POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 16 października 2018 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 7/2018 z dnia 20 września 2018r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Zmiany w składach zespołów egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej w przewodach doktorskich na Wydziale Filologicznym
– ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
5. Sprawa zatrudnienia dr Joanny Maj na stanowisku asystenta (1/2 etatu) w Zakładzie Historii Dawnej Literatury Polskiej IFP
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
6. Sprawa zatrudnienia mgr. Tomasza Nowaka na stanowisku asystenta (1/2 etatu) w Zakładzie Dziennikarstwa IDiKS
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
7. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr. Karolowi Maliszewskiemu
– ref. dr hab. Paweł Mackiewicz.
8. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr. Grzegorzowi Gwoździowi
– ref. prof. Bożena Rozwadowska.
9. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr Aleksandrze Oszczędzie
– ref. dr hab. Dariusz Dybek.
10. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr Natalii Paprockiej
– ref. Dziekan.
a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b) wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
11. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Jolanty Jankowskiej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Marek Bratuń.
12. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Patrycji Chruściel, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Elżbieta Biardzka.
13. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize