POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 7 lipca 2020 r. o godz. 10:00, z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 5/2019 z dnia 16 czerwca 2020r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Sprawa zaopiniowania kandydatów do pełnienia funkcji prodziekanów na WF na kadencję 2020-2024
– ref. Dziekan.
5. Sprawa zaopiniowania kandydatów do pełnienia funkcji dyrektorów instytutów i kierowników katedr na WF na kadencję 2020-2024
– ref. Dziekan.
6. Sprawa zaopiniowania kandydatów do pełnienia funkcji zastępców dyrektorów instytutów i kierowników katedr na WF na kadencję 2020-2024
– ref. Dziekan.
7. Sprawa zaopiniowania kandydatów do pełnienia funkcji kierowników centrów działających na WF na kadencję 2020-2024
– ref. Dziekan.
a) Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży
b) Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych
c) Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą
8. Sprawa zaopiniowania Regulaminów Instytutów i Katedr
– ref. Dziekan.
9. Sprawa poparcia starań o utworzenie Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk
– ref. prof. Igor Borkowski.
10. Wybory kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
– ref. przewodnicząca WKW prof. Anna Małgorzewicz.
11. Wniosek o udzielenie dr. hab. Liborowi Martinkowi, prof. UW płatnego urlopu naukowego
– ref. prof. Tadeusz Klimowicz.
12. Wniosek o udzielenie dr Monice Grabowskiej płatnego urlopu naukowego
– ref. prof. Beata Baczyńska.
13. Sprawa ponownego zatrudnienia prof. dr hab. Anny Dąbrowskiej na stanowisku profesora w IFP (na czas określony)
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
14. Sprawa ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. Jacka Sokolskiego na stanowisku profesora w IFP (na czas określony)
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
15. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr Katarzyny Lisowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
16. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Olgi Taranek-Wolańskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
17. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Sabiny Świtały na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
18. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Magdaleny Śniedziewskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
19. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr. Jakuba Skurtysa-Idczaka na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918r. Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
20. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Marty Dobrowolskiej-Pigoń na stanowisku asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
21. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Roberta Dudzińskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
22. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Joanny Płoszaj na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej Instytutu Filologii Polskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
23. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Doroty Ucherek na stanowisku asystenta w Zakładzie Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej – ref. prof. Paweł Kaczyński.
24. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Kamila Kijka na stanowisku adiunkta w Katedrze Judaistyki
– ref. prof. Marcin Wodziński.
25. Sprawa zatrudnienia mgr. Leszka Kwiatkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Katedrze Judaistyki
– ref. prof. Marcin Wodziński.
26. Sprawa zatrudnienia mgr Anaïs Badonnel na stanowisku starszego wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
27. Sprawa zatrudnienia mgr Patrycji Chruściel na stanowisku asystenta (w wymiarze ¼ etatu) w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
28. Sprawa zatrudnienia dr. Maurizio Mazziniego na stanowisku starszego wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
29. Sprawa zatrudnienia mgr Darii Kowalczyk na stanowisku wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
30. Sprawa zatrudnienia mgr Agaty Zapłotnej na stanowisku wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
31. Sprawa zatrudnienia mgr Aleksandry Matyi na stanowisku wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
32. Sprawa zatrudnienia mgr Luz Gabrieli Hernández Valderramy na stanowisku wykładowcy (w wymiarze ¼ etatu) w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej
– ref. prof. Beata Baczyńska.
33. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize