Informacje bieżące

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska „COVID-19 – wyzwania we współczesnej nauce”, organizowana przez Samorząd Doktorantów UMK.

Konferencja odbędzie się na Platformie Microsoft Teams 14-15.05.2021r.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej jest wspieranie inicjatyw badawczych naukowców, w szczególności doktorantów i młodych pracowników nauki. Motywem przewodnim pierwszej odsłony konferencji jest pandemia COVID-19. Chcemy zbadać jakie wyzwania wiążą się z obecnością koronawirusa we współczesnej nauce.
Przewidujemy cztery główne bloki dla następujących dyscyplin:

1.      Nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i o sztuce;

2.      Nauki inżynieryjno-techniczne;

3.      Nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze;

4.      Nauki medyczne i o zdrowiu.

Wymiernym efektem naszej konferencji będzie wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzowana (doubleblind review) monografia naukowa (2 tomy), zgodnie ze wskazanymi blokami tematycznymi.

Informacje znajdują się na:

Stronie:  https://okk.umk.pl
Facebooku: https://fb.me/e/79CEowX91


Zapraszamy na studencko-doktorancką konferencję naukową „Kontrasty w humanistyce: literatura, sztuka, kultura”, która odbędzie się w dniach 27 i 28 września 2021r. na platformie Microsoft Teams. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach:

https://www.facebook.com/events/1090795504763038
http://romanistyka.uni.lodz.pl/kontrasty-w-humanistyce-literatura-sztuka-kultura-konferencja-naukowa-knr-ul/

W załączniku przesyłam okólnik konferencji.

Okólnik_Kontrasty_UŁ

Circulaire_Contrastes


ogłoszenie – dodatkowe godziny lektoratu dla doktorantów


CFA_2020_2021_PhD_Fellowships_at_CEFRES_for_PhD_Students 


LISTA CZASOPISM

Punktacja czasopism językoznawczych grudzień 2019

Punktacja czasopism literaturoznawczych grudzień 2019

Punktacja czasopism NOKSiM grudzień 2019


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2020/21 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich
rozpoczynający naukę na I roku studiów

Szkolenie bhp tylko formie e-learningu
Szanowni Państwo, Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów
Rejestracja i przebieg szkolenia : 1. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/ 2. Zaloguj się używając czerwonego przycisku logowania w prawym górnym rogu strony. 3. Na następnej stronie użyj dużego niebieskiego przycisku logowania na środku ekranu. 4. Zostaniesz przekierowany do systemu uwierzytelniania (login.uni.wroc.pl), którą używasz logując się min. do systemu usosweb. 5. Po poprawnej autoryzacji zostaniesz automatycznie przekierowany i zalogowany do portalu https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/ 6. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż. 7. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-19 8. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
9. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize