KONFERENCJE

Konferencja frazeologiczna i paremiologiczna

Już jutro, 27 maja 2021 rozpocznie się już trzecia międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom frazeologii i paremiologii. Konferencja obędzie się w trybie zdalnym i potrwa do 29 maja br. 

Konferencję organizuje Zakład Lingwistyki Stosowanej Instytutu Filologii Germańskiej we współpracy z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu Lipskiego. W organizację konferencji zaangażowali się również doktoranci i studenci. 

Patronat nad konferencją objęli 

  • Komisja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN 
  • Europäische Gesellschaft für Phraseologie 
  • International Association of Paremiology (AIP-IAP) 

Temat ramowy konferencji: Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

Do udziału w konferencji zgłosiło się ponad 100 uczestników z 19 państw świata: Czechy, Kazachstan, Indie, Uzbekistan, USA, Słowacja, Chorwacja, Litwa, Polska, Niemcy, Grecja, Słowenia, Austria, Szwajcaria, Francja, Rosja, Węgry, Kosowo, Hiszpania. Zaplanowano 65 referatów w pięciu panelach i 15 sekcjach tematycznych, w tym 3 sekcje polonistyczne. Języki konferencji: język niemiecki, język polski, język angielski. 

W czasie konferencji odbędzie się osiem wykładów plenarnych, które wygłoszą wybitni specjaliści – badacze frazeologii i paremiologii. Wykład plenarny wygłosi m.in. Prof. Wolfgang Mieder z Uniwersytetu Vermont. Prof. Mieder to największy i najbardziej uznany na świecie specjalista w zakresie badań nad przysłowiami (https://www.uvm.edu/cas/germanrussian/profiles/wolfgang-mieder).

Zaplanowano również wykłady plenarne prof. Wolfganga Eismanna z Uniwersytetu w Grazu, prof. Heinz-Helmuta Lügera z Uniwersytetu w Koblencji-Landau, Prof. Laurenta Gautiera z Uniwersytetu w Burgundii, prof. Mariosa Chrissou z Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach, prof. Barbary Schlücker z Uniwersytetu Lipskiego oraz prof. Carmen Mellado Blanco z Uniwersytetu Santiago de Compostela. 

Strona konferencji: http://www.ifg.uni.wroc.pl/wydarzenia/aktuelle-trends-in-der-phraseologischen-und-paroemiologischen-forschung-weltweit/ 

Program konferencji: http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/konf/2021_05_fraz/Programm_END.pdf 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).