DZIAŁALNOŚĆ

Co już robimy:

  • Wraz ze studenckimi delegatami bierzemy udział w posiedzeniach Rady Wydziału oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej
  • Organizujemy imprezy wydziałowe (dwie edycje Body Language)

 

Co planujemy zrobić w bieżącym roku akademickim:

  • Przeprowadzić na Wydziale ankietę dotyczącą programów studiów i działalności dziekanatu
  • Zorganizować Bal Filologa i kolejne imprezy wydziałowe
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize