POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 3/2017 z dnia 28 marca 2017r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Sprawa przyjęcia Regulaminu Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego
– ref. prof. Marcin Wodziński.
5. Sprawa nostryfikacji dyplomu magisterskiego p.Yany Kosh, sprawozdanie komisji
– ref. prodziekan prof. Leszek Berezowski.
6. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie osoby wskazanej przez komisję konkursową na stanowisku adiunkta w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
7. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie osoby wskazanej przez komisję konkursową na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Filologii Angielskiej
– ref. prof. Marek Kuźniak.
8. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr. Tomaszowi Smerece
– ref. dr hab. Monika Zaśko-Zielińska.
9. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Marcie Śleziak (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu)
– ref. prof. Alicja Nowakowska.
10. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Ewie Reszke
– ref. prof. Dorota Heck.
11. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Izabeli Wasztyl: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Irena Kamińska-Szmaj.
12. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Marcina Kotyla: zmiana dyscypliny podstawowej – wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
13. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Ilony Chruściak: odwołanie promotora pomocniczego oraz zmiana promotora
– ref. prof. Alicja Szastyńska-Siemion.
14. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Darii Kowalczyk, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Justyna Łukaszewicz.
15. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close