KONFERENCJE

Zaproszenie do udziału w konferencji frazeologicznej i paremiologicznej

Zaproszenie do udziału w III międzynarodowej konferencji frazeologicznej i paremiologicznej organizowanej przez Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu Lipskiego. Konferencja jest adresowana do wszystkich, którzy zajmują się niemiecką i polską frazeologią oraz paremiologią. Konferencja planowana jest na dni 27-29 maja 2021. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesłać do 30.11.2020

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize