KIEROWNICTWO KDWF

Kierownik
prof. dr hab. Elżbieta Skibińska (email)

Konsultacje w czerwcu i lipcu:

27. 06, 17.30-18.30, w trybie zdalnym za pośrednictwem Microsoft Teams, po wcześniejszym kontakcie mailowym
29. 06, 12.00-13.00, IFR, p. 2.3.
4. 07, 12.00-13.00, IFR, p. 2.3.
8.07, 10.30-11.30, IFR, p. 2.3.
11-29 lipca: środy, 17.00-18.00, w trybie zdalnym za pośrednictwem Microsoft Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym

e-mail: elzbieta.skibinska@uwr.edu.pl

urlop: 01.08.22 – 06.09.22

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).