O Kolegium

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego (KDWF) trwa 4 lata. Prowadzone jest w zakresie dyscyplin, w których Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, czyli językoznawstwa, literaturoznawstwa (dziedzina nauk humanistycznych) oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach (dziedzina nauk społecznych).

Obejmuje ono:

(1) realizację Indywidualnego Planu Badawczego, który polega na prowadzeniu badań pod kierunkiem promotora; efektem badań ma być złożenie rozprawy doktorskiej;

(2) realizację programu kształcenia w formie zajęć zorganizowanych w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W programie tym znajdują się przedmioty przygotowujące do pracy naukowej i formujące ogólny warsztat badawczy naukowca; przedmioty specjalistyczne odpowiadające dyscyplinie badań prowadzonych przez doktoranta, przedmioty pozwalające zdobyć lub poszerzyć wiedzę interdyscyplinarną; przedmiot przygotowujący do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;

(3) praktykę zawodową.

Podczas kształcenia w KDWF doktorant poznaje zaawansowane zagadnienia teoretyczne właściwe dla wybranej dyscypliny, zdobywa wiedzę dotyczącą metod stosowanych w prowadzeniu badań naukowych i publikowaniu ich wyników oraz kształtuje umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku akademickim (naukowym).

Ukończenie kształcenia w KDWF zapewnia uzyskanie efektów uczenia się właściwych dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) w zakresie dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o  komunikacji społecznej i mediach.

KONTAKT

mgr Edyta Mocny specjalista

pokój nr 2a
tel. +48 71 375 28 41
edyta.mocny@uwr.edu.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

  • poniedziałek, środa, piątek: 10.00 – 14.00, czwartek od 11.00 – 15.00
  • wtorek: nieczynne

Kierownik
prof. dr hab. Elżbieta Skibińska (email)

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej:
6 lutego, 16.00-17.00
11 lutego, 11.30-12.30
14 lutego, 11.30-12.30
24 lutego, 9.30-11.30

konsultacje odbywają się w Instytucie Filologii Romańskiej, pl. Nankiera 4, p. 2.3

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize