POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 12 listopada 2019 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu nr 8/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 15 października 2019r.
 2. Komunikaty Dziekana.
 3. Sprawy studenckie
  – ref. prodziekani.
 4. Uchwała w sprawie formy, trybu i organizacji toku studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym
  – ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
 5. Uchwała w sprawie dokumentacji przebiegu studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym
  – ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
 6. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym
  – ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
 7. Sprawa powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
  – ref. Dziekan.
 8. Sprawa zaopiniowania wniosku o udzielenie dr Annie Burzyńskiej-Kamienieckiej płatnego urlopu naukowego
  – ref. prof. Paweł Kaczyński.
 9. Sprawa zatrudnienia mgr Luz Gabrieli Hernández Valderramy na stanowisku wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Iberystyki IFR
  – ref. prof. Beata Baczyńska.
 10. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Bogumile Staniów, sprawozdanie zespołu
  – ref. prof. Dorota Heck.
 11. Wolne wnioski.
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize