POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 22 maja 2018 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 4/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Sprawa wprowadzenia zmian w programach studiów na kierunkach/specjalnościach prowadzonych w IDiKS, IFA, IFG, IFP, IFR, IFS, KFN na Wydziale Filologicznym od r.ak.2018/2019
– ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
5. Sprawa zatwierdzenia przedmiotów fakultatywnych w programach studiów na kierunkach/specjalnościach prowadzonych w IFA, IFG, IFP, IFR, IINiB, KJ na Wydziale Filologicznym w r. ak.2018/2019
– ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
6. Sprawa zawieszenia naboru na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym od r.ak.2018/2019
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
7. Sprawa utworzenia Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym od r.ak.2018/2019
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
8. Sprawa utworzenia Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym od r.ak.2018/2019
– ref. prof. Gościwit Malinowski.
9. Sprawa powołania kierownika Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą
– ref. Dziekan.
10. Sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Bożenie Rozwadowskiej – ref. prof. Leszek Berezowski.
a) wszczęcie postępowania
b) wyznaczenie kandydatów na recenzentów
11. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Oszczędy
– ref. Dziekan.
a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b) wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
12. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Gwoździa
– ref. Dziekan.
a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b) wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
13. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr. Karola Maliszewskiego
– ref. Dziekan.
a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
b) wybór trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka)
14. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Olgi Konatowskiej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Małgorzata Komza.
15. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Anastasii Bezuglayi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Krzysztof Kusal.
16. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Leszka Fijołka: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
17. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Celiny Jeray, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Anna Budziak.
18. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Pauliny Pająk, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Teresa Bruś.
19. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Michałowskiej-Kubś, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Aleksander Woźny.
20. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Kubsia, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Urszula Glensk.
21. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Piotra Czerkawskiego, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
22. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Kaczmarz, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Monika Zaśko-Zielińska.
23. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Kamila Nolberta, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. dr hab. Paweł Mackiewicz.
24. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Joanny Kaczerzewskiej, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Jan Miodek.
25. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize