Informacje bieżące

zajęcia_ KDWF

Informacja o możliwości publikacji


CFA_2020_2021_PhD_Fellowships_at_CEFRES_for_PhD_Students 


LISTA CZASOPISM

Punktacja czasopism językoznawczych grudzień 2019

Punktacja czasopism literaturoznawczych grudzień 2019

Punktacja czasopism NOKSiM grudzień 2019


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2019/20 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich
rozpoczynający naukę na I roku studiów

Szkolenie bhp tylko formie e-learningu
Szanowni Państwo, Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2019 r.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów
Rejestracja i przebieg szkolenia : 1. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/ 2. Zaloguj się używając czerwonego przycisku logowania w prawym górnym rogu strony. 3. Na następnej stronie użyj dużego niebieskiego przycisku logowania na środku ekranu. 4. Zostaniesz przekierowany do systemu uwierzytelniania (login.uni.wroc.pl), którą używasz logując się min. do systemu usosweb. 5. Po poprawnej autoryzacji zostaniesz automatycznie przekierowany i zalogowany do portalu https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/ 6. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż. 7. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-19 8. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
9. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89


W dniu 3 października 2019r. o  godz. 10.00 w Oratorium Marianum odbędzie się uroczysta inauguracja  Szkoły Doktorskiej, podczas której doktoranci  złożą ślubowanie.

Ślubowanie oznacza rozpoczęcie kształcenia i nabycie praw doktoranta.

Po inauguracji, o godz. 11.45, w budynku Wydziału Filologicznego, pl. Nankiera 15b, w sali 205 odbędzie się zebranie informacyjne dla doktorantów Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize