukowego doktora habilitowanego p. Ivana Zymomryi, powołanie komisji
– ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
41. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr Justynie Deszcz-Tryhubczak
– ref. prof. Teresa Bruś.
42. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr Małgorzacie Jedynak
– ref. prof. Bożena Rozwadowska.
43. Opinia dotycząca odwołania Joanny Smereki do CK od uchwały RWF nr 40/2017 z dnia 28 II 2017r. stwierdzającej nieważność postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych Joannie Smerece
– ref. Dziekan.
44. Opinia dotycząca odwołania Joanny Smereki do CK od uchwały RWF nr 41/2017 z dnia 28 II 2017r. stwierdzającej nieważność Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 9 XI 2010r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych Joannie Smerece
– ref. Dziekan.
45. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Anny Momot, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Irena Kamińska-Szmaj.
46. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marii Marszałek, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Dorota Heck.
47. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Popławskiej-Cibickiej, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Krzysztof Polechoński.
48. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close