KATEGORIE NAUKOWE

WYDZIAŁ SZKOŁA WYŻSZA KATEGORIA NAUKOWA
WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU A+
WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE A+
WYDZIAŁ ‚ARTES LIBERALES’ UNIWERSYTET WARSZAWSKI A
WYDZIAŁ ANGLISTYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU A
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU A
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH A
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET WROCŁAWSKI A
WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI A
WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI A
WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI A
WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI A
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET GDAŃSKI B
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE B
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET ŁÓDZKI B
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI B
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE B
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET RZESZOWSKI B
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI B
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU B
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY B
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE B
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE B
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI B
WYDZIAŁ KULTUROZNAWSTWA I FILOLOGII SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE B
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II W LUBLINIE B
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE B
WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU B
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize