NOSTRYFIKACJA

Od roku akademickiego 2009/2010, z dniem 1 października 2009r. obowiązują następujące wysokości opłaty związanej z przeprowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego na Wydziale Filologicznym:

postępowanie o uznanie dyplomu licencjackiego  500 zł
postępowanie o uznanie dyplomu magisterskiego 1000 zł.
postępowanie o uznanie stopnia naukowego doktora 2000 zł.
postępowanie o uznanie stopnia naukowego dra habilitowanego 3000 zł.

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize